Сеник Андрій Петрович

Сеник Андрій Петрович

Доцент
Кандидат фізико – математичних наук

Біографія

1985 – закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю “Механіка”;

1992 – кандидат фізико – математичних наук за спеціальністю “Механіка деформівного твердого тіла”;

2003 – доцент кафедри прикладної математики.

Дисципліни, які викладає:

 • Інтернет-технології
 • Математична теорія ризику в ІТ
 • Вища математика
 • Теорія функцій комлексної змінної
 • Теорія ймовірностей
 • Математична статистика
 • Випадкові процеси

Наукові дослідження:

 • Квазістатичні задачі термопружності для термочутливих твердих тіл.

Статті:

 1. Сеник А.П. Система тестування інформаційних джерел в мережі інтернет. /Сеник А.П., Сокіл М.Б., Сайчук А.Я.* / Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні проблеми охорони прав інтелектуальної власності у збройних силах України». Збірник матеріалів науково-практичної конференції, Київ, 20 травня 2015 р. – Київ: ЦНДІ ОВТ ЗС України, 2015.-. С.111- 113.
 2. Сеник А.П. Застосування віртуального навчального середовища для самостйної пілготовки слухачів. / Сокіл Б.І., Сеник А.П., Ковальчук Р.А./ Матеріали VIIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України». Збірник тез. Хмельницький, 10 грудня 2015 року. Національна академія державної прикордонної служби України ім. Б.Хмельницького. Хмельницький, 2015. – C.307.
 3. Сеник Андрій Моделювання осесиметричного нагрівання довгого термочутли- вого циліндричного тіла. Сучасні проблеми термомеханіки: збірник наукових праць / за заг. ред. Р.М. Кушніра [Електронний ресурс] // Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – 2016. C.230.
 4. Сеник А.П. Тестування інформаційних джерел у мережі Інтернет. / Сеник А.П., Ліщинстка Х.І., Ковальчук Р.А./ Матеріали XXІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми створення, розвитку та застосування високотехнологічних систем спеціального признаення з урахуванням досвіду антитерорестичної операції». Збірник тез. Житомир. 21 квітня 2016 р. Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольва. 2016. – С. 140-141.
 5. Сеник А.П. Веб-орієнтована система організації студентської практики. / Сеник А.П., Манзій О.С., Костик Р.І/ Матеріали XІІ науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні». Збірник тез. Львів, 4 – 8 квітня 2016 року. НУ «Львівська політехніка» ІППТ. Львів, 2016. – C.30.
 6. Сеник А.П. Експериментальне дослідження нелінійних характеристик пружності гнучких ланок машин спеціального призначення / Ліщинська Х.І., Дзюба Л.Ф., Сеник А.П. / Матеріали міжнародної науково-технічної конференції. «Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ». Збірник тез. Львів. 18 – 20 травня 2016 року.- Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайданого, Львів, 2016.-.
 7. Сеник А.П. Дослідження міцності елементів ланцюгових передач машин спеціального призначення методом скінченних елементів / Ковальчук Р.А., Войтович М.І., Сеник А.П. / Матеріали міжнародної науково-технічної конференції. «Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ». Збірник тез. Львів. 18 – 20 травня 2016 року.- Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайданого, Львів, 2016.- .
 8. Сеник А.П. Локальна модель термічної обробки деталей спецтехніки концентрованим потоком енергії / Сеник А.П., Ковальчук Р.А., Ліщинська Х.І. / Матеріали міжнародної науково-технічної конференції. «Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ». Збірник тез. Львів. 18 – 20 травня 2016 року.- Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайданого, Львів, 2016.- .
 9. Сеник А.П. Веб-орієнтована система обліку методичної роботи кафедри / Уханська О.М., Сеник А. П., Пабирівський В.В. Патерко О.Я. / Матеріали Дванадцятої Вiдкритої наукової конференцiї Iнституту прикладної математики та фундаментальних наук. Збірник тез. Львів. 2 – 3 червня 2016 року. – НУ «Львівська політехніка» ІМФН. Львів, 2016. – C.116 – 118.

