Ярошко Світлана Михайлівна

Ярошко Світлана Михайлівна

Доцент
Кандидат фізико – математичних наук

1987 – закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю “Прикладна математика”;
2004 – кандидат фізико – математичних наук за спеціальністю “Обчислювальна математика”;
2008 – доцент кафедри прикладної математики.

Дисципліни, які викладає:

 1. Фінансова математика, актуарна математика, теорія прийняття рішень та інформаційне прогнозування.

Статті:

 1. Ярошко С.А., Ярошко С.М. Поширення модифікованого методу послідовних наближень на спектральні задачі з поліноміальними операторними пучками. // Вісник Львів. ун-ту, Сер. прикл. матем. інформ. – 2008. – Вип. 14. – С. 98-105..

Статті у виданнях, які мають імпакт-фактор:

 1. Yaroshko S. M. Solving the Spectral Problems by the Modified Method of Successive Approximations / S. M. Yaroshko, S. A. Yaroshko // Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, VI(18),
  Issue: 158, 2018 – p. 18-20
  Режим доступу:

  1. scaspee.com/all-materials/actual-problems-of-science-and-education-apse-2018
  2. seanewdim.com/158i.html

Статті в інших виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus та інших:

 1. Yaroshko S. On numerical methods of finding an approximate solution of multi-parameters eigenvalue problems / Svitlana Yaroshko, Oksana Yaroshko // Mathematical Modeling and Computing, Volume 4, Number 2 (2017) – p. 197-205

Монографії:

 1. Ярошко Сергій Модифікований метод послідовних наближень для спектральних задач / Сергій Ярошко, Світлана Ярошко – LAP Lambert Academic Publishing, 2018 – 103 с.

Тексти лекцій:

 1. Актуарна математика. 2008, Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”. – 84 с.

Методичні вказівки:

 1. Фінансова математика, частина 1. 2006, Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”. – 48 с.
 2. Фінансова математика, частина 2. 2007, Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”. – 40 с.
 3. Теорія прийняття рішень та інформаційне прогнозування. 2008, Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”. – 32 с.
 4. Теорія прийняття рішень та інформаційне прогнозування. 2008, Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”. – 52 с.