Історія кафедри

У 1844 році у галицькій провінції Австро-Угорської імперії сталася подія, історичне значення якої важко переоцінити: у Львові відкрилася технічна академія. Такі технічні вищі школи на той час щойно почали з’являтися в Європі, а це свідчило про те, що Галичина — невід’ємна частина Європи. Відкриття Технічної академії у Львові мало величезне політичне значення: українська молодь отримала можливість здобути вищу освіту, що значно вплинуло на зростання національної свідомості.

Минали роки, змінювалися влади і назви навчального закладу. Технічна академія стала інститутом, потім університетом і нарешті 11 вересня 2000 року Указом Президента України Державному університету “Львівська політехніка” надано статус національного.

Кафедру прикладної математики створено рішенням Вченої ради Львівського політехнічного інституту у вересні 1971 року. Передумовою утворення кафедри стало організаційно – структурне оформлення нової наукової школи з проблематики математичного моделювання науково – технологічних та соціальних процесів і їх чисельного дослідження.

Новостворена кафедра продовжила підготовку інженерів – математиків за спеціальністю 0647 Прикладна математика, яка розпочалася ще в 1969 році на базі кафедри вищої математики. Випуск спеціалістів почався з 1974 року. З самого початку підготовка фахівців велась за двома спеціалізаціями: математичне моделювання та застосування математичних методів та ЕОМ. Такі фахівці вміють будувати математичні моделі конкретних систем і процесів та досліджувати їх, використовуючи сучасний математичний апарат і засоби обчислювальної техніки.

В різні роки кафедрою прикладної математики завідували: професор Слоньовський Р.В., професор Базилевич Р.П., доцент Худий М.І. З 2001 року завідувачем кафедри є заслужений працівник освіти України, доктор фізико – математичних наук, професор Костробій Петро Петрович. На кафедрі, в співпраці з Інститутами НАН України Західного наукового центру, створено філії кафедри у Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я.Підстригача та Інституті фізики конденсованих систем. Сьогодні на кафедрі та її філіях працюють 13 докторів наук – професорів та 19 кандидатів наук – доцентів. Серед них провідні науковці України, що визнані в світі – члени – кореспонденти НАН України Р.М.Кушнір, Б.Й.Пташник, доктори фізико – математичних наук Р.А.Бунь, М.В.Кутнів, П.І.Каленюк, М.В.Токарчук.

Кафедра прикладної математики проводить підготовку:

Бакалаврів за базовими напрямками:

  • Прикладна математика;

Магістрів за спеціальностями:

  • Прикладна математика;

  • Математичне та компютерне моделювання;

  • Інформаційно – комунікаційні технології;

Освітньо – професійні програми підготовки фахівців в області прикладної математики та інформатики забезпечують вміння формалізувати задачу та розробити її математичну модель, вибрати або розробити числовий метод розв’язання, оцінити його ефективність(збіжність, точність, стійкість), побудувати алгоритми, реалізувати їх у вигляді прикладного програмного забезпечення на ПЕОМ або в комп’ютерній мережі, налагодити програмний комплекс для розв’язування поставленої реальної задачі. Вони володіють проблематикою системного програмування, розробляють окремі модулі системного програмного забезпечення, супроводжують обчислювальні та інформаційні процеси в сучасних комп’ютерних системах з їх адмініструванням в комп’ютерних мережах. Випускники магістратури можуть продовжити навчання за PhD – програмами в аспірантурі при кафедрі за такими спеціальностями:

    1. Математичне моделювання та обчислювальні методи – 01.05.02 .
    2. Обчислювальна математика – 01.01.07.
    3. Диференціальні рівняння – 01.01.02.