Перелік наукових публікацій – 2016

Наукові тези

 1. Войтович М. І., Ліщинська Х. І., Ковальчук Р. А., Сеник А. П. Дослідження впливу локальних перегрівів на прогони і вібрації ротора турбогенератора // Пожежна та техногенна безпека. Теорія, практика, інновації: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – 2016. – C. 221-223. (ПМ-5, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР).
 2. Ковальчук Р. А., Войтович М. І., Сеник А. П. Дослідження міцності елементів ланцюгових передач машин спеціального призначення методом скінченних елементів // Міжнародна науково-технічна конференція. «Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ» : Збірник тез, 18-20 травня 2016 р., Львів, Україна. – 2016. – C. 259-260. (ПМ-5, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР).
 3. Ліщинська Х. І., Дзюба Л. Ф., Сеник А. П. Експериментальне дослідження нелінійних характеристик пружності гнучких ланок машин спеціального призначення // Міжнародна науково-технічна конференція. «Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ» : Збірник тез, 18-20 травня 2016 р., Львів, Україна. – 2016. – C. 46-47. (ПМ-5, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Дзюба Л. Ф.).
 4. Сеник А. П. Моделювання осесиметричного нагрівання довгого термочутливого циліндричного тіла // Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми термомеханіки», Львів 2016. – 2016. – C. 230. (ПМ-5, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР).
 5. Сеник А. П., Ковальчук Х. І. Локальна модель термічної обробки деталей спецтехніки концентрованим потоком енергії // Міжнародна науково-технічна конференція. «Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ» : Збірник тез, 18-20 травня 2016 р., Львів, Україна. – 2016. – C. 276-277. (ПМ-5, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР).
 6. Сеник А. П., Ліщинська Х. І., Ковальчук Р. А. Тестування інформаційних джерел у мережі Інтернет // XXІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми створення, розвитку та застосування високотехнологічних систем спеціального призначення з урахуванням досвіду антитерористичної операції» : Збірник тез, 21 квітня 2016 р., Житомир, Україна. – 2016. – C. 140-141. (ПМ-5, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР).
 7. Сеник А. П., Ліщинська Х. І., Сокіл М. Б. Застосування віртуальних освітніх технологій в процесі підготовки курсантів // Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи : збірник тез доповідей третьої всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 вересня 2016 р., Одеса, Україна. – 2016. – C. 310-311. (ПМ-5, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Сокіл М. Б.).
 8. Сеник А. П., Манзій О. С., Костик Р. І. Веб-орієнтована система організації студентської практики // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні : збірник тез доповідей ХІІ науково-практичної конференції, 4-8 квітня 2016 р. – 2016. – C. 30. (ПМ-5, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Костик Р. І.).
 9. Сокіл Б. І., Сеник А. П., Ковальчук Р. А. Застосування віртуального навчального середовища для самостйної підготовки слухачів // VIIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України» : Матеріали, 10 грудня 2015 р., Хмельницький, Україна. – 2016. – C. 307. (ПМ-5, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР).
 10. Уханська О. М., Сеник А. П., Пабирівський В. В., Патерко О. Я. Веб-орiєнтована система облiку методичної роботи кафедри // Дванадцята відкрита наукова конференція Інституту прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН): збірник матеріалів (“PSC-IMFS-12”), (Львів, 2-3 червня 2016 р.). – 2016. – C. 116-117. (ПМ-5, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Патерко О. Я.).

