Ружевич Надія Августівна

Ружевич Надія Августівна

Доцент
Кандидат фізико – математичних наук

1980 – закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю “Прикладна математика”;

1986 – кандидат фізико – математичних наук за спеціальністю “Теорія ймовірностей і математична статистика”;

1996 – доцент кафедри прикладної математики.

Дисципліни, які викладає:

Теорія ймовірностей і математична статистика, математична статистика, актуарна математика.

Тези:

2005 – Асимптотична нормальність деякого функціоналу від послідовності незалежних невід’ємних цілочисельних випадкових величин;

2007 – On the multivariate central limit theorem for random vectors;

2009 – On the asymptotic normality conditions for degenerate random vactors;

2009 – Про багатовимірну центральну граничну теорему для вироджених випадкових векторів.

Ружевич Н.А., Строчик М. Про достатні умови асимптотичної незміщеності слушних оцінок.
Вісник НУ «Львівська політехніка»  «Фізико-математичні науки», вип.740 № 740, (2012), с 45-48

e-mail: nadiyaruz@yahoo.com