Сеник Андрій Петрович

Сеник Андрій Петрович

Доцент
Кандидат фізико – математичних наук

1985 – закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю “Механіка”;

1992 – кандидат фізико – математичних наук за спеціальністю “Механіка деформівного твердого тіла”;

2003 – доцент кафедри прикладної математики.

Дисципліни, які викладає:

Інтернет-технології, математична теорія ризику в ІТ,.вища математика (теорія функцій комлексної змінної, теорія ймовірностей, математична статистика та випадкові процеси)

Наукові дослідження:

 1. Квазістатичні задачі термопружності для термочутливих твердих тіл.

Статті:

 1. Сеник Андрій Моделювання осесиметричного нагрівання довгого термочутли- вого циліндричного тіла. Сучасні проблеми термомеханіки: збірник наукових праць / за заг. ред. Р.М. Кушніра [Електронний ресурс] // Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – 2016. C.230.
 1. Сеник А.П. Система тестування інформаційних джерел в мережі інтернет. /Сеник А.П., Сокіл М.Б., Сайчук А.Я.* / Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні проблеми охорони прав інтелектуальної власності у збройних силах України». Збірник матеріалів науково-практичної конференції, Київ, 20 травня 2015 р. – Київ: ЦНДІ ОВТ ЗС України, 2015.-. С.111- 113.
 1. Сеник А.П. Застосування віртуального навчального середовища для самостйної пілготовки слухачів. / Сокіл Б.І., Сеник А.П., Ковальчук Р.А./ Матеріали VIIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України». Збірник тез. Хмельницький, 10 грудня 2015 року. Національна академія державної прикордонної служби України ім. Б.Хмельницького. Хмельницький, 2015. – C.307.
 1. Сеник А.П. Тестування інформаційних джерел у мережі Інтернет. / Сеник А.П., Ліщинстка Х.І., Ковальчук Р.А./ Матеріали XXІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми створення, розвитку та застосування високотехнологічних систем спеціального признаення з урахуванням досвіду антитерорестичної операції». Збірник тез. Житомир. 21 квітня 2016 р. Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольва. 2016. – С. 140-141.
 1. Сеник А.П. Веб-орієнтована система організації студентської практики. / Сеник А.П., Манзій О.С., Костик Р.І/ Матеріали XІІ науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні». Збірник тез. Львів, 4 – 8 квітня 2016 року. НУ «Львівська політехніка» ІППТ. Львів, 2016. – C.30.
 1. Сеник А.П. Експериментальне дослідження нелінійних характеристик пружності гнучких ланок машин спеціального призначення / Ліщинська Х.І., Дзюба Л.Ф., Сеник А.П. / Матеріали міжнародної науково-технічної конференції. «Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ». Збірник тез. Львів. 18 – 20 травня 2016 року.- Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайданого, Львів, 2016.-.
 2. Сеник А.П. Дослідження міцності елементів ланцюгових передач машин спеціального призначення методом скінченних елементів / Ковальчук Р.А., Войтович М.І., Сеник А.П. / Матеріали міжнародної науково-технічної конференції. «Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ». Збірник тез. Львів. 18 – 20 травня 2016 року.- Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайданого, Львів, 2016.- .
 1. Сеник А.П. Локальна модель термічної обробки деталей спецтехніки концентрованим потоком енергії / Сеник А.П., Ковальчук Р.А., Ліщинська Х.І. / Матеріали міжнародної науково-технічної конференції. «Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ». Збірник тез. Львів. 18 – 20 травня 2016 року.- Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайданого, Львів, 2016.- .
 1. Сеник А.П. Веб-орієнтована система обліку методичної роботи кафедри / Уханська О.М., Сеник А. П., Пабирівський В.В. Патерко О.Я. / Матеріали Дванадцятої Вiдкритої наукової конференцiї Iнституту прикладної математики та фундаментальних наук. Збірник тез. Львів. 2 – 3 червня 2016 року. – НУ «Львівська політехніка» ІМФН. Львів, 2016. – C.116 – 118.

Методичні вказівки:

1       Інтернет технології. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Інтернет – технології»  для студентів базових напрямів підготовки:  113 ̶ «Прикладна математика», 122 ̶ «Комп’ютерні науки». -2014.

 1. Інтернет технології. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальность «Прикладна матетатика» та «Інформатика». 2011

3       Математична теорія ризику і страхова справа Методичні вказівки До виконання лабораторних робіт для студентів спеціальностей  8.04030203-СІМм, 8.04030204-ІКТм, 7.04030101-ПММс  2013

4       Теорія функцій комплексної змінної та операційне числення. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів спеціальностей: 6.050901 «Радіотехніка», 6.050902 «Радіоелектронні апарати», 6.050903 «Телекомунікації», 6.050801 «Мікро- та наноелектроніка». 2013

5       Вища математика (Теорія ймовірностей), методи Методичні вказівки і завдання для самостійної роботи студентів базових напрямів “6.050801 Мікро- та  наноелектроніка”, “6.050903  Телекомунікації”,  “6.051004  Оптотехніка”, “6.050802  Електронні пристрої та системи” 2014

6       Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Бази даних та інформаційні системи” для студентів денної форми навчання базових напрямів підготовки 6.040301 – “Прикладна математика”, 6.040302 – “Інформатика”2014

7       Математична теорія ризику і страхова справа –  електронний навчально-методичний комплекс розміщений у Віртуальному навчальному середовищі Національного університету «Львівська політехніка»

http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=8587, ертифікат № 00802    2014

 

 

 

 

e–mail:    andrij.sen@gmail.com