Рижа Ірина Андріївна

Сай Ірина Андріївна

 

2008 – закінчила Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Прикладна математика»

2009 – асистент кафедри прикладної математики

з 2015 навчається в аспірантурі НУ «Львівська політехніка» за спеціальністю 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

 

Наукові інтереси:

математичне моделювання процесів окислення чадного газу на неоднорідних каталітичних поверхнях платини та паладію

 

Дисципліни, які викладає:

теорія ймовірностей, математичний аналіз, моделювання складних систем в умовах невизначеностей

 

Наукові публікації

Статті:

Ryzha I., Matseliukh M. Carbon monoxide oxidation on the Pt-catalyst: modelling and stability. Math. Model. Comput. Vol. 4, No. 1, pp. 96-106 (2017).

Kostrobij P., Ryzha I. Modeling of carbon monoxide oxidation process on the two-dimensional catalyst surface. Math. Model. Comput. Vol. 3, No. 2, pp. 146-162 (2016).

Тези доповідей на конференціях:

Carbon monoxide oxidation on the catalytic surface: modeling and stability / P. Kostrobii, I. Ryzha // Proceedings of the International Conference “Ukrainian Conference on Applied Mathematics” dedicated to the 100th birth anniversary of Professor Olexandr Kostovskiy, 28-30, September, 2017. – Lviv: PAIS, 2017. – P. 64-66.

Carbon monoxide oxidation on the catalyst surface: modeling and stability / P. Kostrobij, I. Ryzha // Joint Conferences on Advanced Materials and Technologies: The 14th Conference on Functional and Nanostructured Materials – FNMA’17, The 7th International Conference on Physics of Disordered Systems – PDS’17, 25-29 September 2017, Lviv and Yaremche, Ukraine – Abstract Book. – Gdańsk: Task Publishing, 2017. – P. 89.

Двовимірна математична модель реакції окислення чадного газу на поверхні платинового каталізатора / Петро Костробій, Ірина Рижа // “Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання”; матеріали статей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 15-20 травня 2017 року. – Івано-Франківськ: п. Голіней О.М., 2017. – С. 323-326.

Моделювання процесу оксидації чадного газу на двовимірній поверхні платинового каталізатора / Костробій Петро, Рижа Ірина // 13-та Відкрита наукова конференція ІМФН: Збірник матеріалів [PSC-IMFS-13], (Львів, 30-31 березня 2017 р.) – Львів: В-во Тараса Сороки, 2017. – С. 86-87.

Моделювання процесу оксидації чадного газу на плоскій поверхні каталізатора / Костробій П.П., Рижа І.А. // VIII Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю “Інформатика та системні науки – 2017” – 16-18 березня 2017 р. (м. Полтава) http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5562

Моделювання впливу анізотропії каталізатора на процес оксидації чадного газу / Костробій Петро, Рижа Ірина // Наукові праці Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми термомеханіки». – м. Львів: ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України, 2016. – С.97-98.

Stabilization of temperature in models of catalytic CO oxidation on the surface / P. Kostrobij, B. Hnativ, I. Penyak, I. Ryzha // Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Фізика невпорядкованих систем». – 14-16 жовтня 2013 р. – Львів, Україна. – С. 19.

 

Методичні вказівки:

Теорія ймовірностей: Методичні вказівки до вивчення дисципліни. Укл.: П.П. Костробій, О.В. Гайдучок, І.А. Сай. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 84с.

 

e-mail: ira.saj@gmail.com