Возна Світлана Миколаївна

Возна Світлана Миколаївна

Старший викладач
Кандидат фізико – математичних наук

2000 – закінчила Національний університет “Львівська політехніка” за спеціальністю “Прикладна математика”;

2009 – кандидат фізико-математичних наук за спеціальністю “Математичний аналіз”.

Дисципліни, які викладає

Алгебра і геометрія, алгебраїчні структури, функціональний аналіз.

Напрям наукової діяльності

 • Наближення функцій неперервними та двовимірними неперервними дробами
 • Гіллясті ланцюгові дроби спеціального вигляду (типу Сємашка) з дійсними елементам

Наукові публікації

 1. Возна С.М. Про збіжність неперервного дробу // [Електронний ресурс]: Конференція молодих учених «Підстригачівські читання – 2014»: 28–30 травня 2014, Львів: матеріали конференції. – Інститут прикладних проблем механіки і математики ім.. Я.С. Підстригача НАН України. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Режим доступу до журналу http://www.iapmm.lviv.ua/chyt2014/.
 2. Антонова Т. М., Возна С.М. Дослідження абсолютної та фігурно абсолютної збіжності гіллястих ланцюгових дробів спеціального вигляду// Східно-Європейський журнал передових технологій// Математика і кібернетика-прикладні аспекти. – 2015. – 6/4,(48). – С. 19–26.
 3. Antonova, S. Vozna, O. Sus’. Some properties of approximants for branched continued fractions of special form with negative partial numerators// Тези міжнародної математичної конференції “Complex Analysis and Related Topics”, Lviv, May 30 – June 4, – 2016. p. 8.

Методичні вказівки:

 1. “Математичні основи інформаційних технологій” частина 1. Елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії. 2009. Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”. – 64 с;
 2. “Вступ до математичного аналізу”. 2009. Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”. – 64 с.
 3. Елементи алгебри логіки, теорії множин та графів (Частина 2): Методичні вказівки та завдання з курсу «Математичні основи інформаційних технологій» для студентів базового напрямку 6.030201 «Міжнародні відносини» / Укл.: О.М. Уханська, С.М Возна, І.І Напора, О.І. Паздрій. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”. 2010, – 40 с.
 4. Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної (Частина 3): Методичні вказівки та завдання з курсу «Математичні основи інформаційних технологій» для студентів базового напрямку 6.030201 «Міжнародні відносини» / Укл.: О.М. Уханська, С.М Возна, І.І Напора, О.І. Паздрій. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”. 2010, – 52 с.
 5. Теорія прийняття рішень та інформаційне прогнозування: Тексти лекцій для лабораторних занять для студентів базового напрямку 6.030101 «Соціологія» / Укл.: С.М Возна, Гайдучок О.В., Ярошко С.М. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”. 2012, – 84 с.
 6. Диференціальне та інтегральне числення функції багатьох змінних (Частина 4): Методичні вказівки та завдання з курсу «Математичні основи інформаційних технологій» для студентів базового напрямку 6.030204 «Міжнародна інформація» / Укл.: О.М. Уханська, С.М Возна, І.І Напора, О.І. Паздрій. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”. 2013, – 29 с.