Ліснічук Андрій Євгенович

IMG_5480_120514

асистент кандидат фізико – математичних наук

2012 – закінчив ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»;

2019 – закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка, механіко-математичний факультет, без відриву від виробництва;

2012-2015 – аспірант Фізико-механічного інституту ім. Карпенка Г.В. НАН України

Тема дисертаційної роботи: «Прогнозування міцності та тріщиностійкості композитів на основі цементної матриці» за спеціальністю 01.02.04 механіка деформівного твердого тіла.

1976 – кЗ 2021 – викладач кафедри прикладної математики Національного університету «Львівська політехніка».

Наукові інтереси:

теорія пружності, механіка твердого тіла;.

математичний аналіз;.

Дисципліни, які викладає:

математичний аналіз, основи регресійного аналізу та їх застосування, програмування web-додатків, теорія керування.

Статті:

 • Силованюк В.П. Розрахункова модель фібробетону на міцність за розтягу/ В.П. Силованюк, Р.Я. Юхим, А.Є. Ліснічук, Н.А. Івантишин// Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2015. – 51, № 3. – С. 39–45.
 • Силованюк В.П. Прогнозування тріщиностійкості цементного каменю та фібробетону/ В.П. Силованюк, Р.Я. Юхим, Н.А. Івантишин, А.Є. Ліснічук// Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2015. № 4. – С. 120–124.
 • Силованюк В.П. Прогнозування міцності фібробетону за стиску/ В.П. Силованюк, А.Є. Ліснічук, Р.Я. Юхим, Н.А. Івантишин// Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2016. – 52, № 3. – С. 35–41.
 • Ліснічук А.Є. Розрахункова модель міцності та тріщиностійкості фібробетону. /А.Є. Ліснічук, В.П. Силованюк, Р.Я. Юхим// Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». – Луцьк – 2016. – Випуск №54. – С.180–186.
 • 5. Юхим Р.Я. Міцність на розтяг та стиск фібробетону, армованого базальтовою фіброю /Р.Я. Юхим, Н.А. Івантишин, А.Є. Ліснічук// Вісник Тернопільського національного технічного університету – 2015. Л– №1 (77). – С.115 –122.
 • Ліснічук А.Є. Розрахункова схема визначення міцності фібробетонів /А.Є.Ліснічук, Н.А. Івантишин, Р.Я. Юхим// Вісник Тернопільського національного технічного університету – 2015.– №3 (79). – С.84 –89.
 • Ліснічук А.Є. Розрахункова схема визначення міцності матеріалів на основі фібробетонів/ А.Є. Ліснічук, Н.А. Івантишин, Р.Я. Юхим// Матеріали ІV Міжнародної науково-технічної конференції «Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування», 21–25 вересня 2015 р. – Тернопіль – 2015.– С. 208–211.
 • Ліснічук А.Є. Міцність бетону на стиск, армованого мікроволокнами різної природи / А.Є. Ліснічук // Проблеми корозійно-механічного руйнування. Інженерія поверхні. Діагностичні системи: ХХIV Відкрита науково-технічна конференція молодих науковців і спеціалістів Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України (КМН-2015), 20–22 жовт. 2015 р.: збірник праць. – Львів: Національна академія наук України. Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка, 2015. – c. 55–58.
 • Юхим Р.Я. Міцність та тріщиностійкість цементного каменю, армованого базальтовою фіброю / Р.Я. Юхим, А.Є. Ліснічук // Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій: П’ята міжнар. наук-техн. конф., 24–27 черв. 2014 р.: зб. праць під заг. ред. В.В. Панасюка. – Львів: Національна академія наук України. Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка, 2014. – С. 557–560.
 • Силованюк В.П. Модель зародження втомної тріщини у матеріалі в околі включення/ В.П. Силованюк, Р.Я. Юхим, А.Є. Ліснічук// Математичні проблеми механіки неоднорідних структур: IX міжнар. наук. конф. 15–19 вересня 2014 р.: тези доп. – Львів: Національна академія наук України. Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача, 2014. – с. 310–312.
 • Юхим Р.Я. Міцність бетонних елементів конструкцій із заповненими отворами при стиску / Р.Я. Юхим, Н.В. Онищак, А.Є. Ліснічук // Проблеми корозійно-механічного руйнування. Інженерія поверхні. Діагностичні системи: ХХШ Відкрита науково-технічна конференція молодих науковців і спеціалістів Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України (КМН-2013), 23–25 жовт. 2013 р.: збірник праць. – Львів: Національна академія наук України. Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка, 2013. – С. 103–105.
 • 12. Юхим Р.Я. Вплив домішок глини на міцність цементно-піщаного розчину / Р.Я. Юхим, А.Є. Ліснічук // Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій: Четверта міжнар. наук-техн. конф., 30–31 жовтн. 2014 р.: зб. праць під заг. ред. З.Т. Назарчука. – Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2014. – С. 55–56.
 

e-mail: andrii.y.lisnichuk@lpnu.ua