Перелік наукових публікацій – 2017

Наукові тези

 1. Chabanyuk Y., Ukhans’ka O., Senyk A., Khimka U., Kinash A. Testing model with semi-Marcov switching // The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics (CADSM) : proceedings 14th International conference (Polyana, February 21-25, 2017). – 2017. – P. 55-57. (ПМ-5, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Хімка У. Т., Кінаш А. В.).
 2. Войтович М. І., Сорокатий М. І., Білаш О. В., Сеник А. П. Залежність напружено-деформованого стану пластинчасто-стрижневих фрагментів технічних систем військового призначення від їх фізико-механічних і геометричних параметрів // Актуальні проблеми проектування, виготовлення і експлуатації озброєння та військової техніки : матеріали всеукраїнської науково-технічної конференції (17-19 травня 2017 року, Вінниця). – 2017. – C. 69-71. (ПМ-5, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР).
 3. Ліщинська Х. І., Манзій О. С., Сеник А. П., Сокіл М. Б. Система моніторингу практики слухачів ВНЗ // Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій : матеріали Всеукраїнської наукової конференції, Дніпро, 24-25 листопада 2017 р.,. – 2017. – C. 167-168. (За іншою тематикою) (Сокіл М. Б.).
 4. Манзій О. С., Сеник А. П., Хандога Н. В. Інформаційна система обліку студентської практики // Тринадцята відкрита наукова конференція ІМФН, присвячена 125-річчю від дня народження Стефана Банаха : збірник матеріалів конференції, (Львів, 30-31 березня 2017 року). – 2017. – C. 152-153. (За іншою тематикою) (Хандога Н. В.).
 5. Пак Р. М., Ліщинська Х. І., Сеник А. П. Оцінка впливу пружних хвиль, збурених вибухами, на фортифікаційні споруди // Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ : збірник тез доповідей міжнародної науково-технічної конференції, 11-12 травня 2017 р., Львів, Україна. – 2017. – C. 280. (ПМ-5, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР).
 6. Сеник А. П., Войтович М. І., Пак Р. М., Ліщинська Х. І. Моделювання зміцнення елементів конструкцій бронетехніки концентрованим тепловим потоком // Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ : збірник тез доповідей міжнародної науково-технічної конференції, 11-12 травня 2017 р., Львів, Україна. – 2017. – C. 57-58. (ПМ-5, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР).
 7. Сеник А. П., Манзій О. С., Хандога Н. В. Організація проведення студентської практики з використанням Веб-середовища // Інформаційне суспільство: тенденції регіонального розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції ISRDT-2016 (Львів, 20-21 вересня 2016 р.). – 2016. – C. 64-65. (ПМ-5, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Хандога Н. В.).
 8. Сеник А. П., Уханська О. М., Будківська* В. П. Інформаційна система аналізу методичної роботи // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні : збірник тез доповідей XIІI Науково-практичної конференції, Львів, 27-31 березня 2017 р. – 2017. – C. 170. (ПМ-5, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР).
 9. Сокіл Б. І., Сеник А. П., Сокіл М. Б. Математичні моделі динаміки сипких середовищ та аналітичні методи їх дослідження // Вібрації в техніці та технологіях : збірник тез доповідей XVI Міжнародної науково-технічної конференції (Вінниця, 26-27 жовтня 2017 р.). – 2017. – C. 176. (За іншою тематикою) (Сокіл М. Б.).
 10. Сокіл М. Б., Войтович М. І., Ліщинська Х. І., Сеник А. П. Інформаційні мережі та технології у процесі підготовки військових спеціалістів // Пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних систем та мереж спеціального призначення. Застосування підрозділів, комплексів, засобів зв’язку та автоматизації в АТО : доповіді та тези доповідей IX Науково-практичної конференції, Київ, 25 листопада 2016 р. – 2016. – C. 124. (ПМ-5, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Сокіл М. Б.).

Перелік наукових публікацій – 2018

Навчальні посібники

 1. Сорокатий М. І. Методика розв’язування і збірник завдань з теорії функцій комплексної змінної та функцій багатьох змінних: навчальний посібник / М. І. Сорокатий, А. П. Сеник, О. В. Білаш. – Львів: Національна академія сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, 2018. – 136 c.

