Мединський Ігор Павлович

Мединський Ігор Павлович

Доцент
Кандидат фізико – математичних наук

1976 – закінчив Національний університет “Львівська політехніка” за спеціальністю “Прикладна математика”.

2001 – кандидат фізико – математичних наук за спеціальністю “Диференціальні рівняння”;

2003 – доцент кафедри прикладної математики.

Дисциплін, які викладає:

Диференціальні рівняння, математичні методи оптимального планування, математичні моделі економіки, математичні моделі ризику.

Методичні вказівки:

 1. Мединський І.П., Ярошко С.М. Теорія виробництва. Видавництво НУ “Львівська політехніка”. 2005 р. – 43 с.
 2. Мединський І.П., Бандирський Б.Й. Теорія споживання. Видавництво НУ “Львівська політехніка”. 2007 р. – 73 с.
 3. Мединський І.П., Задворняк І.М. Регресійний аналіз. Видавництво НУ “Львівська політехніка”. 2009 р. – 28 с.

Список наукових та методичних праць

2002
 1. Ivasyshen S., Medynsky I. The well-posedness of problem with weighting initial conditions for parabolic system with degenerations of the initial hyperplane in Banach spaces of Holder // International Conference on Functional Analysis and its Applications. Dedicated to the 110th anniversary of Stefan Banach ( May 28-31, Lviv, Ukraine). Book of abstracts. -Lviv, 2002.- P.92-93.
 2. Мединський І.П. Про локальну розв’язність задачі Коші для квазілінійної параболічної системи з виродженням // Наукова конференція професорсько- викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук. (Львів, 6-7 червня 2002 р.) Тези доповідей. Львів, 2002.- С. 20.
 3. Івасишен С.Д., Мединський І.П. Властивості інтегралів типу похідних від обємних потенціалів для b2 -параболічних систем з виродженням на початковій гіперплощині.// Математичні методи та фізико-механічні поля.-2002.-Т.45, №4.-С.76-86.
2003
 1. Мединський І.П. Про задачу Коші для параболічної системи з виродженням на початковій гіперплощині // Перша відкрита наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук: Тези доповідей. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003. – С. 17.
 2. Івасишен С.Д., Мединський І.П. Задача Коші для b2 -параболічної системи з виродженням на початковій гіперплощині.// Математичні методи та фізико- механічні поля. 2003. – Т.46, №3. – С.15-24.
 3. Івасишен С.Д., Мединський І.П. Задача Коші для b2 -параболічної системи з виродженням на початковій гіперплощині. // Тези доп. VI міжнародної наукової конференції “ Математичні проблеми механіки неоднорідних структур”: Львів, 2003-С.491-492.
 4. Івасишен С.Д., Мединський І.П. Апріорні оцінки розв‘язків 2b – параболічних систем з виродженням на початковій гіперплощині та їх застосування. // Тези доповідей міжнародної наукової конференції “Шості боголюбовські читання”, Київ, 2003. – С. 84.
 5. Івасишен С.Д., Мединський І.П. Про коректну розв‘язність задачі Коші для 2b -параболічної системи з виродженням на початковій гіперплощині. // ІІІ Всеукраїнська наукова конференція “Нелінійні проблеми аналізу” (9-12 вересня 2003 року, Івано-Франківськ), 2003.- С. 42.
2004
 1. Івасишен С.Д., Мединський І.П. Локальна розв’язність задачі Коші для квазілінійної 2b -параболічної системи зі слабким виродженням \\ Мат. методи та фіз. – мех. поля. –2004. -.т.47, №4. -.С.110 – 114.
 2. Бушмакін В. М., Мединський І.П. Про рівняння з функціональними похідними // Третя відкрита наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук: Тези доповідей. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004. – С. 9.
2005
 1. Івасишен С.Д., Мединський І.П. 2b – параболічні системи з виродженням на початковій гіперплощині \\ Диференціальні. рівняння та їх застосування. Міжнар. конфер. (Київ,6-9 червня 2005р.).Тези доп.-С.32.
