Мединський Ігор Павлович

Мединський Ігор Павлович

Доцент
Кандидат фізико – математичних наук

1976 – закінчив Національний університет “Львівська політехніка” за спеціальністю “Прикладна математика”.

2001 – кандидат фізико – математичних наук за спеціальністю “Диференціальні рівняння”;

2003 – доцент кафедри прикладної математики.

Дисциплін, які викладає:

Диференціальні рівняння, математичні методи оптимального планування, математичні моделі економіки, математичні моделі ризику.

Статті:

 1. 2005 – Івасишен С.Д., Мединський І.П. Апріорні оцінки розв’язків параболічних систем з виродженням на початковій гіперплощині  та їх застосування // Нелінійний аналіз: Праці Українського математичного конгресу – 2001. – Київ: Ін-т математики НАН України.
 2. Івасишен С.Д., Мединський І.П., Пасічник Г.С. Параболічні моделі з виродженнями на гіперплощині задання початкових даних // Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації: Тези доп. VІI Міжнар. наук. конф. – Кам’янець-По­дільсь­кий: – Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2016. – С. 83–84.
 3. Івасишен С.Д., Мединський І.П. Про останні результати побудови та дослідження фундаментального розв’язку задачі Коші для виродженого параболічного рівняння типу рівняння дифузії з інерцією // XVІІ Між­нар. наук. конф. ім. акад. М. Кравчука (19–20.05.2016, Київ):матеріали конф. Т.1. Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. – Київ: НТУУ “КПІ”, 2016. – С. 127 – 128.
 4. Мединський І.П. Про різні умови Гельдера на коефіцієнти вироджених параболічних рівнянь типу Колмогорова// Дванадцята відкрита наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук: Збірник матеріалів конференції. – Львів: вид-во нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2016. – С. 29-30.
 5. Івасишен С.Д., Мединський І.П. Класичні фундаментальні розв’язки для ультра параболічних рівнянь типу Колмогорова з двома групами просторових змінних // Збірник праць Ін-ту математики НАН України. – 2016. – Т.13, №1. – С. 108 – 155.
 6. Dron’ V., Ivasyshen S., Medynsky I. On applications of Levi’s parametrix method in Theory of Parabolic equations // Intern. Conf. On Diff. Eq. Dedicated to the 110 Anniversary of Ya.B.Lopatynsky (September 20- 24, 2016, Lviv, Ukraine): Book of Abstracts . – Lviv, 2016. – P. 44.
 7. Дронь В., Івасишен С., Мединський І. Властивості об’ємного потенціалу лля одного ультрапараболічного рівняння // Між­нар. наук. конф. “Диференціально-функціональні рівняння та їх застосування” присвячена 80-річчю від дня народження професора В.І.Фодчука (1936-1992) (28–30.09.2016, Чернівці, Україна): Матеріали конф. – Чернівці: 2016. – С. 44.
 8. Івасишен С., Мединський І.,Пасічник Г. Параболічні рівняння з виродженнями на початковій гіперплощині // Між­нар. наук. конф. “Диференціально-функціональні рівняння та їх застосування” присвячена 80-річчю від дня народження професоа В.І.Фодчука (1936-1992) (28–30.09.2016, Чернівці, Україна): Матеріали конф.  – Чернівці: 2016. – С. 50 -51.
 9. Івасишен С.Д., Мединський І.П., Пасічник Г.С. Параболічні рівняння з виродженнями на початковій гіперплощині // Буковинський мат. журн. – 2016. – Т.4, №3–4. – С. 57 – 68.
 10. Івасишен С.Д., Мединський І.П. Про класичні фундаментальні розв’язки задачі Коші для ультрапараболічних рівнянь типу Колмогорова з двома групами просторових змінних // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – Т. 59, № 2.– С. 28 – 42.
 11. Ivasyshen S.D., Medynsky I.P. On applications of the Levi method in the theory of parabolic equations // Mat. Stud. – 2017. – Т.47, №1. – С. 33 – 4
 12. Івасишен С.Д., Мединський І.П. Фундаментальні розв’язки задачі Коші для ультрапараболічних рівнянь типу Колмогорова з гладкими коефіцієнтами// XVІІІ Між­нар. наук. конф. ім. акад. М. Кравчука (7–10.10.2017, Луцьк –Київ):матеріали конф. Т.1. Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. – Київ: НТУУ “КПІ”, 2017. – С. 60 – 63.
 13. Мединський І.П. Фундаментальні розв’язки для ультрапараболічних рівнянь рівнянь типу Колмогорова // Тринадцята відкрита наукова конференція ІМФН, присвячена 125-річчю від дня народження Стефана Банаха: Збірник матеріалів конференції. – Львів: вид-во нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2017. – С. 50-51.
 14. Параболічні рівняння з різними особливостями та виродженнями / Степан Івасишен, Ігор Мединський, Галина Пасічник // Некласичні задачі теорії диференціальних рівнянь: Збірник наукових праць присвячений 80-річчю Богдана Йосиповича Пташника. – Львів: Дослідно-видавничий центр НТШ, 2017. – С. 68–76.

Методичні вказівки:

 1. Мединський І.П., Ярошко С.М. Теорія виробництва. Видавництво НУ “Львівська політехніка”. 2005 р. – 43 с.
 2. Мединський І.П., Бандирський Б.Й. Теорія споживання. Видавництво НУ “Львівська політехніка”. 2007 р. – 73 с.
 3. Мединський І.П., Задворняк І.М. Регресійний аналіз. Видавництво НУ “Львівська політехніка”. 2009 р. – 28 с.
 4. Мединський І.П., Бандирський Б.Й. Теорія загальної рівноваги в економіці. Видавництво НУ “Львівська політехніка”. 2017 р. – 73 с.

email:   dpm.mip@polynet.lviv.ua