Курапов Павло Ростиславович

Янішевський Василь Степанович

Кушнір Роман Михайлович

Доктор фізико–математичних наук (2000 р.) та професор (2006 р) за спеціальністю “механіка деформівного твердого тіла”. Обраний дійсним членом Наукового товариства імені Шевченка (22.10.1998 р.), членом–кореспондентом НАН України (04.02.2009 р.) та академіком НАН України (07.03.2018 р.) за спеціальністю “математичні проблеми механіки” по Відділенню математики НАН України. Заслужений діяч науки і техніки України (2015 р.). Лауреат Державної […]

Польовий Віталій Євгенович

Викладає Програмування Web-додатків 2

Антонова Тамара Миколаївна

Народилась у м.Івано-Франківську. Закінчила Львівський політехнічний інститут; спеціальність – «Прикладна математика». Кандидат фіз.-мат. наук за спеціальністю 01.01.01 − математичний аналіз, доцент кафедри прикладної математики. Дисертація на тему «Достатні ознаки збіжності та стійкості інтегральних ланцюгових дробів» захищена у 1996 р. Вчене звання доцента присвоєно у 2002 р. Після захисту дисертації проводились дослідження за такими напрямками: Властивості […]

Візнович Олександра Василівна

Асистент, викладач. Кандидат технічних наук 2010 – закінчила Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Прикладна математика». Тема магістерської роботи: «Ентропія Рені для квазірівноважного розподілу», науковий керівник: д.ф.-м.н., проф. Токарчук М.В. 2012-2015 – аспірант кафедри прикладної математики Національного університету «Львівська політехніка». Тема дисертаційної роботи: «Математичне моделювання дифузійних процесів в рамках статистики Рені», науковий керівник: д.ф.-м.н., проф. […]

Напора Ірина Іванівна

Асистент

Топилко Петро Іванович

к.т.н., старший викладач 2010 р. — закінчив Національний університет “Львівська політехніка” за спеціальністю «Прикладна математика». Тема дипломної роботи: ” Геоінформаційна технологія формування кадастру емісій парникових газів для м.Кам’янець-Подільський “, науковий керівник д.т.н., проф. Бунь Р.А. 2013 р. — закінчив аспірантуру Інституту прикладної математики та фундаментальних наук за спеціальністю 01.05.02 – “Математичне моделювання та обчислювальні методи”. […]

Рижа Ірина Андріївна

2008 – закінчила Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Прикладна математика» 2009 – асистент кафедри прикладної математики 2015-2018 – аспірант Національного університету «Львівська політехніка» 2019 – захист дисертаційної роботи «Математичне моделювання процесів оксидації чадного газу на неоднорідних каталізаторах» (науковий керівник — проф. Костробій П.П.) на здобуття наукового ступеня канд. техн. наук за спеціальністю 01.05.02 – […]

Пеняк Ігор Олегович

Асистент

Тесак Ірина Євгенівна

Старший викладач У 1981 році закінчила прикладну математику у Львівському політехнічному інституті. З 1984 року після закінчення навчання в аспірантурі ЛПІ за спеціальністю обчислювальна математика працювала системним програмістом в Обчислювальному Центрі ЛПІ. У 1988 -1989  рр. — молодший науковий співробітник НДЛ-58  кафедри прикладної математики. З 1989 р. до 2006 р. — асистент кафедри ПМ З […]

Любінський Богдан Богданович

доцент, к.т.н. 2003 – закінчив кафедру прикладної математики Національного університету “Львівська політехніка”, спеціальність – інженер програміст прикладний. Тема дипломної роботи: “LU-факторизація”, науковий керівник доцент Гнатів Б.В. 2004 — асистент кафедри прикладної математики. 2015 – захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем за темою “Математичне та програмне забезпечення […]

