Строчик Микола Миколайович

Строчик Микола Миколайович

Старший викладач
Кандидат фізико – математичних наук

1981 – закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю “Математика”;

1991 – кандидат фізико – математичних наук за спеціальністю “Математичний аналіз”.

Дисципліни, які викладає:

Математичний аналіз, візуальне програмування.

Тези:

  1. Зображення інтегрального усереднення логарифмічної похідної цілої функції за допомогою функції Лерха //”Львівська політехніка”, нац. ун-т. Інститут прикладної математики та фундаментальних наук. Відкрита наук. конф. проф.-викл. складу (6; 2007; Львів). Сьома відкрита наукова конференція професорсько-викладацького складу, 11-13 жовтня 2007 р., Львів:тези доповідей.-Л.:Вид-во Нац. ун-ту “Львів. політехніка”.-2008 .-С. 29 .-Бібліогр.: 2 назви.
  2. Тауберова теорема Келдиша для деяких класів функцій//”Львівська політехніка”, нац. ун-т. Інститут прикладної математики та фундаментальних наук. Четверта відкрита наукова конференція професорсько-викладацького складу, 26-28 травня 2005 р., Львів:тези доповідей.-Л.:Вид-во Нац. ун-ту “Львів. політехніка”.-2005 .-С. 21 .-Бібліогр.: 2 назви.

Методичні вказівки:

  1. Мережеві команди OC WINDOWS та їх використання . Уклад.: В. В. Кутнів, Я. В. Пізюр, М. М. Строчик, Б. Б. Любінський. 2008, Львів. : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”. – 24 с.
  2. Вступ до математичного аналізу / укл.: Л.С.Гульчевський, М.М.Строчик, В.Р.Гладун, О.С.Манзій, М.Д.Починайко, І.Є.Тесак, С.М.Возна, І.М.Задворняк, С.М.Репетило — Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009 — 64 с.

email:   strochyk@yahoo.com