 2. Мединський І.П. Про локальну розв’язність квазілінійної параболічної системи з виродженням // Тези доп. Наукової конференції проф.-викл. складу Ін-ту прикладної мат. та фунд. наук, Львів-2005. – С. 14.
 3. Івасишен С.Д., Мединський І.П. Апріорні оцінки розв’язків параболічних систем з виродженням на початковій гіперплощині та їх застосування // Нелінійний аналіз: Праці Українського математичного конгресу – 2001. – Київ: Ін-т математики НАН України, 2005. -.С.28 – 41.
 4. Мединський І.П. Про локальну розв ׳язність квазілінійної параболічної системи з виродженням // Четверта відкрита наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук: Тези доповідей. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005. – С. 14.
 5. Ільків В.С., Баранецький Я.О., Нитребич З.М., Мединський І.П., Сохан П.Л. Метричний підхід до початкової задачі для систем рівнянь з частинними похідними // Міжнародна наук. конф «Інтегральні рівняння та їх застосування » (29 червня – 4 липня 2005року, Одеса): Тези доп. – Одеса, 2005. -С.55.
 6. Івасишен С.Д., Дронь В.С., Пасічник Г.С., Лаюк В.В., Мединський І.П. Дослідження розв’язності та побудова розв’язків некласичних крайових задач для лінійних та квазілінійних рівнянь і систем рівнянь з частинними похідними // Звіт про науково-дослідну роботу № 0102U000452, том 2, ІППММ НАНУ, Львів, 2005, 58 с.
2006
 1. Івасишен С.Д., Мединський І.П. Глобальні розв’язки задачі Коші для квазілінійних параболічних рівнянь у вагових pL просторах // Міжнар. наук. конф. з диференціальних рівнянь, присвячена 100 річниці з дня народження Я.Б. Лопатинського (12-17 вересня 2006р., Львів):Тези доп.-С.27-28.
 2. Івасишен С.Д., Мединський І.П. Розвиток досліджень С.Д.Ейдельмана фундаментальних розв’язків параболічних рівнянь та їх застосувань // Міжнар. наук. конф. “Диференціальні. рівняння та їх застосування” (11-14 жовтня, 2006р., Чернівці): – Чернівці, 2006.- С.54.
 3. Мединський І.П. Фундаментальний розв’язок задачі Коші для параболічної системи з виродженням // П’ята відкрита наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук: Тези доповідей. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006. – С. 19.
2007
 1. Мединський І.П., Івасишен С. Про глобальні розв’язки задачі Коші для деяких квазілінійних ультра параболічних рівнянь // Міжнародна математична конференція ім. В.Я. Скоробагатька. 24-28 вересня 2007, Дрогобич, Україна. Тези доповідей. – Львів, 2007. – С. 189.
 2. Мединський І.П. Коректна розв’язність задачі Коші для параболічної системи з виродженням // Шоста відкрита наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук. (Львів, 11-13 жовтня 2007). Тези доповідей. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007. – C. 19.
2008
 1. Івасишен С.Д., Мединський І.П. Про фундаментальний розв’язок задачі Коші для параболічних рівнянь з виродженнями за часовою змінною // Дванадцята Міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука, 15-17 травня 2008 р., Київ, Україна.- С. 162.
 2. Івасишен С.Д., Мединський І.П. Про задачу Коші для одного квазілінійного ультрапараболічного рівняння типу Колмогорова // IV Всеукраїнська наукова конференція “Нелінійні проблеми аналізу”, тези доповідей, 10-12 вересня 2008 р., Івано-Франківськ, Україна.- С. 39.
 3. Мединський І.П. Коректна розв’язність задачі Коші для параболічних рівнянь з виродженнями за часовою змінною. // Сьома відкрита наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук: Тези доповідей. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2008. – С. 21.
2009
