Завідувач кафедрою

Маркович Богдан Михайлович

Маркович Богдан Михайлович (Bohdan Markovych)

1999 — закінчив фізичний факультет ЛНУ (кафедра теоретичної фізики), спеціальність — фізик. Тема дипломної роботи: «Квазі–точно розв’язувані задачі у квантовій механіці», науковий керівник — доц. Ткачук В. М.

1999 – 2002 — аспірант Національного університету «Львівська політехніка»

2002 — асистент кафедри прикладної математики

2004 — захист дисертаційної роботи «Термодинамічні та структурні характеристики неоднорідного електронного газу» (науковий керівник — проф. Костробій П. П.) на здобуття наукового ступеня кандидата фізико–математичних наук за спеціальністю 01.04.02 — теоретична фізика

2007 — вчене звання “доцент кафедри прикладної математики”

2007—2019 — доцент кафедри прикладної математики

10.06.2010—5.06.2012 — голова Ради молодих вчених Національного університету “Львівська політехніка”

2012 — отримав Премію НАН України для молодих вчених за цикл робіт «Квантово-статистичний опис властивостей неперехідних металів з поверхнею поділу»

2012 — кращий молодий науковець року Інституту прикладної математики та фундаментальних наук НУ «Львівська політехніка»

2012 — нагороджений Грамотою НУ «Львівська політехніка» за значні досягнення в навчальній та науковій роботі

2014 — Associate Science Editor of Mathematical Modeling and Computing

2016 — заступник завідувача кафедрою з наукової роботи

2018 — Science Editor of Mathematical Modeling and Computing

2019 — професор кафедри прикладної математики

2019 — захист дисертаційної роботи «Квантово-статистичний опис рівноважних характеристик та дифузійних процесів у просторово обмежених металевих системах» (науковий консультант — проф. Костробій П. П.) на здобуття наукового ступеня доктора фізико–математичних наук за спеціальністю 01.04.02 — теоретична фізика

2020 — нагороджений Нагрудним знаком Університету за значні досягнення в науковій роботі (посвідчення №226)

2020 — вчене звання “професор кафедри прикладної математики”

Наукові інтереси: квантова механіка та статистична фізика систем багатьох частинок, мікроскопічна теорія металів.

Публікації:

Костробій П. П., Токарчук М. В., Маркович Б. М., Ігнатюк В. В., Гнатів Б. В. Реакцій­но-дифузійні процеси в системах “метал – газ”, монографія. –Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009. –208 с.

Моделі квантово–статистичного опису каталітичних процесів на металевих підкладах: Монографія / За заг. ред. Костробія П. П. –Львів: Видавництво Растр–7, 2012. –260 c.

Григорчак І. І., Костробій П. П., Стасюк І. В., Токарчук М. В., Величко О. В., Іващишин Ф. О., Маркович Б. М. Фізичні процеси та їх мікроскопічні моделі в періодичних неорганічно/органічних клатратах: Монографія. –Львів: Видавництво Растр–7, 2015. –286 c.

Ваврух М. В., Костробій П. П., Маркович Б. М. Базисний підхід в теорії багатоелектронних систем: Монографія. –Львів: Растр-7, 2017. –510 c.

статті, тези, препринти

Лекційні курси: рівняння математичної фізики, теорія керування, квантові комп’ютери

Публікації:

Маркович Б. М. Рівняння математичної фізики: Навчальний посібник. –Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010. –384 с.

Костробій П. П., Уханська Д. В., Сало Т. М., Уханська О. М., Маркович Б. М. Елементи теорії комплексної змінної. Інтегральні перетворення Фур’є і Лапласа. Збірник задач і вправ: Підручник. –Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2011. –200 с.

Костробій П. П., Маркович Б. М., Токарчук М. В. Елементи теорії випадкових процесів: Посібник. –Львів: Видавництво Растр–7, 2015. –180 с.

Костробій П. П., Маркович Б. М., Візнович О. В., Токарчук М. В.  Методи математичного моделювання стохастичних систем: Посібник. –Львів: Видавництво Растр–7, 2020. –187 с.

методичні розробки

e-mails: bohdan.m.markovych@lpnu.ua, bogdan_markovych[at]yahoo.com