Антонова Тамара Миколаївна

x-antonova-tm

 

Народилась у м.Івано-Франківську.

Закінчила Львівський політехнічний інститут; спеціальність – «Прикладна математика».

 

Кандидат фіз.-мат. наук за спеціальністю 01.01.01 − математичний аналіз, доцент кафедри прикладної математики.

Дисертація на тему «Достатні ознаки збіжності та стійкості інтегральних ланцюгових дробів» захищена у 1996 р. Вчене звання доцента присвоєно у 2002 р.

 

Після захисту дисертації проводились дослідження за такими напрямками:

 • Властивості послідовностей наближень гіллястих ланцюгових дробів загального та спеціального вигляду з N гілками розгалужень;
 • Властивості послідовностей наближень двовимірних відповідних гіллястих ланцюгових дробів  (двовимірних неперервних дробів і дробів типу Сємашка);
 • Побудова розвинень відношень гіпергеометричних функцій багатьох змінних у гіллясті ланцюгові дроби та дослідження збіжності одержаних розвинень.

 

 

Список наукових статей, опублікованих у 2011-2018 рр.

 

 1. Гоєнко Н., Антонова Т., Ракінцев С. Наближення відношень функцій Лаурічелли–Сарана з дійсними параметрами гіллястими ланцюговими дробами // Математичний вісник НТШ.− 2011. − Т. 8. − С. 28–42.
 2. Антонова Т.М. Про прості кругові множини абсолютної збіжності гіллястих ланцюгових дробів спеціального вигляду // Карпатські математичні публікації. – 2012. – Т.4, №42. – С.165– 174.
 3. Антонова Т.М., Сусь О.М. Формула різниці для одного з фігурних наближень двовимірних неперервних дробів // Мат. методи та фіз.-мех. поля. 2012. − 55, № 1. − С.7–18.

Те саме: Antonova T. M., Sus O. M.  A formula of diffrence for one of the figured approximants of Two-Dimensional Continued Fractions //  J. Math. Sci. – 2017. – 190, No. 5. – P. 631–645.

 1. Антонова Т. М., Гладун В. Р.Деякі достатні умови збіжності та абсолютної стійкості до збурень гіллястих ланцюгових дробів з дійсними елементами // Прикл. проблеми механіки і математики.– 2014. – Вип. 12 – С. 16–24.
 2. Антонова Т.М., Сусь О.М. Необхідні умови збіжності для одного класу двовимірних неперервних дробів з комплексними елементами // Теорія наближення функцій та суміжні питання: Зб. праць ІМ НАН України. – 2015. – Т.12, №4. – С. 8– 28.
 3. Антонова Т. М., Возна С. М.Дослідження абсолютної та фігурно абсолютної збіжності гіллястих ланцюгових дробів спеціального вигляду // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. Математика и кибернетика – прикладные аспекты. – 2015. – 6/4(78) – С. 119–126.
 4. Антонова Т.М., Сусь О.М. Про деякі послідовності множин рівномірної збіжності двовимірних неперервних дробів // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2015. − 58, № 1. − С.47–56.

Те саме: Antonova T. M., Sus’ O. M. On some sequences of the sets of uniform convergence for two-dimensional continued fractions // J. Math. Sci. – 2017. – 222, No. 1. – P. 56–69.

 1. АнтоноваТ.М., Сусь О. М.  Достатні умови еквівалентної збіжності послідовностей різних наближень двовимірних неперервних дробів  // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2015. − 58, № 4. − С. 7–14.

Те саме: Antonova T. M., Sus’ O. M. Sufficient conditions for the equivalent convergence of sequences of different approximants for two-dimensional continued fractions // J. Math. Sci. – 2018. – 228, No. 1. – P. 1–10.

 1. Антонова Т. М., Возна С. М.Про одну ознаку збіжності гіллястих ланцюгових дробів спеціального вигляду з дійсними елементами// Прикл. проблеми механіки і математики. – 2016. – Вип. 14 – С. 16–24.
 2. Антонова Т. М., Возна С. М.Деякі властивості наближень гіллястого ланцюгового дробу спеціального вигляду з недодатними частинними чисельниками // Бук. мат. журн. – 2017. – 5, № 1–2. – С. 6–15.
 3. Антонова Т., Сусь О.Про абсолютну стійкість до збурень двовимірних неперервних дробів з комплексними елементами// Некласичні задачі теорії диференціальних рівнянь: збірник наукових праць, присвячений 80-річчю Богдана Йосиповича Пташника / під заг. ред. Кушніра P. М., Пелиха В. О. – Львів: ІППММ ім. Я.С.Підстригача НАН України. – 2017. – С. 8–21.

 

Лекційні курси:

 • дослідження операцій.

 

e-mail:             tamara_antonova@ukr.net