Бунь Ростислав Адамович

Бунь Ростислав Адамович

Професор
Доктор технічних наук

Народився 02.05.1956

Закінчив фізичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка в 1978 р., спеціальність «радіофізика і електроніка»

1988 р., науковий ступінь – кандидат технічних наук (спеціальність – «теоретична електротехніка»), Інститут електродинаміки НАН України,

1992 р., вчене звання – старший науковий співробітник (спеціальність – «математичне моделювання та обчислювальні методи»), Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України,

1996 р., науковий ступінь – доктор технічних наук (спеціальність – «математичне моделювання та обчислювальні методи»), Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України,

2004 р., вчене звання – професор (спеціальність – «інформаційні технології»), Державний науково-дослідний інститут інформаційної інфраструктури НАН України.

Основні навчальні предмети:

 • Алгоритми захисту інформації в інформаційних мережах;

 • Математичні моделі екологічних процесів;

 • Математичне моделювання соціально-екологічних процесів.

Коло наукових інтересів: методи та програмні засоби математичного моделювання і прогнозування складних природних процесів і явищ, геоінформаційні технології інвентаризації парникових газів та оцінювання вуглецевого балансу регіонів, інформаційні технології та системи для задач екології та охорони довкілля.

Член редакційних колегій науково-технічних журналів:

 • Інформаційні системи та мережі: Вісник Національного університету «Львівська політехніка»;

 • Комп’ютерні системи та мережі: Вісник Національного університету «Львівська політехніка»;

 • Праці Одеського політехнічного університету;

 • Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології (Вінниця);

 • Information and Telecommunication Systems (Польща);

 • International Journal of Open Problems in Computer Science and Mathematics

Вчений секретар Спеціалізованої вченої ради Д 35.052.05 із захисту докторських та кандидатських дисертацій в Національному університеті «Львівська політехніка»

Основні міжнародні проекти/гранти:

 • Геоінформаційні технології, просторово-часові підходи та оцінювання повного вуглецевого балансу для підвищення точності інвентаризацій парникових газів (грант 7РП ЄС – Marie Curie Project n°247645 FP7-PEOPLE-2009-IRSES; 2010-2014 рр., науковий керівник);

 • Регіональний просторовий кадастр емісій парникових газів з врахуванням невизначеностей вхідних даних (українсько-австрійський проект; 2011-2012 рр., науковий керівник);

 • Методи просторової інвентаризації емісій парникових газів Кіотського протоколу з врахуванням їх невизначеностей (українсько-австрійський проект; 2009-2010 рр., науковий керівник);

Членство в міжнародних/зарубіжних організаціях:

 • Міжнародне товариство екологічного моделювання (з 2000 р.);
 • Польське товариство інформатиків (з 2004 р.)

Науковий колектив: к.т.н. Бойчук Х.В., к.т.н. Лесів М.Ю., аспіранти Топилко П.І., Бойчук П.В., Яремчишин О.Б., Чарковська Н.В., здобувач Любінський Б.Б.

Основні публікації за останні 3 роки:

 • Bun R., Hamal Kh, Gusti M., Bun A. Spatial GHG inventory at the regional level: accounting for uncertainty, Greenhouse Gas Inventories: Dealing With Uncertainty, White Th. et al. Eds., Springer 2011, pp. 227-244.

 • Бунь Р.А., Пасічник В.В., Мандзій Б.А. Прикладні інформаційні системи// Наука Західного регіону України (1990-2010). – Львів : ПАІС, 2011. – С. 169-179.

 • Інформаційні технології формування кадастру емісій парникових газів Львівщини / Р.А.Бунь, Н.О.Шпак, Б.М.Матолич, Х.В.Бойчук, К.І.Дмитрів, О.Б.Яремчишин. – Львів : Видавничий дім «Укрпол», 2010. – 272 с.

 • Lesiv M., Bun R. Geoinformation technologies and spatial analysis of carbon dioxide transport through border line // Artificial Intelligence. – 2010. – N. 4. – P. 322-329.

 • Jonas M., Marland G., Winiwarter W., White T., Nahorski Z., Bun R., Nilsson S. Benefits of dealing with uncertainty in greenhouse gas inventories: introduction // Climatic Change. Springer Netherlands, 2010. – V. 103, Is. 1. – P. 3-18.

 • Hamal Kh., Bun R., Shpak N., Yaremchyshyn O. Spatial cadastres of GHG emissions: Accounting for uncertainty // 3rd Intern. Workshop on Uncertainty in Greenhouse Gas Inventories : Proceedings. – Lviv : LPNU, 2010. – P. 81-90.

 • Лесів М.Ю., Бунь Р.А., Сорочич М.П. Інформаційні технології просторового аналізу процесів переміщення закису азоту через лінію кордону // Вісник Львівського державного ун-ту безпеки життєдіяльності. – 2010. – № 4. – Ч. 1. – С. 30-35.

 • Бунь Р.А., Матвійчук У.І. Геоінформаційна технологія просторового аналізу емісій та поглинань парникових газів у лісовому господарстві Закарпатської області // Моделювання та інформаційні технології. – Вип. 55. – 2010. – С. 237-243.

 • Бунь Р.А., Філя С., Сорочич М.П. Інформаційні технології просторової інвентаризації парникових газів в енергетичному секторі Сілезького воєводства // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. – № 3. – 2009. – С. 15-23.

 • Lesiv M., Jonas M., Bun R. Changes in uncertainty due to structural changes in GHG emissions considering EU’s “20-20-20” targets // Proc. of the Workshop “Information Logistic”. – Bielsko-Biała: CIM, 2009. – P. 10-17.

 • Buń R., Fila S. Informacyjna technologia przestrzennej inwentaryzacji gazów cieplarnianych w sektorze energetycznym Województwa Śląskiego / Zastosowania internetu / Praca zbiorowa pod red. nauk. A.Grzywaka i P.Pikiewicza. – Dąbrowa Górnicza: WSB, 2009. – S. 33-55.

 • Buń R., Procner D. Geoinformacyjna technologia przestrzennej analizy bilansu węglowego lasów Województwa Śląskiego / Zastosowania internetu / {raca zbiorowa pod red. nauk. A.Grzywaka i P.Pikiewicza. – Dąbrowa Górnicza: WSB, 2009. – S. 57-74.

 • Яремчишин Е.Б., Бунь Р.А., Гамаль К.В. Специализированная геоинформационная система моделирования и анализа эмиссии парниковых газов в промышленном секторе на региональном уровне // Штучний інтелект.- 2009.- N. 3.- С. 152-159.

 • Бунь Р.А., Баран Н.М. Математичне моделювання та просторовий аналіз вуглецевого балансу лісів Волинської області // Моделювання та інформаційні технології.- Вип. 54.- 2009.- С. 19-24.

 • Бунь Р.А., Галюк О.П. Моделювання та просторовий аналіз емісії парникових газів в результаті лісових пожеж в Україні // Пожежна безпека..- 2009.- № 14.- С. 12-19.

Контакти: rost.bun@gmail.com