Гнатів Богдан Васильович

Гнатів Богдан Васильович

Доцент
Кандидат фізико – математичних наук

1971 – закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю “Математика”;

1988 – кандидат фізико – математичних наук за спеціальністю “Обчислювальна математика”;

1993 – доцент кафедри прикладної математики;

2008 – відмінник освіти України.

Дисципліни, які викладає:

Програмування, дискретна математика.

Наукові дослідження:

 1. Математичне моделювання хімічних та фізичних процесів;
 2. Числові методи;
 3. Жорсткі системи звичайних диференціальних рівнянь.

Публікації:

Костробій П. П., Токарчук М. В., Маркович Б. М., Ігнатюк В. В., Гнатів Б. В. Реакцій­но-дифузійні процеси в системах “метал – газ”, монографія. Львів: НУ «ЛП», 2009, 208 с.

Тези:

 1. Б.Гнатів, В.Лозинський, І.Малитич. Математичне моделювання управління хаосом у економічних системах // Обчислювальна математика і математичні проблеми механіки. 2009;
 2. Kostrobiy P., Tocarchyk M., Hnativ B., Penjak I. Co oxidation on thin Pt crystals: stoichiometric and mathematical models taking into account the temperature balance // ECOSS 24, (Paris, September 4-8, 2006);
 3. B.V.Hnativ, M.V.Tokarchuk, I.O.Penyak. CO Oxidation on thin Pt crystals : stoichiometric and mathematical models taking into account the temperature balance // Statisticals physics 2005 : modern  problems and new applications (28-30 August, 2005, Lviv, Ukraine).

Навчальні посібники:

 1. Б.В.Гнатів, М.В.Кутнів, Є.М.Максимів,Я.В.Пізюр. Основи програмного забезпечення комп’ютерів: навчальний посібник. – Львів. Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007. – 169 с.
 2. Баранецький Я.О., Гнатів Б.В.,Каленюк П.І., Пукач П.Я., Сохан П.Л.  Основи дискретної математики. Теорія множин. Комбінаторний аналіз. Затверджено Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, 2006. -136 с.

Електронні посібники:

 1. Б.Гнатів  Програмування. Конспект лекцій та завдання до лабораторних робіт, 2006. –  82 с.
 2. Б.Гнатів Дискретна математика 2. Математична логіка, 2008. – 64 с.
 3. Б.Гнатів Дискретна математика 3. Теорія графів, 2009. – 84 с.

email: hnativ@polynet.lviv.ua