Розробка математичних моделей і методів їх чисреельної алізації для опису природничих і суспільних явищ.

В рамках цього напрямку на кафедрі виконуються чотири зареєстровані в МОНМС України теми:

1) Розробка ефективних чисельних методів розв’язування задач Коші, крайових задач та задач на власні числа для звичайних диференціальних рівнянь (державний реєстраційний номер 0107U009513); (науковий керівник теми – Кутнів М. В., докт. фіз.-мат. наук, доцент; виконавці: Бандирський Б. Й., канд. фіз.-мат. наук, доцент; Пізюр Я. В., канд. фіз.-мат. наук, доцент; Ярошко С. М., канд. фіз.-мат. наук, доцент; Демків Л. І., канд. фіз.-мат. наук, ст. викладач; Тесак І.Є., ст. викладач; Паздрій О. І., асистент; Кунинець А., аспірант).

2) Дослідження сучасних проблем аналізу, диференціальних рівнянь та теорії ймовірності (державний реєстраційний номер 0107U009514); (науковий керівник теми – Антонова Т. М., канд. фіз.-мат. наук, доцент; виконавці: Пташник Б. Й., чл.-кор. НАНУ, доктор фіз.-мат. наук, професор; Гладун В. Р., канд. фіз.-мат. наук, доцент; Мединський І. П., канд. фіз.-мат. наук, доцент; Ружевич Н. А., канд. фіз.-мат. наук, доцент; Репетило С. М., аспірант).

3) Дослідження фізико-механічних властивостей структурно-неодно­рід­них тіл (державний реєстраційний номер 0107U009515); (науковий керівник – Сеник А. П., канд. фіз.-мат. наук, доцент; Бурак Я. Й., докт. фіз.-мат. наук, професор; Кушнір Р. М., докт. фіз.-мат. наук, профессор; Ясінський А. В., докт. фіз.-мат. наук, професор; Гульчевський Л. С. канд. фіз.-мат. наук, доцент; Лисий І. П., канд. фіз.-мат. наук, доцент; Лібацький Л. Л., канд. фіз.-мат. наук, доцент; Пабирівський В. В., канд. фіз.-мат. наук, доцент).

4) Дослідження математичних моделей конкретних типів систем (державний реєстраційний номер 0107U009516); (науковий керівник – Костробій П. П., докт. фіз.-мат. наук, професор; виконавці: Бунь Р. А., докт. техн. наук, профессор; Токарчук М. В., докт. фіз.-мат. наук, професор; Гнатів Б. В., канд. фіз.-мат. наук, доцент; Маркович Б. М., канд. фіз.-мат. наук, доцент; Ліщинський В. А., канд. техн. наук, доцент; Уханська О. М., канд. фіз.-мат. наук, доцент; Алєксєєв В. І., канд. фіз.-мат. наук, асистент; Гамаль Х.В., канд. фіз.-мат. наук, асистент; Гайдучок О. В., канд. фіз.-мат. наук, асистент; Пеняк І. О., асистент; Сай І. А., асистент; Задворняк І. М., аспірант; Лесів М. Ю., аспірант; Пасічник (Савчин) О. Б., аспірант; Яремчишин О. Б., аспірант. Бойчук П. М., аспірант; Топилко П., аспірант).