Бунь Ростислав Адамович

Бунь Ростислав Адамович

Загальні відомості

Народився 2 травня 1956 року.

Закінчив фізичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка в 1978 р., спеціальність «радіофізика і електроніка»

1988 р., науковий ступінь — кандидат технічних наук (спеціальність — «теоретична електротехніка»), Інститут електродинаміки НАН України, м.Київ,

1992 р., вчене звання — старший науковий співробітник (спеціальність — «математичне моделювання та обчислювальні методи»), Фізико-механічний інститут ім.Г.В.Карпенка НАН України,

1996 р., науковий ступінь — доктор технічних наук (спеціальність — «математичне моделювання та обчислювальні методи»), Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України,

Тема дисертації: Математичне моделювання динаміки фізичних процесів на основі диференціальних рівнянь вищих порядків [Текст] : дис… д-ра техн. наук: 05.13.02 / Бунь Ростислав Адамович ; НАН України, Фіз.-механ. ін-т. — Л., 1996. — 215 с.

2004 р., вчене звання — професор (спеціальність — «інформаційні технології»), Державний науково-дослідний інститут інформаційної інфраструктури НАН України.

2013 р., нагороджено Кавалерським Хрестом Ордену “За заслуги Республіки Польща” (Польща).

2015 р., нагороджено Нагрудним знаком «Відмінник освіти України».

Член редакційних колегій науково-технічних журналів

Вчений секретар Спеціалізованої вченої ради Д 35.052.05 із захисту докторських та кандидатських дисертацій в Національному університеті «Львівська політехніка»

Основні міжнародні проекти/гранти

 • Селективний ретроспективний аналіз кадастрів викидів парникових газів України та Австрії для дотримання середньострокових кліматичних договорів (українсько-австрійський проект; 2019-2020 рр., відповідальний виконавець);
 • Просторово-часове оцінювання невизначеності кадастрів емісії парникових газів: ретроспективний аналіз для Австрії та України та ефективне прогнозування (українсько-австрійський проект; 2015-2016 рр., науковий керівник);
 • Просторова інвентаризація парникових газів у житловому секторі китайських та українських регіонів для підтримки прийняття ефективних економіко-адмі¬ністративних рішень (українсько-китайський проект; 2013-2014 рр., відповідальний виконавець);
 • Геоінформаційні технології, просторово-часові підходи та оцінювання повного вуглецевого балансудля підвищення точності інвентаризацій парникових газів (грант 7РП ЄС — Marie Curie Project n°247645 FP7-PEOPLE-2009-IRSES; 2010-2014 рр., науковий керівник);
 • Регіональний просторовий кадастр емісій парникових газів з врахуванням невизначеностей вхідних даних (українсько-австрійський проект; 2011-2012 рр., науковий керівник);
 • Методи просторової інвентаризації емісій парникових газів Кіотського протоколу з врахуванням їх невизначеностей (українсько-австрійський проект; 2009-2010 рр., науковий керівник).

Членство в міжнародних/зарубіжних організаціях

Міжнародне товариство екологічного моделювання (з 2000 р.);

Польське товариство інформатиків (з 2004 р.)

Науковий керівник/консультант захищених дисертацій

Докторська
 • д.т.н. Густі М.І.
Кандидатські
 • к.т.н. Галущак М.О.,
 • к.т.н. Данило О.Я.,
 • к.т.н. Стрямець О.С.,
 • к.т.н. Любінський Б.Б.,
 • к.т.н. Чарковська Н.В.,
 • к.т.н. Топилко П.І.,
 • к.т.н. Лесів М.Ю.,
 • к.т.н. Гамаль Х.В.,
 • к.т.н Качмар В.О.,
 • к.т.н. Густі М.І.,
 • к.т.н. Дачук В.С.

Навчальна робота

В університеті читає курси

 • Алгоритми захисту інформації;
 • Просторове моделювання екологічних процесів;
 • Математичні моделі екологічних процесів.

Наукові інтереси

Коло наукових інтересів
 • геоінформаційні технології просторового моделювання екологічних процесів;
 • методи та програмні засоби математичного моделювання і прогнозування складних природних процесів і явищ;
 • геоінформаційні технології просторового аналізу процесів емісії та поглинання парникових газів у різноманітних секторах господарської діяльності.

