Мединський Ігор Павлович

Мединський Ігор Павлович

Доцент
Кандидат фізико – математичних наук

1976 – закінчив Національний університет “Львівська політехніка” за спеціальністю “Прикладна математика”.

2001 – кандидат фізико – математичних наук за спеціальністю “Диференціальні рівняння”;

2003 – доцент кафедри прикладної математики.

Дисциплін, які викладає:

Диференціальні рівняння, математичні методи оптимального планування, математичні моделі економіки, математичні моделі ризику.

Статті:

2005 – Івасишен С.Д., Мединський І.П. Апріорні оцінки розв’язків параболічних систем з виродженням на початковій гіперплощині  та їх застосування // Нелінійний аналіз: Праці Українського математичного конгресу – 2001. – Київ: Ін-т математики НАН України.

Звіт про науково – дослідну роботу:

2005 – Івасишен С.Д., Дронь В.С., Пасічник Г.С., Лаюк В.В., Мединський І.П. Дослідження розв’язності та побудова розв’язків некласичних крайових задач для лінійних та квазілінійних рівнянь і систем рівнянь з частинними похідними // Звіт про науково-дослідну роботу № 0102U000452, том 2, ІППММ НАНУ, Львів. – 58 с.

Методичні вказівки:

  1. Мединський І.П., Ярошко С.М. Теорія виробництва. Видавництво НУ “Львівська політехніка”. 2005 р. – 43 с.
  2. Мединський І.П., Бандирський Б.Й. Теорія споживання. Видавництво НУ “Львівська політехніка”. 2007 р. – 73 с.
  3. Мединський І.П., Задворняк І.М. Регресійний аналіз. Видавництво НУ “Львівська політехніка”. 2009 р. – 28 с.

email:   dpm.mip@polynet.lviv.ua