Возна Світлана Миколаївна

Доцент, Кандидат фізико–математичних наук 2000 – закінчила Національний університет “Львівська політехніка” за спеціальністю “Прикладна математика”; 2009 – кандидат фізико-математичних наук за спеціальністю “Математичний аналіз”. Дисципліни, які викладає Алгебра і геометрія Алгебраїчні структури Функціональний аналіз Напрям наукової діяльності Наближення функцій неперервними та двовимірними неперервними дробами Гіллясті ланцюгові дроби спеціального вигляду (типу Сємашка) з дійсними елементам Наукові […]

Ярошко Світлана Михайлівна

Доцент Кандидат фізико – математичних наук 1987 – закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю “Прикладна математика”; 2004 – кандидат фізико – математичних наук за спеціальністю “Обчислювальна математика”; 2008 – доцент кафедри прикладної математики. Дисципліни, які викладає: Фінансова математика, актуарна математика, теорія прийняття рішень та інформаційне прогнозування. Статті: Ярошко С.А., Ярошко С.М. Поширення […]

Уханська Оксана Михайлівна

Доцент Кандидат фізико – математичних наук 1983 – закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю “Механіка”; 1994 – кандидат фізико – математичних наук за спеціальністю “Механіка деформівного твердого тіла”; 2002 – доцент кафедри прикладної математики. Дисципліни, які викладає: Комплексний аналіз Методи оптимізації Оптимізація нелінійних моделей Методи математичного моделювання складних систем Посібники та підручники: […]

Сеник Андрій Петрович

Доцент Кандидат фізико – математичних наук Біографія 1985 – закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю “Механіка”; 1992 – кандидат фізико – математичних наук за спеціальністю “Механіка деформівного твердого тіла”; 2003 – доцент кафедри прикладної математики. Дисципліни, які викладає: Інтернет-технології Математична теорія ризику в ІТ Вища математика Теорія функцій комлексної змінної Теорія ймовірностей […]

Пабирівський Віктор Володимирович

Кандидат фізико-математичних наук, доцент 1992 – закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю “Математика”; 2007 – кандидат фізико – математичних наук за спеціальністю “Механіка деформівного твердого тіла”. Діяльність Лектор курсу «Методи моделювання нелінійних процесів» (з 2007/12 н.р.). Лектор курсу «Програмні засоби інформаційного забезпечення наукових досліджень» (з 2012/19 н.р.). Лектор курсу «Теорія поля та […]

Мединський Ігор Павлович

Доцент Кандидат фізико – математичних наук 1976 – закінчив Національний університет “Львівська політехніка” за спеціальністю “Прикладна математика”. 2001 – кандидат фізико – математичних наук за спеціальністю “Диференціальні рівняння”; 2003 – доцент кафедри прикладної математики. Дисциплін, які викладає: Диференціальні рівняння, математичні методи оптимального планування, математичні моделі економіки, математичні моделі ризику. Методичні вказівки: Мединський І.П., Ярошко С.М. […]

Маркович Богдан Михайлович

1999 — закінчив фізичний факультет ЛНУ (кафедра теоретичної фізики), спеціальність — фізик. Тема дипломної роботи: «Квазі–точно розв’язувані задачі у квантовій механіці», науковий керівник — доц. Ткачук В. М. 1999 – 2002 — аспірант Національного університету «Львівська політехніка» 2002 — асистент кафедри прикладної математики 2004 — захист дисертаційної роботи «Термодинамічні та структурні характеристики неоднорідного електронного газу» […]

Манзій Олександра Степанівна

Доцент Кандидат фізико – математичних наук Народилася 21 січня 1971 року у м. Тернопіль. 1993 – закінчила навчання на факультеті електрофізики (кафедра прикладної математики) за спеціальністю – інженера математика 1995 – 1998 – навчалася у аспірантурі при Державному університеті «Львівська політехніка» 2000 – захистила кандидатську дисертацію на тему «Наближення гіпергеометричних функцій Аппеля гіллястими ланцюговими дробами» […]