Топилко Петро Іванович

Топилко Петро Іванович

к.т.н., старший викладач

2010 р. — закінчив Національний університет “Львівська політехніка” за спеціальністю «Прикладна математика». Тема дипломної роботи: ” Геоінформаційна технологія формування кадастру емісій парникових газів для м.Кам’янець-Подільський “, науковий керівник д.т.н., проф. Бунь Р.А.

2013 р. — закінчив аспірантуру Інституту прикладної математики та фундаментальних наук за спеціальністю 01.05.02 – “Математичне моделювання та обчислювальні методи”. Тема дисертаційного дослідження: “Математичне моделювання та просторовий аналіз емісії парникових газів при виробництві електро- та теплоенергії в Україні та Польщі”.

2013 р. — асистент кафедри прикладної математики.

2014 р. — захистив кандидатську дисертацію “Математичне моделювання та просторовий аналіз емісії парникових газів при виробництві електро- та теплоенергії в Україні та Польщі” за спеціальністю 01.05.02 – “Математичне моделювання та обчислювальні методи”. Науковий керівник д.т.н., проф. Бунь Р.А.

2019 р. — старший викладач кафедри прикладної математики.

Наукові інтереси

 • математичне моделювання складних природних процесів і явищ
 • дослідження потенціалу відновлювальної енергетики
 • геоінформаційні технології інвентаризації парникових газів в енергетиці

Дисципліни, які викладає

 • програмування web-додатків (лекції, лабораторні)
 • програмування для мобільних додатків (лекції, лабораторні)
 • об’єктно-орієнтоване програмування (лабораторні)

Науково-дослідні роботи та міжнародні гранти

 • Українсько-австрійський проект „Просторово-часове оцінювання невизначеності кадастрів емісії парникових газів: ретроспективний аналіз для Австрії та України та ефективне прогнозування” (угода М/196-2015 від 16.11.2015 р., номер держреєстрації 0115U006500 та угода М/85-2016 від 27.07.2016 р.; номер держреєстрації 0116U005309);
 • Грант 7РП ЄС “Геоінформаційні технології, просторово-часові підходи та оцінювання повного вуглецевого балансу для підвищення точності інвентаризацій парникових газів” (грант 7РП ЄС – Marie Curie Project n°247645 FP7-PEOPLE-2009-IRSES; 2010-2014 рр.);
 • Українсько-китайський проект “Просторова інвентаризація парникових газів у житловому секторі китайських та українських регіонів для підтримки прийняття ефективних економіко-адміністративних рішень” (угода № М/12-2013 від 25.04.2013 р.; номер держреєстрації 0113U001997 та угода № М/125-2014 від 24.06.2014 р.; номер держреєстрації 0114U003703);
 • Українсько-австрійський проект „Регіональний просторовий кадастр емісій парникових газів з врахуванням невизначеностей вхідних даних” (угода М/435-2011 від 12.09.2011 р., номер держреєстрації 0111U008510 та угода М/301-2012 від 25.07.2012 р.; номер держреєстрації 0112U003944);
 • Українсько-австрійський проект “Методи просторової інвентаризації емісій парникових газів Кіотського протоколу з врахуванням їх невизначеностей” (2009-2010 рр.; угода М/32-2009 від 4.03.2009 р.; номер державної реєстрації 0109U003461);
 • Держбюджетна тема ДБ/ГЕО “Геоінформаційні технології побудови регіональних кадастрів емісії парникових газів для підтримки прийняття ефективних економіко-адміністративних рішень” (2011-2012 рр.)
 • Держбюджетна тема ДБ/Інформ “Геоінформаційні технології аналізу стоку та емісії парникових газів у лісовому господарстві для підтримки прийняття рішень” (2013 р.)

Основні наукові публікації

Монографії

 1. Просторове моделювання емісії парникових газів від стаціонарних джерел / Р. Бунь, Н. Чарковська, О. Данило, П. Топилко, М. Галущак, З. Нахорскі, І. Хорабік-Пизель. – Львів : ПП Сорока Т.Б., 2016. – 480 с.

Статті

 1. Oda O., Bun R., Kinakh V., Topylko P., Halushchak M., Marland G., Lauvaux T., Jonas M., Maksyutov S., Nahorski Z., Lesiv M., Danylo O., Horabik-Pyzel J. Errors and uncertainties in a gridded carbon dioxide emissions inventory // Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change. 2019. Vol. 24, Is. 6. P. 1007-1050. DOI: 10.1007/s11027-019-09877-2.
 2. Charkovska N., Halushchak M., Bun R., Nahorski Z., T. Oda, Jonas M., Topylko P. A high-definition spatially explicit modelling approach for national greenhouse gas emissions from industrial processes: reducing the errors and uncertainties in global emission modelling, Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change (2019). Springer Netherlands, ISSN 1381-2386. https://doi.org/10.1007/s11027-018-9836-6.
 3. Bun R., Nahorski Z., Horabik-Pyzel J., Danylo O., See L., Charkovska N., Topylko P., Halushchak M., Lesiv M., Valakh M., Kinakh V. Development of a high-resolution spatial inventory of greenhouse gas emissions for Poland from stationary and mobile sources, Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change (2018). Springer Netherlands, ISSN 1381-2386. https://doi.org/10.1007/s11027-018-9791-2.
 4. Mastykash O., Lybinsky B., Topylko P., Penyak I. Ranking the social media platform user pages using Big Data. Math. Model. Comput. Vol. 5, No. 1, pp. 56-65 (2018), ISSN: 2312-9794. https://doi.org/10.23939/mmc2018.01.056.
 5. Топилко П. І. Використання спеціалізованого прикладного інструментарію для аналізу процесів емісії парникових газів в електроенергетичній галузі України / Топилко П. І., Любінський Б. Б. // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. – 2017. – № 15. – С. 61-67.
 6. Топилко П.І. Геоінформаційна технологія формування кадастру емісій парникових газів у електроенергетичному секторі України / Топилко П.І., Бунь Р.А. // Штучний інтелект. – 2013. – № 4, Вип. 62. – С. 432-440.
 7. Лесів М. Ю. Просторове моделювання процесів емісії парникових газів: генерування тепло- та електроенергії у південній Польщі / Лесів М. Ю., Карась Р. М., Топилко П. І., Сорочич М. П. // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. – 2012. – № 6, Ч. 1. – С. 23-28.
 8. Топилко П.І., Бунь Р.А. Геоінформаційна технологія просторового аналізу емісій парникових газів у транспортному секторі м.Кам’янець-Подільський // Математичне моделювання та інформаційні технології. – Киїів, 2012. – Вип. 64. – С. 142-148.
 9. Lesiv M. Spatial analysis of GHG emissions in eastern polish regions: energy production and residential sector / Lesiv M., Bun R., Shpak N., Danylo O., Topylko P. // Eсontechmod (Poland). – 2012. – Vol. 1, N. 2. – P. 17-23.
 10. Бунь Р.А., Топилко П.І. Моделювання процесів емісії парникових газів у житловому секторі м.Кам’янець-Подільський // Моделювання та інформаційні технології. – Київ, 2011. – № 61. – C. 139-145.
 11. Topylko P. Geoinformation technology for spatial inventory of greenhouse gas emissions: electricity and heat generation in Poland / Topylko P., Lesiv M., Bun R., Nahorski Z., Horabik J. // Econtechmod (Poland). – 2013. – Vol. 2, N. 2. – P. 51-58.