 1. Ivasyshen S.D., Medynsky I.P. The Fokker-Plank-Kolmogorov equations for some degenerate diffusion processes // Stochastic analysis and random dynamics. International conference. Abstracts. June 14-20, 2009 Lviv, Ukraine.- 2009.- p. 95-96.
2010
 1. Мединський І. П. Задача Коші для квазілінійних ультрапараболічних рівнянь типу Колмогорова // Матеріали тринадцятої міжнародної наук. конф. ім. академіка М. Кравчука (13 – 15 травня, 2010 р., Київ) Т. 1. – К., 2010. – С. 271.
 2. Мединський І.П. Коректна розв’язність задачі Коші для одного квазілінійного ультрапараболічного рівняння типу Колмогорова// Third International Conference for Young Mathematicians on Differential Equations and Appliccations dedicated to Yaroslav Lopatynsky, (3 – 6 November, 2010, Lviv ), Book of Abstracts. -Donetsk, 2010. – С. 76.
 3. Мединський І.П. Дослідження С.Д. Ейдельмана нелінійних задач та їх розвиток // Дев’ята відкрита наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук: Тези доповідей. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010. – С. 18.
 4. Ivasyshen S. D.,Medynsky I. P. The Fokker-Plank-Kolmogorov equations for some degenerate diffusion processes // Theory of stochastic processes.- Volume 16(32), no. 1, 2010.- P.57-66.
 5. Івасишен С.Д., Пасічник Г.С., Лаюк В.В., Мединський І.П. Розвиток методів дослідження ультрапараболічних рівнянь і варіаційних нерівностей та некласичних крайових задач для диференціальних та диференціально-функціональних рівнянь з частинними похідними // Звіт про науково-дослідну роботу № 0106U000595, том 2, ІППММ НАНУ, Львів, 2010, 68 с.
2011
 1. Мединський І.П. Дослідження С. Д. Ейдельмана нелінійних задачі та їх розвиток // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. Сер. : математика. – Т.1, №1-2. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 114-128.
 2. Мединський І. Локальна розв’язність задачі Коші для одного класу квазілінійних вироджених параболічних рівнянь. // Міжнародна математична конференція ім. В.Я. Скоробогатька (Дрогобич, Україна, 19-23 вересня 2011). Тези доповідей – Львів, 2011. – С. 134.
 3. Мединський І.П. Коректна розв’язність задачі Коші для одного класу вироджених параболічних рівнянь // Диференціальні рівняння та їх застосування : матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 65-річчю кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, 8-10 червня 2011 р., Київ. – Київ, 2011. – С.120.
2012
 1. Medynsky I. Cauchy problem for a semilinear ultraparabolic equations of Kolmogorov type // Intern. Conf. dedicated to the 120th anniversary of Stepan Banach (17-21.09.2012, Lviv): Abstracts of Reports. – Lviv, 2012. – P. 217.
 2. Мединський І.П. Задача Коші для квазілінійного рівняння типу Колмогорова з -параболічною частиною і виродженням // Диференціальні рівняння та їх застосування: матеріали міжнар. наук. конф, присвяченої 70-річчю проф. В.В. Маринця, 26-29 вересня 2012, Ужгород. – Ужгород, 2012. – С.60.
 3. Івасишен С.Д., Мединський І.П. Параболічні моделі // Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації: Тези доп. V Міжнар. наук. конф. – Кам’янець-Подільський: – Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2012. – С. 35.
 4. Івасишен С.Д., Мединський І.П. Про фундаментальний розв’язок задачі Коші для деяких класів вироджених параболічних рівнянь // XIV Міжнар. наук. конф. ім. акад. М. Кравчука (19-21.04.2012, Київ): Матеріали конф. Т.1. Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. – Київ: НТУУ “КПІ”, 2012. – С. 198.
 5. Івасишен С.Д., Мединський І.П. Деякі вироджені параболічні моделі // Диференціальні рівняння та їх застосування в прикладній математиці: матеріали всеукр. наук. конф., присвяченої 50-річчю каф. прикладної математики Чернівецького нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича, 11-23 червня 2012, Чернівці. – Чернівці, 2012. – С.80.
