Завідувач кафедрою

Костробій Петро Петрович

Костробій Петро Петрович

Професор Доктор фізико – математичних наук Завідувач кафедри прикладної математики

Народився 19.12.1949 в с.Богородчани, Богородчанського р-ну, Івано-Франківської області.

1970 – закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю “Фізика”;

1971 – працював інженером Львівського відділу Інституту теоретичної фізики АН УРСР;

1971-1974 – аспірант Львівського Відділу АН УРСР;

1974-1979 – молодший науковий співробітник Львівського Відділу ІТФ АН УРСР;

1976 – кандидат фізико-математичних наук;

1979 – старший викладач кафедри вищої математики Львівського політехнічного інституту;

1982 – на посаді доцента кафедри вищої математики. Вчене звання доцента надано 1985 р.

1991 – проректор з навальної роботи;

1993 – 2005 – перший проректор з навчальної роботи;

1999 – професор кафедри вищої  математики;

2003 – заслужений працівник освіти;

2003 – завідувач кафедри прикладної математики;

2005 – завідувач кафедри прикладної математики Національного університету Львівська політехніка;

2009 – доктор фізико–математичних наук за спеціальністю “Теоретична фізика”.

Автор понад ста наукових праць.

Наукові інтереси:

Квантово-статистичне моделювання властивостей металів за наявності поверхні поділу; реакційно-дифузійні процеси в системах «метал–газ».

Дисципліни, які викладає:

Математичні моделі в нанотехнологіях, теорія ймовірностей, теорія функції комплексної змінної.

Публікації:

Костробій П. П., Токарчук М. В., Маркович Б. М., Ігнатюк В. В., Гнатів Б. В. Реакцій­но-дифузійні процеси в системах “метал – газ”, монографія. –Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009. –208 с.

Моделі квантово–статистичного опису каталітичних процесів на металевих підкладах: Монографія / За заг. ред. Костробія П. П. –Львів: Видавництво Растр–7, 2012. –260 c.

Григорчак І. І., Костробій П. П., Стасюк І. В., Токарчук М. В., Величко О. В., Іващишин Ф. О., Маркович Б. М. Фізичні процеси та їх мікроскопічні моделі в періодичних неорганічно/органічних клатратах: Монографія. –Львів: Видавництво Растр–7, 2015. –286 c.

Костробій П. П., Уханська Д. В., Сало Т. М., Уханська О. М., Маркович Б. М. Елементи теорії комплексної змінної. Інтегральні перетворення Фур’є і Лапласа. Збірник задач і вправ: Підручник. –Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2011. –200 с.

Костробій П. П., Маркович Б. М., Токарчук М. В. Елементи теорії випадкових процесів: Посібник. –Львів: Видавництво Растр–7, 2015. –180 с.

Костробій П. П. Теорія ймовірностей: Посібник. –Львів: Видавництво Растр–7, 2015. –260 с.

Статті:

 • Holst B., Piskur J., Kostrobiy P. P., Markovych B. M., Suchorski Yu. Field ionization of helium in a supersonic beam: Kinetic energy of neutral atoms and probability of their field ionization // Ultramicroscopy. –2009. –Vol.109, No.5. –P.413–417.
 • Kostrobij P. P., Markovych B. M. Semi-infinite metal: thermodynamic potential and effective interionic pair potentials // AIP Conference Proceedings. –2009. – Vol.1198. –P.78-86.
 • Костробій П. П., Маркович Б. М., Казановська О. З. Дослідження електронної густини простих металів за наявності поверхні поділу «метал-вакуум» // Фізико–математичне моделювання та інформаційні технології. –2010. –В.12. –С.122–131.
 • Костробій П. П., Маркович Б. М., Василенко А. І., Токарчук М. В. До статистичного опису електродифузійних процесів електронної підсистеми напівобмеженого металу в узагальненій моделі “желе” // Укр. фіз. журн. –2011. –Т.56, №2. –С.183–195. [Kostrobij P. P., Markovych B. M., Vasylenko A. I., Tokarchuk M. V. Statistical description of electrodiffusion processes in the electron subsystem of a semibounded metal within the generalized “jellium” model // Ukr. J. Phys. –2011. –V.56, N.2. –P.179–191.]
 • Kostrobij P. P., Markovych B. M., Vasylenko A. I., Tokarchuk M. V. Viscoelastic description of electron subsystem of a semi-bounded metal within generalized “jellium” model // Condens. Matter Phys. –2011. –Vol.14, No.4. –P.43001:1–16.
 • Костробій П., Маркович Б., Задворняк І. Двочастинкова кореляційна функція «густина–густина» напівобмеженого металу: вплив зовнішнього електричного поля // Фізико–математичне моделювання та інформаційні технології. –2011. –В.14. –С.63–72.
 • Костробій П., Маркович Б., Токарчук Р., Черноморець Ю., Токарчук М. Статистична теорія реакційно-дифузійних процесів інтеркаляції іонів у системі «електроліт–електрод» // Фізико–математичне моделювання та інформаційні технології. –2013. –В.17. –С.92–103.
 • Kostrobiy P., Markovych B., Tokarchuk R., Chernomorets Yu., Tokarchuk M. Theoretical Aspects of Intercalation: Generalized transport equations type Nernst-Planck Equation for Ions and Electrons in the “Electrolyte – Electrode” // Physics and Chemistry of Solid State. –2014. –V.15, n.4. –P.699.
 • Kostrobij P.P., Markovych B.M., Tokarchuk R.M., Tokarchuk M.V., Chernomorets Yu.I. Statistical description of electro-diffusion processes of ions intercalation in “electrolyte – electrode” system // Mathematical Modeling and Computing. –2014. –V.1, n.2. –P.178–194.
 • Kostrobij P. P., Markovych B. M., Tokarchuk R. M., Chernomorets Yu. I., Tokarchuk M. V. Statistical theory of electro-diffusion processes of ions intercalation in “electrolyte – electrode” system // Вісник КНУ. Радіофізика та електроніка. –2014. 1/2(21/22). –P.98–102.
 • Костробій П., Маркович Б., Візнович О., Токарчук М. Узагальнене рівняння дифузії в статистиці Рені // Фізико–математичне моделювання та інформаційні технології. –2015. –В.21. –С.117–124.
 • Kostrobij P. P., Markovych B. M. Semi-infinite jellium: Thermodynamic potential, chemical potential, and surface energy // Phys. Rev. B. –2015. –V.92, n.7. -P.075441.
 • Kostrobij P. P., Grygorchak I. I., Ivaschyshyn F. O., Markovych B. M., Viznovych O., Tokarchuk M. V. Mathematical modeling of subdiffusion impedance in multilayer nanostructures // Mathematical Modeling and Computing. –2015. –V.2, n.2. –P.154–159.
 • Kostrobij P. P., Markovych B. M. Semi-infinite jellium: Step potential model // Phys. Rev. B. –2016. –V.93, n.15. –P.155401.
 • Kostrobij P. P., Markovych B. M., Viznovych O., Tokarchuk M. V. Generalized diffusion equation with fractional derivatives within Renyi statistics // J. Math. Phys. –2016. –V.57. –P.093301.
 • Костробій П., Маркович Б., Візнович О., Токарчук М. Узагальнене рiвняння дифузiї у дробових похідних у статистиці Рені // Фізико–математичне моделювання та інформаційні технології. –2016. –В.23. –С.108–118.
 

e-mail: petro.kostrobi@gmail.com