Уханська Оксана Михайлівна

Уханська Оксана Михайлівна

Доцент
Кандидат фізико – математичних наук

1983 – закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю “Механіка”;

1994 – кандидат фізико – математичних наук за спеціальністю “Механіка деформівного твердого тіла”;

2002 – доцент кафедри прикладної математики.

Дисципліни, які викладає:

 1. Теорія функцій комплексної змінної, методи оптимізації, математичні основи інформаційних технологій.
 2. П.П.Костробій, О.М.Уханська, та ін. Елементи теорії функцій комплексної змінної. Перетворення Фур’є і Лапласа. Збірник задач і вправ: підручник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. –200 с. (гриф МОН).

Тези:

 1. 2006 – Chemical potential of semi-bounded jellium: many body effects European conference on surface science, ECOSS-24, Paris, September, 4-8, 2006, 213 p.
 2. 2008 – Хімічний потенціал для моделі напівобмеженого “желе”. 7-а відкрита наукові конференція професорсько-викладацького складу ІМФН. Тези доповідей. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2008. – С.49.

Навчальний посібник:

Теорія функцій комплексної змінної. Інтегральні перетворення Фур”є і Лапласа. 2007, видавництво НУ “Львівська політехніка”. – 230 с.

Методичні вказівки:

 1. Теорія функцій комплексної змінної та операційне числення. 2006, видавництво НУ “Львівська політехніка”. – 56 с.
 2. Методи оптимізації. 2008, видавництво НУ “Львівська політехніка”. – 72 с.
 3. Математичні основи інформаційних технологій. Ч.1. Елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії. 2009, видавництво НУ “Львівська політехніка”. – 64 с.

Наукові праці:

 1. Костробій П., Уханська О., Безносюк А. Хімічний потенціал напівобмеженого желе: модель скінченного бар’єру // Дев’ята відкрита наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук: Тези доповідей. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010. – С. 45. (Д/Б Адсорбат,2201020).

 2. Kostrobij P.P., Uchanska O.M. Influence of the memory function dynamics of lowdimensional systems // VI Міжнародна наукова конференція “Фізика невпорядкованих систем”, присвячена 80-річчю від дня народження проф. Я.Дутчака. Збірник тез. – Львів, Україна, 14-16 жовтня 2013, Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013.– С. 20.

 3. О. Манзій, В.Гладун., В.Пабирівський, О.Уханська. Алгоритм обчислення значення деякої гіпергеометричної функції Гауса в комплексній площині // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології, Вип.19, Львів, 2014. – 10с.

 4. Уханська О.М., Осташ Р.В., Андрусишин Ю.С.Вплив функції пам’яті на процес гетеродифузії домішкових частинок для моделі невзаємодіючих потоків // Науково-технічна конференція “Мікро- та нанонеоднорідні матеріали: моделі та експеримент” (INTERPOR’15). Збірник тез. – Львів, Україна, 22-24 вересня 2015, Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів, 2015.– С. 75.