2013
 1. Мединський І.П. Ультрапараболічні рівняння типу Колмогорова // Одинадцята відкрита наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук: Збірник матеріалів конференції. – Львів: вид-во нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2013. – С. 56-57.
 2. С. Івасишен, І. Мединський Про класичний фундаментальний розв’язок задачі Коші для ультрапараболічного рівняння типу Колмогорова // Сучасні проблеми механіки і математики: в 3-х т. – Львів: Інститут прикладних проблем механіки та математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, 2013. – Т.1. – С. 36 – 38.
 3. Івасишен С.Д., Мединський І.П. Про метод Леві побудови та дослідження фундаментальних розв’язків вироджених параболічних рівнянь типу Колмогорова // V Всеукраїнська наукова конференція “Нелінійні проблеми аналізу”, тези доп., 19-21 вересня 2013 р., Івано-Франківськ. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарп. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2013. – С. 28.
2014
 1. Мединський І.П., Івасишен С.Д. Про деякі вироджені параболічні моделі // Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації: Тези доп. VІ Міжнар. наук. конф. – Кам’янець-Подільський: – Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2014. – С. 106.
 2. Івасишен С.Д., Мединський І.П. Про класичний фундаментальний розв’язок виродженого рівняння Колмогорова, коефіцієнти якого не залежать від змінних виродження // XV Міжнар. наук. конф. ім. акад. М. Кравчука (15-17.05.2014, Київ):матеріали конф. Т.1. Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. – Київ: НТУУ “КПІ”, 2014. – С. 123 – 124.
 3. Івасишен С.Д., Мединський І.П. Класичний фундаментальний розв’язок задачі Коші для узагальненого виродженого рівняння Колмогорова // ІV Між-нар. ганська конф., присвячена 135 річниці від дня народженння Ганса Гана (30.06-05.07.2014, Чернівці): тези доп. – Чернівці: Чернівець. нац. ун-т, 2014. – С. 62 – 63.
 4. Івасишен С.Д., Мединський І.П. Класичний фундаментальний розв’язок виродженого рівняння Колмогорова, коефіцієнти якого не залежать від змінних виродження // Буковинський мат. журн. – 2014. – Т.2, №2-3. – С. 94 – 106.
2015
 1. Івасишен С.Д., Мединський І.П. Про класичний фундаментальний розв’язок виродженого рівняння Колмогорова // XVІ Міжнар. наук. конф. ім. акад. М. Кравчука (14-15.05.2015, Київ): матеріали конф. Т.1. Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. – Київ: НТУУ “КПІ”, 2015. – С. 106 – 107.
 2. Івасишен С.Д., Мединський І.П. Метод Леві та його модифікації у дослідженнях вироджених параболічних рівнянь типу Колмогорова // Наук. конф., присвячена 100-річчю від дня народження К.М. Фішмана та М.К. Фаге (1-4.07.2015, Чернівці): тези доп. – Чернівці: ЧНУ, 2015. – С. 48 – 49.
 3. Medynsky I. On investigations of S.D. Eidelman in the theory of the degenerate parabolic equations of Kolmogorov type and their development // Intern. V. Skorobohatko Math. Conf. (August 25-28, 2015, Drogobych, Ukraine): Abstracts. – Lviv, 2015. – P. 104.
 4. Voznyak O., Ivasyshen S., Medynsky I. On fundamental solution of the ultra-parabolic Kolmogorov equation with degeneration on the initial hyperplane // Intern. V. Skorobohatko Math. Conf. (August 25-28, 2015, Drogobych, Ukraine): Abstracts . – Lviv, 2015. – P. 172.
 5. Возняк О.Г., Івасишен С.Д., Мединський І.П. Про фундаментальний розв’язок задачі Коші для ультра параболічного рівняння Колмогорова з виродженням на початковій гіперплощині // Буковинський мат. журн. – 2015. – Т.3, №3-4. – С. 41 – 51.
2016
