Возна Світлана Миколаївна

Возна Світлана Миколаївна

Старший викладач
Кандидат фізико – математичних наук

2000 – закінчила Національний університет “Львівська політехніка” за спеціальністю “Прикладна математика”;

2009 – кандидат фізико-математичних наук за спеціальністю “Математичний аналіз”.

Дисципліни, які викладає

Алгебра і геометрія, алгебраїчні структури, функціональний аналіз.

Напрям наукової діяльності

 • Наближення функцій неперервними та двовимірними неперервними дробами
 • Гіллясті ланцюгові дроби спеціального вигляду (типу Сємашка) з дійсними елементам

Наукові публікації

 1. Возна С.М. Про збіжність неперервного дробу // [Електронний ресурс]: Конференція молодих учених «Підстригачівські читання – 2014»: 28–30 травня 2014, Львів: матеріали конференції. – Інститут прикладних проблем механіки і математики ім.. Я.С. Підстригача НАН України. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Режим доступу до журналу http://www.iapmm.lviv.ua/chyt2014/.
 2. Антонова Т. М., Возна С.М. Дослідження абсолютної та фігурно абсолютної збіжності гіллястих ланцюгових дробів спеціального вигляду// Східно-Європейський журнал передових технологій// Математика і кібернетика-прикладні аспекти. – 2015. – 6/4,(48). – С. 19–26.
 3. Antonova, S. Vozna, O. Sus’. Some properties of approximants for branched continued fractions of special form with negative partial numerators// Тези міжнародної математичної конференції “Complex Analysis and Related Topics”, Lviv, May 30 – June 4, – 2016. p. 8.
 4. Антонова Т. М., Возна С. М. Про одну ознаку збіжності гіллястих ланцюгових дробів спеціального вигляду з дійсними елементами // Прикл. проблеми механіки і математики. – 2016. – Вип. 14 – С. 1624.
 5. Антонова Т. М., Возна С. М. Деякі властивості наближень гіллястого ланцюгового дробу спеціального вигляду з недодатними частинними чисельниками // Бук. мат. журн. . – 2017. – 5, № 1-2. – С. 6–15.
 6. Антонова Т. М., Возна С. М.  Про один аналог методу фундаментальних нерівностей для дослідження збіжності гіллястих ланцюгових дробів спеціального вигляду. Вісник. Нац.Ун. “Львівська політехніка”. Фіз.-мат. науки – 2017. – № 871. – С. 5–13.
 7. Антонова Т. М., Возна С. М., Гладун В.Р. Деякі достатні умови збіжності та абсолютної збіжності стійкості до збурень гіллястих ланцюгових дробів спеціального вигляду//  Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу, Всеукр. Наукова конференція. Тези доп., Ворохта (22-25 лютого 2017). –  Івано-Франківськ. – 2017. – С. 51–52.
 8. Antonova T, Vozna S. Some properties of approximants for Branched Continued Fraction of the special form with positive and alternating-sing partial numerators// III Konferencja Matematyczno-informatyczna “Congressio Mathematica”. – Rzeszow, 27–29.09.2017. – 17
 9. Zelenyak V., Kolyasa L., Oryshchyn O., Vozna S., Tokar O. Examining elastic interaction between a crack and the line of junction of dissimilar semi-infinite plates// Eastern–European Journal of Enterprise Technologies. – Applied Mechanics. – 2017. – 6/7(90). – P. 4–10

 

Методичні вказівки:

 1. “Математичні основи інформаційних технологій” частина 1. Елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії. 2009. Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”. – 64 с;
 2. “Вступ до математичного аналізу”. 2009. Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”. – 64 с.
 3. Елементи алгебри логіки, теорії множин та графів (Частина 2): Методичні вказівки та завдання з курсу «Математичні основи інформаційних технологій» для студентів базового напрямку 6.030201 «Міжнародні відносини» / Укл.: О.М. Уханська, С.М Возна, І.І Напора, О.І. Паздрій. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”. 2010, – 40 с.
 4. Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної (Частина 3): Методичні вказівки та завдання з курсу «Математичні основи інформаційних технологій» для студентів базового напрямку 6.030201 «Міжнародні відносини» / Укл.: О.М. Уханська, С.М Возна, І.І Напора, О.І. Паздрій. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”. 2010, – 52 с.
 5. Теорія прийняття рішень та інформаційне прогнозування: Тексти лекцій для лабораторних занять для студентів базового напрямку 6.030101 «Соціологія» / Укл.: С.М Возна, Гайдучок О.В., Ярошко С.М. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”. 2012, – 84 с.
 6. Диференціальне та інтегральне числення функції багатьох змінних (Частина 4): Методичні вказівки та завдання з курсу «Математичні основи інформаційних технологій» для студентів базового напрямку 6.030204 «Міжнародна інформація» / Укл.: О.М. Уханська, С.М Возна, І.І Напора, О.І. Паздрій. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”. 2013, – 29 с.