Галущак Марія Омелянівна

27657972_1965513683461278_40518845018982446_n

2013- закінчила Національний університет “Львівська політехніка” за спеціальністю
Прикладна математика. Тема дипломної роботи «Просторове моделювання емісій
парникових газів у промисловості Польщі»
2013-2016 – аспірант Національного університету «Львівська політехніка»
з 2016 — асистент кафедри прикладної математики.
2017 – захистила дисертаційну роботу на тему: “Математичне моделювання та
просторовий аналіз процесів емісії парникових газів від використання палива у
промисловості України і Польщі” за спеціальністю 01.05.02 – “Математичне
моделювання та обчислювальні методи”, науковий керівник – Бунь Р.А.
Наукові інтереси:
математичні моделі складних природних процесів, у тому числі процесів емісії
парникових газів від видобування і спалювання палива у промисловості;
геоінформаційні технології та системи для здійснення інвентаризації
парникових газів;
оцінка невизначеності.
Дисципліни, які викладає:
● Основи теорії ймовірності та випадкових процесів;
● Програмування Web-додатків;
● Архітектура комп’ютерів та комп’ютерних систем;
● Моделювання складних систем в умовах невизначеностей;
● Програмування;
● Теорія прийняття рішень, інформаційне прогнозування.
Науково-дослідні роботи та міжнародні гранти:
Міжнародні гранти і проекти:
● Українсько-австрійський проект „Просторово-часове оцінювання
невизначеності кадастрів емісії парникових газів: ретроспективний аналіз для
Австрії та України та ефективне прогнозування” (угода М/196-2015 від
16.11.2015 р., номер держреєстрації 0115U006500 та угода М/85-2016 від
27.07.2016 р.; номер держреєстрації 0116U005309);
● грант 7РП ЄС “Геоінформаційні технології, просторово-часові підходи та
оцінювання повного вуглецевого балансу для підвищення точності
інвентаризацій парникових газів” (грант 7РП ЄС – Marie Curie Project
n°247645 FP7-PEOPLE-2009-IRSES; 2010-2014 рр.);
● українсько-китайський проект “Просторова інвентаризація парникових газів
у житловому секторі китайських та українських регіонів для підтримки
прийняття ефективних економіко-адміністративних рішень” (угода № М/12-

2013 від 25.04.2013 р.; номер держреєстрації 0113U001997 та угода № М/125-
2014 від 24.06.2014 р.; номер держреєстрації 0114U003703);

Держбюджетні теми
● держбюджетна тема ДБ/Інформ “Геоінформаційні технології аналізу стоку та
емісії парникових газів у лісовому господарстві для підтримки прийняття
рішень” (2013-2014 рр.; номер державної реєстрації 0113U003181).

Одноосібні гранти:
● Young Scientists Summer Program : Spatial inventory of greenhouse gas emissions in
the industry sector (IIASA, 2012)
● Ernst Mach Grant: Spatio-temporal uncertainty assessment of GHG emission
inventories towards retrospective learning (IIASA, 2015-2016)
Публікації:
Монографія
1. Просторове моделювання емісії парникових газів від стаціонарних джерел / Р.
Бунь, Н. Чарковська, О. Данило, П. Топилко, М. Галущак, З. Нахорскі, І.
Хорабік-Пизель. – Львів : ПП Сорока Т.Б., 2016. – 480 с.
Статті
1. Halushchak M. Modeling and spatial analysis of greenhouse gas emissions from fuel
combustion in the industry sector in Poland / M. Halushchak, R. Bun, N. Shpak, M.
Valakh // Econtechmod. – 2016. – Vol. 5, Is. 1. – P. 19-26.
2. Галущак М. О. Просторове моделювання та аналіз процесів емісії парникових
газів при видобуванні і переробці кам’яного вугілля у Польщі / Галущак М. О.,
Бунь Р. А. // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”: №
814: Інформаційні системи та мережі. – Львів, 2015. – С. 434-443.
3. Галущак М. О. Математичне моделювання та аналіз невизначеності емісії
парникових газів при видобуванні і переробці нафти у Польщі / М. О. Галущак,
Р. А. Бунь, М. Йонас // Вісник Львівського державного університету безпеки
життєдіяльності. – 2015. − № 12. – С. 59-66.
4. Галущак М. О. Математичне моделювання та просторовий аналіз емісії
парникових газів від використання викопного палива у металургійній
промисловості Польщі / М. О. Галущак, Р. А. Бунь // Математичне моделювання
та інформаційні технології : Зб. наук. праць. – Вип. 73. – Київ, 2014. – С. 99-104.
5. Валах М. А. Просторовий аналіз емісії парникових газів від лінійних об’єктів:
транспортний сектор Підкарпатського воєводства / М. А. Валах, Р. А. Бунь, М.

