Уханська Оксана Михайлівна

Уханська Оксана Михайлівна

Доцент
Кандидат фізико – математичних наук

1983 – закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю “Механіка”;

1983-1992 – інженер, молодший науковий співробітник НДЛ-61 (кафедра механіки ЛДУ ім..І.Франка);

1992-1994 – навчалася в аспірантурі (кафедра механіки ЛДУ ім..І.Франка);

1994 – кандидат фізико – математичних наук за спеціальністю “Механіка деформівного твердого тіла”;

1995-1996 – наукове стажування у Варшавському університеті (Польща);

1996-2002 – асистент, доцент кафедри теорії математичної обробки геодезичних вимірів Національного університету “Львівська політехніка”;

2002 – доцент кафедри прикладної математики

Дисципліни, які викладає:

 1.  Комплексне числення,
 2. Методи оптимізації,
 3. Методи математичного моделювання складних систем.

Навчальні посібники:

 1. Тексти лекцій з курсу “Методи оптимізації”. Для студентів напрямку “Прикладна математика” / Укл.: Уханська О.М. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003. – 113 с.
 2. Теорія функцій комплексної змінної. Інтегральні перетворення Фур’є і Лапласа / Ю.К.Рудавський, П.П.Костробій, Д.В.Уханська, Т.М.Сало, О.М. Уханська, М.І.Сорокатий: Навч. посібник. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007. – 230 с.
 3. Елементи теорії функцій комплексної змінної. Перетворення Фур’є і Лапласа. Збірник задач і вправ: підручник / П.П.Костробій, Д.В.Уханська, Т.М.Сало, О.М. Уханська, Б.М. Маркович. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 200 с.

Методичні вказівки:

 1. Теорія функцій комплексної змінної та операційне числення: Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів напрямку “Прикладна математика” / П.П.Костробій, О.М. Уханська. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006. – 56 с.
 2. Методи оптимізації: Методичні вказівки та завдання до виконання лабораторних робіт для студентів напряму “Прикладна математика” / Укл.: О.М. Уханська, Є.М.Ланьош, М.І.Томецький. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2008. – 72 с.
 3. Математичні основи інформаційних технологій. Частина 2. Елементи алгебри логіки, теорії множин та графів: Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів напряму 6.030201 “Міжнародні відносини” / О.М. Уханська, С.М.Возна, І.І.Напора, О.І.Паздрій. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010. – 40 с.
 4. Методи оптимізації. Ізопериметричні задачі варіаційного числення: метод. вказівки та завдання до розрахункової роботи № 2 для студентів базових напрямів 6.040301 “Прикладна математика” та 6.040302 “Інформатика” /  О.М. Уханська. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 12 с.
 5. Методи оптимізації. Задачі лінійного цілочислового програмування. Метод гілок та меж: метод. вказівки та завдання до розрахункової роботи № 1 для студентів базових напрямів 6.040301 “Прикладна математика” та 6.040302 “Інформатика” /  О.М. Уханська, І.І.Кавалець, П.І.Топилко. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 16 с.
 6. Методи математичного моделювання складних систем. Елементи математичного забезпечення теорії систем: метод. вказівки до практичних занять для студентів спеціальності 113 “Прикладна математика” / уклад.: О.М. Уханська. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 20 с.
 7. Застосування Z-перетворення до аналізу вихідних процесів лінійних дискретних стаціонарних динамічних систем: метод. вказівки до практичних занять з курсу “Методи математичного моделювання складних систем” для студентів спеціальності 113 “Прикладна математика” / уклад.: О.М. Уханська. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 20 с.

Наукові праці:

 1. Костробій П., Уханська О., Кекало О. Хімічний потенціал напівобмеженого “желе”. І. Наближення Томаса-Фермі. // Вісник Національного університету “Львівська політех-ніка”, Фізико-математичні науки, №601, 2007 р.- С.73-77.
 2. Костробій П., Маркович Б., Уханська О. Математичне моделювання та визначення хімічного потенціалу напівобмеженого желе// Міжнародна наукова конференція «Обчис-лювальна математика і математичні проблеми механіки» до 100-річчя від дня народження академіка Миколи Боголюбова. 31.08.09-4.09.09, м.Львів, Україна. Тези доповідей. – Львів, 2009.– С. 284-285.
 3. Костробій П., Уханська О., Безносюк А. Хімічний потенціал напівобмеженого желе: модель скінченного бар’єру // Дев’ята відкрита наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук: Тези доповідей. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010. – С. 45. (Д/Б Адсорбат,2201020).
 4. Kostrobij P.P., Uchanska O.M. Influence of the memory function dynamics of low-dimensional systems // VI Міжнародна наукова конференція “Фізика невпорядкованих систем”, присвячена 80-річчю від дня народження проф. Я.Дутчака. Збірник тез. – Львів, Україна, 14-16 жовтня 2013, Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013.– С. 20.
 5. О. Манзій, В.Гладун., В.Пабирівський, О.Уханська. Алгоритм обчислення значення деякої гіпергеометричної функції Гауса в комплексній площині // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології, Вип.19, Львів, 2014. – 10с. 2014 р.
 6. Уханська О.М., Осташ Р.В., Андрусишин Ю.С.Вплив функції пам’яті на процес гетеро дифузії домішкових частинок для моделі невзаємодіючих потоків // Науково-технічна кон-ференція “Мікро- та нанонеоднорідні матеріали: моделі та експеримент” (INTERPOR’15). Збірник тез. – Львів, Україна, 22-24 вересня 2015, Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів, 2015. – С. 75.
 7. Testing Model with Semi-Markov Switching / Y.Chabanyuk, O.Ukhanska, A.Senyk, U.Khimka, A.Kinash // Матеріали XIV Міжнародної науково-технічної конференції «Досвід розробки та застосування САПР в мікроелектроніці (CADSM) ». – Поляна, Україна, 21-25 лютого 2017, Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів, 2017. – С. 55-57.