Наукові статті

 1. Lytvyn V., Vysotska V., Pukach P., Nytrebych Z., Demkiv I., Senyk A., Malanchuk O., Sachenko S., Kovalchuk R., Huzyk N. Analysis of the developed quantitative method for automatic attribution of scientific and technical text content written in Ukrainian // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2018. – № 6/2 (96). – – С. 19-31. (ДБ/ОПР, Прикладні дослідження і розробки).

Наукові тези

 1. Андрухів А. І., Сеник А. П., Сокіл Б. І., Сокіл М. Б. Складні нелінійні коливання пружних тіл та асимптотичний метод у їх дослідженні // Вібрації в техніці та технологіях : тези доповідей XVII Міжнародної науково-технічної конференції, присвяченої 140-річчю випуску інженерів-механіків у Львівській політехніці (Львів, 11-12 жовтня 2018 р.). – 2018. – C. 30. (За іншою тематикою).
 2. Войтович М. І., Білаш О. В., Сеник А. П. Дослідження термопружного стану трубчастих криволінійних конструктивних елементів спеціальних технічних систем // Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи : збірка тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, 13-14 вересня 2018 р., Одеса. – 2018. – C. 123-124. (За іншою тематикою).
 3. Войтович М. І., Ліщинська Х. І., Сеник А. П. Деякі питання формування у курсантів навиків застосування математичних підходів до розв’язування завдань військового спрямування // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірка тез доповідей науково-практичної конференції, Львів, 15 листопада 2018 р. – 2018. – C. 171-172. (За іншою тематикою).
 4. Войтович М. І., Ліщинська Х. І., Сеник А. П., Сокіл М. Б. Забезпечення інформаційної безпеки з використанням математичних методів // Виклики політики безпеки: історія і сучасність : збірник тез доповідей міжнародної наукової конференції, Львів, 10-19 жовтня 2018 р. – 2018. – C. 118-120. (ПМ-6, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР).
 5. Войтович М. І., Ліщинська Х. І., Сеник А. П., Сокіл М. Б. Застосування ймовірністних методів для виявлення несанкціонованих повідомлень в інформаційних мережах // Пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних систем та мереж спеціального призначення. Застосування підрозділів, комплексів, засобів зв’язку та автоматизації в АТО : доповіді та тези доповідей X Науково-практичної конференції, Київ, 9-10 листопада 2017 року. – 2017. – C. 98. (ПМ-6, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Сокіл М. Б.).
 6. Гладун В. Р., Сеник А. П., Уханська О. М., Будківська* В. П. Систематизація та впорядкування методичної роботи кафедри // П’ятнадцята відкрита наукова конференція Інституту прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН) : збірник матеріалів і програма конференції, (13-14 листопада 2018 р., Львів). – 2018. – C. 84. (ПМ-6, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР).
 7. Ковальчук Р. А., Ліщинська Х. І., Сеник А. П. Сучасні інформаційні системи підготовки та перепідготовки військових фахівців // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірка тез доповідей науково-практичної конференції, Львів, 15 листопада 2018 р. – 2018. – C. 181. (За іншою тематикою).
 8. Ковальчук Р. А., Сеник А. П. Дослідження міцності тягових елементів спеціальних машин. // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності :
 9. збірка тез доповідей науково-практичної конференції, Львів, 15 листопада 2018 р. – – C. 182. (За іншою тематикою).
 10. Ліщинська Х. І., Сеник А. П., Сокіл М. Б. Застосування віртуальних навчальних технологій в процесі організації STEM-навчання // STEM-освіта – проблеми та перспективи : матеріали IІІ Міжнародного науково-практичного семінару, 24-25 жовтня 2018 р., Кропивницький. – 2018. – C. 41-43. (ПМ-6, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР).
 11. Манзій О. С., Андрейчук С. К., Гладун В. Р., Сеник А. П. Інноваційні технології моніторингу студентської практики // Соціологія – соціальна робота та соціальне забезпечення – регулювання соціальних проблем : матеріали VIII Міжнародної наукової конференції, присвяченої 80-річчю професора В. М. Пічі (Львів, 19-20 квітня 2018 р.). – 2018. – C. 40-43. (СР-4, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР).
 12. Пабирівський В. В., Сеник А. П., Уханська О. М. Виявлення несанкціонованих повідомлень з використанням ймовірністних методів // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні : збірник тез доповідей ХIV Науково-практичної конференції (Львів, 17-20 квітня 2018 р.). – 2018. – C. 38-39. (ПМ-6, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР).
 13. Пак Р. М., Сеник А. П. Математичне моделювання у задачах фортифікації // Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ : збірник тез доповідей міжнародної науково-технічної конференції, Львів, 17-18 травня 2018 року. – 2018. – C. 279. (За іншою тематикою).
 14. Сеник А. П. Дослідження теплової поведінки термочутливого циліндра під дією потоку енергії // Cучасні проблеми механіки та математики : збірник наукових праць [за матеріалами міжнародної конференції, 22-25 травня 2018 р., Львів] : [у 3 т.]. – 2018. – C. 198. (ПМ-6, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР).
 15. Сеник А. П., Войтович М. І., Ліщинська Х. І. Дистанційні інформаційні системи підготовки та підвищення фахової кваліфікації // Сучасні концептуальні підходи щодо управління персоналом у секторі безпеки і оборони України : тези міжвідомчої науково-практичної конференції (Хмельницький, 19 жовтня 2018 року). – 2018. – C. 400-401. (ПМ-6, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР).
 16. Ліщинська Х. І., Сеник А. П., Сокіл М. Б., Войтович М. І. Застосування дистанційних методів навчання в професійній військовій підготовці // Сучасна війна: гуманітарний аспект : збірка тез доповідей науково-практичної конференції, 31 травня -1 червня 2018 р., Харків. – 2018. – C. 155-158. (За іншою тематикою).
 17. Сеник А. П., Пак Р. М., Ковальчук Р. А., Ліщинська Х. І. Моделювання впливу потоку енергії з метою зміцнення поверхні деталей бронетехніки. // Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ : збірник тез доповідей міжнародної науково-технічної конференції, Львів, 17-18 травня 2018 року. – 2018. – C. 60. (ПМ-6, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР).