Основні публікації за останні 3 роки

 1. Gaughan A.E., Oda T., Sorichetta A., Stevens F.R., Bondarenko M., Bun R., Krauser L., Yetman G., Nghiem S.V. Evaluating nighttime lights and population distribution as proxies for mapping anthropogenic CO2 emission in Vietnam, Cambodia and Laos. Environmental Research Communication. 2019. Vol. 1(9):91006. 15 p. DOI: 10.1088/2515-7620/ab3d91
 2. Bun R., Nahorski Z., Horabik-Pyzel J., Danylo O., See L., Charkovska N., Topylko P., Halushchak M., Lesiv M., Valakh M., Kinakh V. Development of a high resolution spatial inventory of greenhouse gas emissions for Poland from stationary and mobile sources. Mitigation and Adaptation Strategies For Global Change (Springer). 2019. Vol. 24, Is. 6. P. 853-881. DOI: 10.1007/s11027-018-9791-2
 3. Oda O., Bun R., Kinakh V., Topylko P., Halushchak M., Marland G., Lauvaux T., Jonas M., Maksyutov S., Nahorski Z., Lesiv M., Danylo O., Horabik-Pyzel J. Errors and uncertainties in a gridded carbon dioxide emissions inventory. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change (Springer). 2019. Vol. 24, Is. 6. P. 1007-1050. DOI: 10.1007/s11027-019-09877-2
 4. Jonas M., Bun R., Nahorski Z., Marland G., Gusti M., Danylo O. Quantifying greenhouse gas emissions. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change (Springer). 2019. Vol. 24, Is. 6. P. 839-852. DOI: 10.1007/s11027-019-09867-4
 5. Danylo O., Bun R., See L., Charkovska N. High resolution spatial distribution of greenhouse gas emissions in the residential sector. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change (Springer). 2019. Vol. 24, Is. 6. P. 941-968. DOI: 10.1007/s11027-019-9846-z
 6. Charkovska N., Halushchak M., Bun R., Nahorski Z., Oda T., Jonas M., Topylko P. A high-definition spatially explicit modelling approach for national greenhouse gas emissions from industrial processes: Reducing the errors and uncertainties in global emission modelling. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change (Springer). 2019. Vol. 24, Is. 6. P. 907-939. DOI: 10.1007/s11027-018-9836-6
 7. Бородатий П.А., Бунь Р.А. Геоінформаційна технологія аналізу хмарності на території Західної України з використанням супутникових зображень. Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Інформаційні системи та мережі. 2018. № 887. С. 31-42.
 8. Lesiv M., Schepaschenko D., Moltchanova E., Bun R., et al. Spatial distribution of abandoned land in former Soviet Union Countries. Scientific Data. Vol. 5:180056. DOI: 10.1038/sdata.2018.56
 9. Charkovska N., Horabik-Pyzel J., Bun R., Danylo O., Nahorski Z., Jonas M., Xu X. High resolution spatial distribution and associated uncertainties of greenhouse gas emissions from the agricultural sector. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change (Springer). 2019. Vol. 24, Is. 6. P. 881-905. DOI: 10.1007/s11027-017-9779-3
 10. Kinakh V., Bun R., Danylo O. Geoinformation technology for analysis and visualisation of high spatial resolution greenhouse gas emissions data using a cloud platform. Advances in Intelligent Systems and Computing II, Natalia Shakhovska and Volodymyr Stepashko (Eds.). Springer, 2018. Vol. 689. P. 217-229. DOI: 10.1007/978-3-319-70581-1_15
 11. Бунь Р., Чарковська Н., Данило О., Топилко П., Галущак М., Нахорскі З., Хорабік-Пизель І. Просторове моделювання емісії парникових газів від стаціонарних джерел. Львів: ПП Сорока Т.Б., 2016. 480 с. ISBN 978-966-2598-74-2

