Антонова Тамара Миколаївна

x-antonova-tm

доцент

Народилась у м.Івано-Франківську.

Закінчила Львівський політехнічний інститут; спеціальність – «Прикладна математика».

Кандидат фіз.-мат. наук за спеціальністю 01.01.01 − математичний аналіз, доцент кафедри прикладної математики.

Дисертація на тему «Достатні ознаки збіжності та стійкості інтегральних ланцюгових дробів» захищена у 1996 р. Вчене звання доцента присвоєно у 2002 р.

Після захисту дисертації проводились дослідження за такими напрямками:

  • Властивості послідовностей наближень гіллястих ланцюгових дробів загального та спеціального вигляду з N гілками розгалужень;
  • Властивості послідовностей наближень двовимірних відповідних гіллястих ланцюгових дробів  (двовимірних неперервних дробів і дробів типу Сємашка);
  • Побудова розвинень відношень гіпергеометричних функцій багатьох змінних у гіллясті ланцюгові дроби та дослідження збіжності одержаних розвинень.

Список наукових статей, опублікованих у 2011-2016 рр.

 Гоєнко Н., Антонова Т., Ракінцев С. Наближення відношень функцій Лаурічелли–Сарана з дійсними параметрами гіллястими ланцюговими дробами // Математичний вісник НТШ.− 20011. − Т. 8. − С. 28–42.

  1. Антонова Т.М., Сусь О.М. Формула різниці для одного з фігурних наближень двовимірних неперервних дробів // Мат. методи та фіз.-мех. поля. 2012. − 55, № 1. − С.7–18.
  2. Антонова Т.М. Про прості кругові множини абсолютної збіжності гіллястих ланцюгових дробів спеціального вигляду // Карпатські математичні публікації. – 2012. – Т.4, №42. – С.165– 174.
  3. Antonova T.M., Sus’ O.M.  A formula of diffrence for one of the figured approximants of Two-Dimensional Continued Fractions // Journal of Mathematical Sciences. – 2013, May. – Vol. 190, No. 5. – P. 631–645.
  4. Антонова Т.М., Сусь О.М. Про деякі послідовності множин рівномірної збіжності двовимірних неперервних дробів // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2015. − 58, № 1. − С.47–56.
  5. Антонова Т.М., Сусь О.М. Необхідні умови збіжності для одного класу двовимірних неперервних дробів з комплексними елементами // Теорія наближення функцій та суміжні питання: Зб. праць ІМ НАН України. – 2015. – Т.12, №4. – С. 8– 28.

Лекційні курси:

  • дослідження операцій;
  • теорія прийняття рішень (теорія ігор).

e-mail:             tamara_antonova@ukr.net