Возна Світлана Миколаївна

Возна Світлана Миколаївна

Доцент,
Кандидат фізико–математичних наук

2000 – закінчила Національний університет “Львівська політехніка” за спеціальністю “Прикладна математика”;

2009 – кандидат фізико-математичних наук за спеціальністю “Математичний аналіз”.

Дисципліни, які викладає

 • Алгебра і геометрія
 • Алгебраїчні структури
 • Функціональний аналіз

Напрям наукової діяльності

 1. Наближення функцій неперервними та двовимірними неперервними дробами
 2. Гіллясті ланцюгові дроби спеціального вигляду (типу Сємашка) з дійсними елементам

Наукові публікації

 1. Возна С.М. Про збіжність неперервного дробу // [Електронний ресурс]: Конференція молодих учених «Підстригачівські читання – 2014»: 28–30 травня 2014, Львів: матеріали конференції. – Інститут прикладних проблем механіки і математики ім.. Я.С. Підстригача НАН України. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Режим доступу до журналу http://www.iapmm.lviv.ua/chyt2014/.
 2. Антонова Т. М., Возна С.М. Дослідження абсолютної та фігурно абсолютної збіжності гіллястих ланцюгових дробів спеціального вигляду// Східно-Європейський журнал передових технологій// Математика і кібернетика-прикладні аспекти. – 2015. – 6/4,(48). – С. 19–26.
 3. Antonova, S. Vozna, O. Sus’. Some properties of approximants for branched continued fractions of special form with negative partial numerators// Тези міжнародної математичної конференції “Complex Analysis and Related Topics”, Lviv, May 30 – June 4, – 2016. p. 8.
 4. Антонова Т. М., Возна С. М. Про одну ознаку збіжності гіллястих ланцюгових дробів спеціального вигляду з дійсними елементами // Прикл. проблеми механіки і математики. – 2016. – Вип. 14 – С. 16–24.
 5. Антонова Т. М., Возна С. М. Деякі властивості наближень гіллястого ланцюгового дробу спеціального вигляду з недодатними частинними чисельниками // Бук. мат. журн. . – 2017. – 5, № 1-2. – С. 6–15.
 6. Антонова Т. М., Возна С. М.  Про один аналог методу фундаментальних нерівностей для дослідження збіжності гіллястих ланцюгових дробів спеціального вигляду. Вісник. Нац.Ун. “Львівська політехніка”. Фіз.-мат. науки – 2017. – № 871. – С. 5–13.
 7. Zelenyak V., Kolyasa L., Oryshchyn O., Vozna S., Tokar O. Examining elastic interaction between a crack and the line of junction of dissimilar semi-infinite plates// Eastern–European Journal of Enterprise Technologies. – Applied Mechanics. – 2017. – 6/7(90). – P. 4–10
 8. Кучмінська Х. Й., Возна С. М. Розвинення N – кратного степеневого ряду в N –вимірний правильний C-дріб // Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2017. – Том 60 № 3. – С. 70–75.
 9. Baranetskij  Y., Kolyasa  L., Vozna S., Symovonyk  I. The nonlocal problem for second-order differential equations with the operators of involution // Mathematical Modeling. – 2018. – № 2. – С. 50–53.
 10. Antonova T., Dmytryshyn M., Vozna S. Some properties of approximants for branched continued fractions of the special form with positive and alternating-sign partial numerators // Карпатські математичні публікації. – 2018. – Том 10, № 1. – P. 3–13.
 11. Антонова Т. М., Возна С. М., Гладун В.Р. Деякі достатні умови збіжності та абсолютної збіжності стійкості до збурень гіллястих ланцюгових дробів спеціального вигляду// Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу, Всеукр. Наукова конференція. Тези доп., Ворохта (22-25 лютого 2017). – Івано-Франківськ. – 2017. – С. 51–52.
 12. Antonova T, Vozna S. Some properties of approximants for Branched Continued Fraction of the special form with positive and alternating-sing partial numerators// III Konferencja Matematyczno-informatyczna “Congressio Mathematica”. – Rzeszow, 27–29.09.2017. – 17.
 13. Антонова Т. М., Возна С. М. Деякі аналоги методу фундаментальних нерівностей для дослідження збіжності гіллястих ланцюгових дробів спеціального вигляду // Тринадцята відкрита наукова конференція ІМФН, присвячена 125-річчю від дня народження Стефана Банаха : збірник матеріалів конференції, (Львів, 30–31 березня 2017 року). – 2017. – C. 22.
 14. Антонова Т. М., Возна С. М. Деякі достатні умови збіжності двовимірних відповідних гіллястих ланцюгових дробів // П’ятнадцята відкрита наукова конференція Інституту прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН) : збірник матеріалів і програма конференції, (13-14 листопада 2018 р., Львів). – 2018. – C. 30.
 15. Гладун В. Р., Возна С. М. Деякi множини стiйкостi до збурень гiллястих ланцюгових дробiв з додатними елементам // Сучаснi проблеми математики та ї ї застосування в природничих науках i iнформацiйних технологiях : матерiали мiжнародної наукової конференцiї, присвяченої 50-рiччю факультету математики та iнформатики Чернiвецького нацiонального унiверситету iменi Юрiя Федьковича (17–19 вересня 2018 р., Чернiвцi). – 2018. – C. 172.
 16. Антонова Т. М., Возна С. М., Сусь О. М. Деякі властивості наближень гіллястих ланцюгових дробів спеціального вигляду з дійсними елементами // Cучасні проблеми механіки та математики : збірник наукових праць [за матеріалами міжнародної конференції, 22–25 травня 2018 р., Львів] : [у 3 т.]. – 2018. – C. 45–47.
 17. Сусь О. М., Антонова Т. М., Возна С. М. Про відносну стійкість до збурень двовимірних неперервних дробів з комплексними елементами // Cучасні проблеми механіки та математики : збірник наукових праць [за матеріалами міжнародної конференції, 22–25 травня 2018 р., Львів] : [у 3 т.]. – 2018. – C. 74–76.
 18. КучмінськаХ. Й., Возна С. М. Розвинення кратного степеневого ряду у багатовимірні неперервні дроби і властивості таких розвинень // Міжнародна конференція «Функціональні методи в теорії наближень, функціональних наближень, диференціальних рівнянь та обчислювальній математиці IV», присвячена 100-річчю від дня народження В.К. Дзядика: збірник матеріалів конференції, (С. Світязь, Волинь 20–26 червня 2019 року). – 2019. – C. 22.

