Рижа Ірина Андріївна

Сай Ірина Андріївна

Асистент

2008 – закінчила Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Прикладна математика»

2009 – асистент кафедри прикладної математики

з 2015 навчається в аспірантурі НУ «Львівська політехніка» за спеціальністю 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

Наукові інтереси:

математичне моделювання процесів окислення чадного газу на неоднорідних каталітичних поверхнях платини та паладію

Дисципліни, які викладає:

теорія ймовірностей, математичний аналіз

Наукові публікації

Статті:

Костробій П.П. Про одну модель тонкої електронної плівки / П.П. Костробій, І.А. Рижа // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2011. – № 718: Фізико-математичні науки. – С. 89–95.

Тези доповідей на конференціях:

Моделювання впливу анізотропії каталізатора на процес оксидації чадного газу / Костробій Петро, Рижа Ірина // Наукові праці Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми термомеханіки». – м. Львів: ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України, 2016. – С.97-98.

Про одну модель тонкої електронної плівки / П.П. Костробій, І.А. Сай // Восьма відкрита наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, присвячена 165-річчю Національного університету “Львівська політехніка”: тези доп., Львів, 12-13 листоп. 2009 р. – Л. : Вид-во Нац. ун-ту “Львів. політехніка”, 2009. – C. 43.

Методичні вказівки:

Теорія ймовірностей: Методичні вказівки до вивчення дисципліни. Укл.: П.П. Костробій, О.В. Гайдучок, І.А. Сай. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 84с.

e-mail: ira.saj@gmail.com