О. Галущак, О. Я. Данило // Моделювання та інформаційні технології. – Київ,
2015. – Вип. 74. – С. 82-89.
Матеріали конференцій
1. Halushchak M. Spatial inventory of GHG emissions from fossil fuels extraction and
processing: An uncertainty analysis / Mariia Halushchak, Rostyslav Bun, Matthias
Jonas, Petro Topylko / 4th International Workshop on Uncertainty in Atmospheric
Emissions, Kraków, Poland: Proceedings. – Warszawa : SRI PAS, 2015. – P. 64-70.
2. Oda T. Uncertainty associated with fossil fuel carbon dioxide (CO2) gridded emission
datasets / Tomohiro Oda, Lesley Ott, Petro Topylko, Mariia Halushchak, Rostyslav
Bun, Myroslava Lesiv, Olha Danylo, Joanna Horabik-Pyzel / 4th International
Workshop on Uncertainty in Atmospheric Emissions, Kraków, Poland: Proceedings. –
Warszawa : SRI PAS, 2015. – P. 124-129.
3. Halushchak M. Spatial inventory of greenhouse gas emissions in the industry sector /
Mariia Halushchak / Proceedings of the YSSP Late Summer Workshop 2013. –
Laxenburg, Austria : IIASA, 2013. – P. 26.
4. Topylko P. Spatial greenhouse gas (GHG) inventory and uncertainty analysis: A case
study for electricity generation in Poland and Ukraine / Petro Topylko, Mariia
Halushchak, Rostyslav Bun, Tomohiro Oda, Myroslava Lesiv, Olha Danylo / 4th
International Workshop on Uncertainty in Atmospheric Emissions, Kraków, Poland:
Proceedings. – Warszawa : SRI PAS, 2015. – P. 49-56.
5. Charkovska N. Uncertainty analysis of GHG spatial inventory from the industrial
activity: A case study for Poland / Nadiia Charkovska, Mariia Halushchak, Rostyslav
Bun, Matthias Jonas / 4th International Workshop on Uncertainty in Atmospheric
Emissions, Kraków, Poland: Proceedings. – Warszawa : SRI PAS, 2015. – P. 57-63.
6. Halushchak M. Taking advantage of the UNFCCC Kyoto policy process: What can
we learn about learning? / Halushchak M., Jonas M., Żebrowski P., Jarnicka J., Bun
R., Nahorski Z. // Public Scientific Conference of Institute of Applied Mathematics
and Fundamental Science. – Lviv : LPNU, 2016. – P. 112-113.
7. Bun R. High resolution spatial inventory of GHG emissions from stationary and
mobile sources in Poland: summarized results and uncertainty analysis / Rostyslav
Bun, Zbigniew Nahorski, Joanna Horabik-Pyzel, Olha Danylo, Nadiia Charkovska,
Petro Topylko, Mariia Halushchak, Myroslava Lesiv, Oleksandr Striamets / 4th
International Workshop on Uncertainty in Atmospheric Emissions, Kraków, Poland:
Proceedings. – Warszawa : SRI PAS, 2015. – P. 41-48.
8. Галущак М. О. Інформаційна технологія моделювання та просторового аналізу
емісій парникових газів від видобування природного газу у Польщі / Галущак
М.О., Бунь Р.А. // Матеріали 3-ї Міжнародної конференції з автоматичного
управління та інформаційних технологій. – Київ, 2015. – С. 84-87.
9. Галущак М.О. Геоінформаційна технологія моделювання та аналізу емісій
парникових газів, які виникають при спалюванні викопного палива у хімічній
промисловості Польщі / Галущак М.О., Бунь Р.А. / Праці IV Міжнародної
науково-практичної конференції „Проблеми інформатики та комп’ютерної
техніки” (ПІКТ-2015). – Чернівці : Родовід, 2015. – С. 155-157.

10. Галущак М.О. Математичне моделювання емісій парникових газів при
коксуванні кам’яного вугілля у Польщі / Галущак М. О. / Актуальні проблеми
дослідження довкілля: Зб. наук. праць VI Міжнародної науково-практичної
конференції. – Т. 2. – Суми : СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2015. – С. 154-155.
11. Галущак М. О. Особливості формування кадастру емісій парникових газів від
використання палива у промисловості та будівництві Сілезького воєводства
Польщі / Галущак М. О., Бунь Р. А., Топилко П. І. / Одинадцята Відкрита
наукова конференція Інституту прикладної математики та фундаментальних
наук : Збірник матеріалів. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. – С.
148.
12. Топилко П. І. Математичне моделювання процесів емісії парникових газів при
виробництві електроенергії та тепла в Україні з врахуванням невизначеності
вхідних параметрів / Топилко П. І., Лесів М. Ю., Галущак М. О. / Одинадцята
Відкрита наукова конференція Інституту прикладної математики та
фундаментальних наук : Збірник матеріалів. – Львів : Вид-во Львівської
політехніки, 2013. – С. 146.
13. Галущак М. О. Математичне моделювання процесів емісії парникових газів у
результаті використання викопного палива: промисловість та будівництво
Південної Польщі / Галущак М. О. // П’ятнадцята всеукраїнська (Десята
міжнародна) студентська наукова конференція з прикладної математики та
інформатики „СНКПМІ – 2012”. – Львів : ЛНУ, 2013. – С. 142-143.
14. Галущак М. О. Геоінформаційна технологія формування кадастру емісій
парникових газів від використання палива промисловістю Підляського
воєводства Польщі / М. О. Галущак, Р. А. Бунь // 10-та Відкрита наукова
конференція ІМФН „PSC-IMFS-10” : Збірник матеріалів. – Львів : НУ”ЛП”,
2012. – C. J6-J7.
15. Галущак М.О., Бунь Р.А. Моделювання процесів емісії парникових газів у
промисловому секторі Підляського воєводства Польщі / Інформаційні
технології, економіка та право (ІТЕП-2012) : Матер. міжнар. наук.-практ. конф.
Молодих вчених та студентів. – Ч. 1. – Чернівці, 2012. – С. 69-70.
16. Галущак М. Просторовий аналіз емісій парникових газів від використання
викопоного палива у підсекторі «Промисловість і будівництво» Східної Польщі
/ 70-та студентська науково-технічна конференція : Секція „Прикладна
математика та фундаментальні науки” : Тези доп. – Львів : НУ «ЛП», 2012. – С.
11-12.
17. Галущак М. О. Екологічні аспекти емісії парникових газів у вугільній
промисловості Польщі / Галущак М. О., Кадюк О. І. // Проблеми та перспективи
розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності : Зб. наук. праць Х Міжнар.
наук.-практ. конф. молодих вчених, курсантів та студентів. – Львів : ЛДУБЖ,
2015. – С. 158-160.