 1. Івасишен С.Д., Мединський І.П., Пасічник Г.С. Параболічні моделі з виродженнями на гіперплощині задання початкових даних // Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації: Тези доп. VІI Міжнар. наук. конф. – Кам’янець-Подільський: – Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2016. – С. 83-84.
 2. Івасишен С.Д., Мединський І.П. Про останні результати побудови та дослідження фундаментального розв’язку задачі Коші для виродженого параболічного рівняння типу рівняння дифузії з інерцією // XVІІ Міжнар. наук. конф. ім. акад. М. Кравчука (19-20.05.2016, Київ):матеріали конф. Т.1. Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. – Київ: НТУУ “КПІ”, 2016. – С. 127 – 128.
 3. Мединський І.П. Про різні умови Гельдера на коефіцієнти вироджених параболічних рівнянь типу Колмогорова// Дванадцята відкрита наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук: Збірник матеріалів конференції. – Львів: вид-во нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2016. – С. 29-30.
 4. Івасишен С.Д., Мединський І.П. Класичні фундаментальні розв’язки для ультра параболічних рівнянь типу Колмогорова з двома групами просторових змінних // Збірник праць Ін-ту математики НАН України. – 2016. – Т.13, №1. – С. 108 – 155.
 5. Dron’ V., Ivasyshen S., Medynsky I. On applications of Levi’s parametrix method in Theory of Parabolic equations // Intern. Conf. On Diff. Eq. Dedicated to the 110 Anniversary of Ya.B.Lopatynsky (September 20- 24, 2016, Lviv, Ukraine): Book of Abstracts . – Lviv, 2016. – P. 44.
 6. Дронь В., Івасишен С., Мединський І. Властивості об’ємного потенціалу лля одного ультрапараболічного рівняння // Міжнар. наук. конф. “Диференціально-функціональні рівняння та їх застосування” присвячена 80-річчю від дня народження професора В.І.Фодчука (1936-1992) (28-30.09.2016, Чернівці, Україна): Матеріали конф. – Чернівці: 2016. – С. 44.
 7. Івасишен С., Мединський І.,Пасічник Г. Параболічні рівняння з виродженнями на початковій гіперплощині // Міжнар. наук. конф. “Диференціально-функціональні рівняння та їх застосування” присвячена 80-річчю від дня народження професора В.І.Фодчука (1936-1992) (28-30.09.2016, Чернівці, Україна): Матеріали конф. – Чернівці: 2016. – С. 50 -51.
 8. Івасишен С.Д., Мединський І.П., Пасічник Г.С. Параболічні рівняння з виродженнями на початковій гіперплощині // Буковинський мат. журн. – 2016. – Т.4, №3-4. – С. 57 – 68.
 9. Івасишен С.Д., Мединський І.П. Про класичні фундаментальні розв’язки задачі Коші для ультрапараболічних рівнянь типу Колмогорова з двома групами просторових змінних // Мат. методи та фіз.-мех. поля. 2016.- Т. 59, № 2.- С. 28 – 42.
2017
 1. Ivasyshen S.D., Medynsky I.P. On applications of the Levi method in the theory of parabolic equations // Mat. Stud. – 2017. – Т.47, №1. – С. 33 – 46.
 2. Івасишен С.Д., Мединський І.П. Фундаментальні розв’язки задачі Коші для ультрапараболічних рівнянь типу Колмогорова з гладкими коефіцієнтами// XVІІІ Міжнар. наук. конф. ім. акад. М. Кравчука (7-10.10.2017, Луцьк -Київ): матеріали конф. Т.1. Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. – Київ: НТУУ “КПІ”, 2017. – С. 60 – 63.
 3. Мединський І.П. Фундаментальні розв’язки для ультрапараболічних рівнянь рівнянь типу Колмогорова // Тринадцята відкрита наукова конференція ІМФН, присвячена 125-річчю від дня народження Стефана Банаха: Збірник матеріалів конференції. – Львів: вид-во нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2017. – С. 50-51.
 4. Параболічні рівняння з різними особливостями та виродженнями / Степан Івасишен, Ігор Мединський, Галина Пасічник // Некласичні задачі теорії диференціальних рівнянь: Збірник наукових праць присвячений 80-річчю Богдана Йосиповича Пташника. – Львів: Дослідно-видавничий центр НТШ, 2017. – С. 68-76.
