У 2010-2011 навчальному році на кафедрі виконуються договори:

1) Д/Б Адсорбат «Моделі квантово-статичного опису каталітичних процесів на металевих підкладках» (0110U001091) (розпочалась у 2010 році, науковий керівник проф. Костробій П.П.).

2) Д/Б Фін «Математичні моделі державного регулювання фінансових потоків» (0110U001110) (розпочалась у 2010 році, науковий керівник проф. Костробій П.П.).

3) Д/Б Гео «Геоінформаційні технології побудови регіональних кадастрів емісії пар­ни­кових газів для підтримки прийняття ефективних економіко-адміністративних рішень» (0111U001210) (розпочалась у 2011 році, науковий керівник – проф. Бунь Р.А.).

4) Проект в рамках Програми українсько-австрійського співробітництва (джерело фінансування в Україні – Міністерство освіти і науки України) “Методи просторової інвентаризації емісій парникових газів Кіотського протоколу з врахуванням їх невизначеностей” (термін виконання: 03.2009-12.2010, керівник – професор Бунь Р.А.). Проект спільний з Міжнародним інститутом прикладного системного аналізу (Австрія, м. Лаксенберг).

5) Проект 7-ї Рамкової Програми Євросоюзу «Геоінформаційні технології, просторово-часові підходи та оцінювання повного вуглецевого балансу для підвищення точності інвентаризацій парникових газів» (термін виконання: 06.2010 – 5.2014, керівник – професор Бунь Р.А.). Проект спільний з Інститутом системного аналізу Польської академії наук (Польща), Міжнародним інститутом прикладного системного аналізу (Австрія, м. Лак­сен­берг), Національниим університетом біоресурсів та природокористування (Україна, м. Київ).

6) Українсько-австрійський проект «Регіональний просторовий кадастр емісій парникових газів з врахуванням невизначеностей вхідних даних» (термін виконання: 04.2011 – 12.20112, керівник – професор Бунь Р.А.). Проект спільний з Міжнародним інститутом прикладного системного аналізу (Австрія, м. Лаксенберг).

7) Госпдоговір № 0332 “Процеси масоперенесення і накопичення енергії в неоднорідних середовищах макро- і наноструктурування: експеримент і моде­лю­вання” (термін виконання: серпень–вересень 2010 р., науковий керівник проф. Костробій П.П.).

8) Спільно з кафедрою менеджменту і міжнародного підприємництва НУ «Львівська політехніка» ведуться роботи по виконанню угоди з Держуправлінням охорони навколишнього природного середовища в Львівській області (угода № 12-058/0296 від 19.05.2009) на виконання природоохоронного заходу “Розробка обласної програми скорочення викидів парникових газів у Львівській області на 2009-2012 роки( керівник – професор Бунь Р.А.).