Топилко Петро Іванович

Топилко Петро Іванович

Асистент,  к.т.н.

2010 р. — закінчив Національний університет “Львівська політехніка” за спеціальністю «Прикладна математика». Тема дипломної роботи: “ Геоінформаційна технологія формування кадастру емісій парникових газів для м.Кам’янець-Подільський “, науковий керівник д.т.н., проф. Бунь Р.А.

2013 р. — закінчив аспірантуру Інституту прикладної математики та фундаментальних наук за спеціальністю 01.05.02 – “Математичне моделювання та обчислювальні методи”. Тема дисертаційного дослідження: “Математичне моделювання та просторовий аналіз емісії парникових газів при виробництві електро- та теплоенергії в Україні та Польщі”.

2013 р. — асистент кафедри прикладної математики

2014 р. — захистив кандидатську дисертацію “Математичне моделювання та просторовий аналіз емісії парникових газів при виробництві електро- та теплоенергії в Україні та Польщі” за спеціальністю 01.05.02 – “Математичне моделювання та обчислювальні методи”. Науковий керівник д.т.н., проф. Бунь Р.А.

Наукові інтереси: математичне моделювання складних природних процесів і явищ, дослідження потенціалу відновлювальної енергетики, геоінформаційні технології інвентаризації парникових газів в енергетиці

Дисципліни, які викладає:

  • архітектура комп’ютерів та комп’ютерних мереж (лекції, лабораторні)

  • програмування web-додатків (лекції)

  • комп’ютерна графіка та мультимедійні системи (лекції, практичні, лабораторні)

  • програмування для мобільних додатків (лекції, лабораторні)

  • математичні основи штучного інтелекту (лабораторні)
  • об’єктно-орієнтоване програмування (лабораторні)

Наукові публікації

Науково-дослідні роботи та міжнародні гранти

 

Електронна пошта: petrotopylko@gmail.com