Мастикаш Олег Володимирович

OlehMastykash

Освіта

У 2010 р. закінчив Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Комп’ютерні науки», захистив диплом магістра на тему «Дослідження методів приховування інформації в стиснутих зображеннях» і здобув кваліфікацію магістра з комп’ютерних наук.

З 2012 р. — асистент кафедри прикладної математики.

З 2016 року навчається в аспірантурі на кафедрі соціальних комунікацій та інформаційної діяльності.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Програмування Web-додатків.
 • Бази даних та інформаційні системи.
 • Методологія промислової розробки програмного забезпечення та інтелектуальна власність.
 • Мережеве програмування.
 • ООП.
 • Програмування на мові С.

Наукова робота

Тема дисертаційної роботи: «Методи і засоби виявлення та аналізу гетерогенних користувацьких даних у соціальних середовищах Інтернету». Науковий керівник д.т.н., проф., зав.каф. СКІД Пелещишин Андрій Миколайович.

Напрямки наукових досліджень:

 • Соціальні мережі, віртуальні спільноти та інформаційні технології соціальних комунікацій.

Основні публікації

2017

 1. Корж Р. Аналіз підрозділів ВНЗ для успішного виконання завдань з інформаційної діяльності/ Р. О. Корж, С. С. Федушко, О. Р. Трач, О. В. Мастикаш, Г. О. Бандровський//Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2017. – № 7 (1229). – 241 с.
 2. Мастикаш О.основи автоматизованого розбору даних сторінки користувача соціальної мережі / Мастикаш О. // Інформаційна діяльність, документознавство, бібліотекознавство: історія, сучасність, перспективи : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців – Київ, 25–26 квітня 2017 року: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, с. 25-29
 3. Мастикаш О. Етапи розбору соціально-орієнтованого сайту. Інформація, комунікація, суспільство 2017: матеріали VI Міжнародної наукової конференції ІКС-2017 [Електронний ресурс]. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
 4. Мастикаш О. Особливості класифікації та аналізу віртуальних спільнот / Мастикаш О. // “Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки” – Хмельницький 2017.

Матеріали конференцій, які індексуються в наукометричній базі даних Scopus:

 1. Mastykash O. Analysis of the Methods of Data Collection on Social Networks / A. Peleshchyshyn, O. Mastykash // International Scientific and Technical Conference “Computer Science and Information Technologies”. September 05 – 08, 2017 (Lviv, Ukraine).

2016

 1. Мастикаш О. Автоматизація збору персональних даних з соціальних мережах / Мастикаш О., Федушко C.// Інформаційне суспільство: тенденції регіонального розвитку: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ISRDT-2016. – Львів: Видавництво “Редакція “УП”, 2016. – с. 46-47

2010

 1. Захист інформації на основі шумоподібних кодів / О. Я.Різник, Д. Ю. Скрибайло- Леськів, Т. Й. Нетреба, О. В. Мастикаш //Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту ISDMCI’2010 : зб. наук. пр. міжнар. наук. конф., 17— 21 трав. 2010 р.,Євпаторія, Україна.

Контакти

Кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності:

вул. Митрополита Андрея Шептицького, 3; 4-й корпус, кімната 523

тел.: +38 (032) 258-25-95