Методичні вказівки:

 1. Інтернет технології. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Інтернет – технології» для студентів базових напрямів підготовки: 113 ̶ «Прикладна математика», 122 ̶ «Комп’ютерні науки». -2014.
 2. Інтернет технології. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальность «Прикладна матетатика» та «Інформатика». 2011
 3. Математична теорія ризику і страхова справа Методичні вказівки До виконання лабораторних робіт для студентів спеціальностей 8.04030203-СІМм, 8.04030204-ІКТм, 7.04030101-ПММс 2013
 4. Теорія функцій комплексної змінної та операційне числення. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів спеціальностей: 6.050901 «Радіотехніка», 6.050902 «Радіоелектронні апарати», 6.050903 «Телекомунікації», 6.050801 «Мікро- та наноелектроніка». 2013
 5. Вища математика (Теорія ймовірностей), методи Методичні вказівки і завдання для самостійної роботи студентів базових напрямів “6.050801 Мікро- та наноелектроніка”, “6.050903 Телекомунікації”, “6.051004 Оптотехніка”, “6.050802 Електронні пристрої та системи” 2014
 6. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Бази даних та інформаційні системи” для студентів денної форми навчання базових напрямів підготовки 6.040301 – “Прикладна математика”, 6.040302 – “Інформатика”2014
 7. Математична теорія ризику і страхова справа – електронний навчально-методичний комплекс розміщений у Віртуальному навчальному середовищі Національного університету «Львівська політехніка»

e–mail: andrij.sen@gmail.com