Про кафедру

Національна доктрина розвитку освіти в Україні у XXI столітті передбачає, що пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційних технологій, реалізація принципу фундаменталізації освіти(посилення уваги до дисциплін, що визначають стратегічні напрями прогресу цивілізації - математики, фізики, хімії, інформатики тощо), інтенсифікація наукових досліджень здібної молоді, інтегра­ція освіти у міжнародне співтовариство.

У вирішенні цих завдань наша кафедра відіграє значну роль. Сучасні світові тенденції в області моделювання, дослідження та аналізу прикладних задач та інформаційних потоків, що виникають в різних галузях науки і техніки, передбачають розробку нових нетрадиційних підходів з використанням сучасних інформаційних технологій. Детальніше...

Інформаційний буклет

Кафедрі 40 років

Share using Facebook