Гнатів Богдан Васильович

Гнатів Богдан Васильович

Доцент
Кандидат фізико-математичних наук

1971 – закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю “Математика”;

1988 – кандидат фізико – математичних наук за спеціальністю “Обчислювальна математика”;

1993 – доцент кафедри прикладної математики;

2008 – відмінник освіти України.

Дисципліни, які викладає:

 • Програмування
 • дискретна математика

Наукові дослідження:

 1. Математичне моделювання хімічних та фізичних процесів;
 2. Числові методи;
 3. Жорсткі системи звичайних диференціальних рівнянь.

Монографії:

 1. Реакційно-дифузійні процеси в системах «метал-газ». Монографія./ П.Костробій, М.Токарчук, Б.Маркович, В.Ігнатюк, Б.Гнатів. –Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2009.-208с.
 2. Математичні моделі регулювання фінансових потоків / Костробій П.П., Алєксєєв?І.В., Хома І.Б., Гнатів Б.В., Кавалець І.І., Алєксєєв В.І. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2013. – 134 с.

Наукові публікації (за останні 3 роки):

 1. P. Kostrobij, I. Ryzha, B. Hnativ .Modeling of the effect of carbon dioxide desorption on carbon monoxide oxidation process on platinum catalyst surface. «Mathematical Modeling and Computing», Volume 5, Number 1, 2018. pp. 27–33
 2. Hnativ B., Didyk A., Tokarchuk M. Generalized Fokker–Planck equation for the distribution function of liquidity accumulation // Mathematical Modeling and Computing. – 2019. – Vol. 6, № 1. – P. 37–43. (SciVerse SCOPUS).
 3. Gaiduchok O., Hnativ B., Hnativ L. Models of economical process based on econophysics laws // Statistical physics: modern trends and applications : 5th Conference, dedicated to the 110th anniversary of the birth of M. M. Bogolyubov (3–6 July 2019 Lviv, Ukraine) : programme and abstracts. – 2019. – C. 107.

Посібники:

 1. Основи роботи з ПЕОМ. Лабораторний практикум. /Гнатів Б.В. та ін. –Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка»,2003.-164с.
 2. Дискретна математика. Ч1. Навчальний посібник. /Гнатів Б.В. Манзій Л.С. –Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка»,2003.-92с.
 3. Основи програмного забезпечення комп’ютерів. Лабораторний практикум. /Гнатів Б.В. та ін. –Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка»,2007.-172с.
 4. Програмування на С(С++). Парадигма процедурного програмування. Навчальний посібник. /Гнатів Б.В., Гнатів Л.Б. . – Львів: Видавництво «Растр-7», 2017. – 264 с.
 5. Гнатів Б. В. Програмування на С(С++). Парадигма процедурного програмування: навчальний посібник / Б. В. Гнатів, Л. Б. Гнатів. – Львів: Растр-7, 2017. – 262 c.
 6. Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньою програмою підготовки магістрів (Інститут прикладної математики та фундаментальних наук): навчальний посібник / Б. В. Гнатів, М. В. Кутнів, Б. М. Маркович, М. М. Строчик, О. М. Уханська. – Львів: Видавництво “Львівська політехніка”, 2017. – 127 c

Електронні посібники:

 1. Б.Гнатів Програмування. Конспект лекцій та завдання до лабораторних робіт, 2006. – 82 с.
 2. Б.Гнатів Дискретна математика 2. Математична логіка, 2008. – 64 с.
 3. Б.Гнатів Дискретна математика 3. Теорія графів, 2009. – 84 с.

e-mail: hnativ@polynet.lviv.ua