 5. Про фундаментальний розв’язок задачі Коші для ультрапараболічного рівняння типу Колмогорова з двома групами просторовими змінних та вирод-женням на початковій гіперплощині / О.Г.Возняк, С.Д. Івасишен, І.П. Медин-ський // Вісник національного університету “Львівська політехніка”: Збірник наукових праць. – №871, серія: Фізико-математичні науки, – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2017. – С. 46-64.
 6. Івасишен С.Д., Мединський І.П. Класичний фундаментальний розв’язок задачі Коші для ультрапараболічних рівнянь типу Колмогорова з двома групами просторових змінних виродження. І// Мат. методи та фіз.-мех. поля. 2017.- Т. 60, № 3.- С. 9 – 31.
 7. Івасишен С.Д., Мединський І.П. Класичний фундаментальний розв’язок задачі Коші для ультрапараболічних рівнянь типу Колмогорова з двома групами просторових змінних виродження. ІІ // Мат. методи та фіз.-мех. поля. 2017.- Т. 60, № 4.- С. 7 – 24.
 8. Про фундаментальний розв’язок задачі Коші для ультрапараболічного рівняння типу Колмогорова з двома групами просторовими змінних та вирод-женням на початковій гіперплощині / О.Г.Возняк, С.Д. Івасишен, І.П. Медин-ський // Вісник національного університету “Львівська політехніка”: Збірник наукових праць. – №871, серія: Фізико-математичні науки, – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2017. – С. 46-64.
2018
 1. С. Івасишен, І. Мединський Фундаментальні розв’язки задачі Коші для ультрапараболічних рівнянь типу Колмогорова // Сучасні проблеми механіки і математики: в 3-х т./ за заг. ред. А.М.Самойленка та Р.М.Кушніра [Електронний ресурс] // Інститут прикладних проблем механіки та математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, 2018. – Т.1. – С. 34 – 35. Режим доступу до ресурсу : www.iapmm.lviv.ua/mpmm2018.
 2. О. Возняк, І. Мединський Фундаментальний розв’язок задачі Коші для ультрапараболічного рівняння типу Колмогорова з виродженням на початковій гіперплощині // Сучасні проблеми механіки і математики: в 3-х т./за заг. ред. А.М.Самойленка та Р.М.Кушніра [Електронний ресурс] // Інститут прикладних проблем механіки та математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, 2018. – Т.3. – С. 101 – 102. Режим доступу до ресурсу : www.iapmm.lviv.ua/mpmm2018.
 3. S.D.Ivasyshen, I.P.Medyns’kyi On the classical fundamental solutions of the Cauchy problem for ultraparabolic Kolmogorov-type equations with two groups of spartial variables // Journal of Mathematical Sciencies, Vol. 231, No 4, 2018.-P.507-526.
 4. І. Мединський, С. Івасишен Про побудову та оцінки класичного фундаментального розв’язку задачі Коші для виродженого рівняння типу Колмогорова // Міжнар. наук. конф. “Сучасні проблеми математики та її застосування в природничих науках і інформаційних технологіях” присвячена 50-річчю факультету математики та інформатики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (17-19.09.2018, Чернівці, Україна): Матеріали конф. – Чернівці: 2018. – С. 84.
 5. Івасишен С.Д., Мединський І.П Про локальну розв’язність задачі Коші для квазілінійного виродженого ультрапараболічного рівняння типу Колмого-рова // Шоста Всеукраїнська конференція імені Б.В.Василишина “Нелінійні проблеми аналізу” (26-28.09.2018, Івано-Франківськ – Микуличин): Тези доповідей. – Івано-Франківськ: 2018. – С. 18 – 19.
 6. Мединський І.П. Про класичний фундаментальний розв’язок задачі Коші для ультрапараболічного рівняня // 15-та відкрита наукова конференція ІМФН (13-14.11.2018, Львів, Україна): Збірник матеріалів і програма конференції. – Львів: вид-во нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2018. – С. 21.

e-mail: dpm.mip@polynet.lviv.ua