Основні міжнародні конференції

 1. Gaughan A.E., Oda T., Sorichetta A., Stevens F.R., Bondarenko M., Bun R., Krauser L., Yetman G., Nghiem S.V. Evaluating nighttime lights and population distribution as proxies for mapping anthropogenic CO2 emission in Vietnam, Cambodia and Laos. AGU Fall Meeting 2019, 9-13 December 2019, San Francisco, USA.
 2. Gaughan A.E., Oda T., Sorichetta A., Stevens F.R., Krauser L., Yetman G., Bun R., Bondarenko M., Nghiem S.V. Evaluation of gridded CO2 emissions from night-time lights compared with geospatially-derived population distributions for Vietnam, Cambodia and Laos. 2019 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), July 28 – August 02, 2019, Yokohama, Japan.
 3. Oda T., Bun R., Kinakh V., Feng S., Lauvaux T., Wang J., Kawa R., Maksyutov S., Roman M., Wang Z., Marland G., Ott L., Pawson S. Assessing errors and uncertainties in a global high-resolution fossil fuel CO2 emission dataset. 15th International Workshop on Greenhouse Gas Measurements from Space (IWGGMS-15). June 3-5, 2019, Hokkaido, Japan.
 4. Gaughan A., Sorichetta A., Stevens F., Krauser L., Oda T., Yetman G., Bun R., Nghiem S. High resolution mapping of gridded CO2 emissions to population distribution for Vietnam, Cambodia and Laos. 4th Open Science Meeting of the Global Land Programme, April 24-26, 2019, Bern, Switzerland.
 5. Oda T., Bun R., Kinakh V., Feng S., Lauvaux T., Wang J., Kawa R., Maksyutov S., Roman M., Wang Z., Ott L., Pawson S. Assessing errors and uncertainties in subnational fossil fuel CO2 emission estimates: A case for ODIAC. European Geosciences Union General Assembly 2019 (EGU), 7-12 April 2019, Vienna, Austria.
 6. Oda T., Lauvaux T., Maksyutov S., Roman M., Wang Z., Feng S., Bun R., Kinakh V., Ott L., Pawson S. U.S. cities in the dark: Mapping human carbon dioxide emissions using observations from space. American Association of Geographers (AAG) Annual Meeting 2019, April 3-7, 2019, Washington, USA.
 7. Oda T., Bun R., Kinakh V., Maksyutov S., Wang J.S., Kawa S.R., Roman M.O., Wang Z., Marland G., Jonas M., Lauvaux T., Ott L.E., Pawson S. The use of gridded fossil fuel carbon dioxide emissions inventory for climate mitigation applications: Errors, uncertainties, and current and future challenges. 2018 AGU Fall Meeting, 10-14 Dec. 2018, Washington, USA.
 8. Oda T., Maksyutov S., Ott L., Roman M., Wang Z., Lauvaux T., Feng S., Newman S., Bun R., Nghiem S., Pawson S. Mapping man-made carbon emissions using observations from space. The 42nd Scientific Assembly of the Committee on Space Research (COSPAR) and Associated Events “COSPAR 2018”, 14-22 July 2018, Pasadena, USA.
 9. Oda T., Maksyutov S., Ott L., Roman M., Wang Z., Lauvaux T., Feng S., Newman S., Bun R., Pawson S. The ODIAC – A global monthly high-resolution fossil fuel CO2 emissions data product for tracer transport simulations and surface flux inversions. 14th International Workshop on Greenhouse Gas Measurements from Space (IWGGMS-14), 8-10 May 2018, Toronto, Canada.
 10. Oda T., Maksyutov S., Ott L.E., Roman M.O., Wang Z., Lauvaux T., Feng S., Newmann S., Bun R., Pawson S. The ODIAC – Space-based mapping of fossil fuel carbon dioxide emissions in support of carbon cycle sciences and climate mitigation. European Geosciences Union General Assembly 2018, 8-13 April 2018, Vienna, Austria.
 11. Oda T., Ott L., Lauvaux T., Feng S., Bun R., Roman M., Baker D., Pawson S. Assessing uncertainties in gridded emissions: A case study for fossil fuel carbon dioxide (FFCO2) emission data. 2017 AGU Fall Meeting, 11-15 Dec. 2017, New Orleans, USA.
 12. Kinakh V., Bun R., Danylo O. Geoinformation technology of analysis and visualization of spatial data on greenhouse gas emissions using Google Earth Engine. The XIIth International Scientific and Technical Conference on Computer Science and Information Technologies (CSIT’2017), 5-8 Sept. 2017, Lviv.

Контакти

79013, Львів-13, вул. Митрополита Андрея, 5, IV навчальний корпус, кімн. 223а

Тел. +380 32 258 23 68

e–mail:
Особисті профілі у міжнародних базах даних:

профіль у Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=23007887700

профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com/scholar?hl=uk&as_sdt=0%2C5&q=Bun+Rostyslav&btnG=

профіль у Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Rostyslav_Bun

ORCID ID : 0000-0003-0468-1168