Методичні вказівки:

 1. “Математичні основи інформаційних технологій” частина 1. Елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії. 2009. Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”. – 64 с;
 2. “Вступ до математичного аналізу”. 2009. Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”. – 64 с.
 3. Елементи алгебри логіки, теорії множин та графів (Частина 2): Методичні вказівки та завдання з курсу «Математичні основи інформаційних технологій» для студентів базового напрямку 6.030201 «Міжнародні відносини» / Укл.: О.М. Уханська, С.М Возна, І.І Напора, О.І. Паздрій. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”. 2010, – 40 с.
 4. Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної (Частина 3): Методичні вказівки та завдання з курсу «Математичні основи інформаційних технологій» для студентів базового напрямку 6.030201 «Міжнародні відносини» / Укл.: О.М. Уханська, С.М Возна, І.І Напора, О.І. Паздрій. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”. 2010, – 52 с.
 5. Теорія прийняття рішень та інформаційне прогнозування: Тексти лекцій для лабораторних занять для студентів базового напрямку 6.030101 «Соціологія» / Укл.: С.М Возна, Гайдучок О.В., Ярошко С.М. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”. 2012, – 84 с.
 6. Диференціальне та інтегральне числення функції багатьох змінних (Частина 4): Методичні вказівки та завдання з курсу «Математичні основи інформаційних технологій» для студентів базового напрямку 6.030204 «Міжнародна інформація» / Укл.: О.М. Уханська, С.М Возна, І.І Напора, О.І. Паздрій. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”. 2013, – 29 с.

Підвищення кваліфікації

 1. Курс закордонного підвищення кваліфікації за програмою “Технології”, участь у VI Міжнародній науковій конференції “Engineering. Technologies. Education. Safety” з доповіддю.( Науково-технічне товариство машинобудівників Болгарії, Веліко Тарнаво (Болгарія 22.05.2018 – 02.06.2018).
 2. Стажування в Інституті Прикладних Проблем Механіки та Математики імені Я.С. Підстригача НАН України (відділ теорії функцій та диференціальних рівнянь) з 11.02.2019-18.04.2019.