Наукові дослідження

 • Бунь Ростислав Адамович, докт.техн.наук, проф.
   1. Математичні методи та програмні засоби для моделювання і прогнозування складних процесів і явищ
   2. геоінформаційні технології просторової інвентаризації парникових газів та оцінки вуглецевого балансу регіонів
   3. інформаційні технології та системи для екології та охорони довкілля
  Повна інформація
 • Кутнів Мирослав Володимирович, докт.фіз.-мат.наук, проф.
  1. Чисельні методи розв’язування крайових задач для нелінійних звичайних диференціальних рівнянь
  2. Компактні різницеві схеми високого порядку точності для таких рівнянь і систем
 • Гладун Володимир Романович, канд.фіз.-мат.наук, доцент
  1. Аналіз стійкості до збурень гіллястих ланцюгових дробів
  2. багатовимірні множини стійкості гіллястих ланцюгових дробів загального та спеціального виглядів з комплексними елементами і підпослідовностей їх підхідних дробів
 • Гнатів Богдан Васильович, канд.фіз.-мат.наук, доцент
  1. Математичне моделювання хімічних та фізичних процесів
  2. числові методи
  3. жорсткі системи звичайних диференціальних рівнянь
 • Сеник Андрій Петрович, канд.фіз.-мат.наук, доцент
  1. Квазістатичні задачі термопружності для термочутливих твердих тіл