Участь у конференціях (Пізюр Я.В.)

 • Шоста відкрита наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук. (Львів, 11-13 жовтня 2007 р.)

Пізюр Я.В. Модифікований алгоритм балансної апроксимації функцій ермітовими сплайнами

 • Сьома відкрита наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук (Львів, 13-14 листопада 2008 р.)

Пізюр Я.В. Ермітові сплайни з ланкою у вигляді суми многочлена другого степеня і експоненти з фіксованим параметром.

 • Міжнародна наукова конференція «Обчислювальна математика і математичні проблеми механіки» до 100-річчя від дня народження академіка Миколи Боголюбова. 31.08.09-4.09.09, м.Львів, Україна.

Пізюр Я. Балансне наближення функцій ермітовими сплайнами з логарифмічними ланками.

Пізюр Я.В. Ермітові сплайни з логарифмічними ланками і непарною кількістю параметрів.

 • Науково-технічна конференція «Обчислювальні методи і системи перетворення інформації», Львів, 7-8 жовтня 2010 р.

Малачівський П.С., Пізюр Я.В. Похибка наближення гладким інтерполяційним сплайном.

 • Дев’ята відкрита наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук. Львів, 17-18 листопада 2010 р.

Пізюр Я.В. Ермітові сплайни з ланками з у вигляді відношення многочлена до лінійної

 • Міжнародна математична конференція ім. В.Я. Скоробогатька. 19-23 вересня 2011 р., Дрогобич, Україна.

Малачівський П., Пізюр Я. Апроксимація функції та похідної гладким інтер­поля­ційним сплайном.

 • Міжнародна математична школа “Питання оптимізації обчислень (ПОО–XXXVII)”. Крим, смт. Кацивелі, 22–29 вересня 2011 р.

Пізюр Я.В. , Малачівський Р.П.  Точність гладкої сплайн-інтерполяції нелінійним виразом.

 • ІІ науково-технічна конференція «Обчислювальні методи і системи перетворення інформації» присвячена пам‘яті професора Б.О. Попова. (Львів, 4-5 жовтня 2012 р.)

Пізюр Я.В. Ермітові сплайни з ланкою у вигляді суми многочлена і експоненти із заданим показником степеня.

 • Одинадцята відкрита наукова конференція ІМФН («PSC-IMFS-11»). Львів, 13-14 червня 2013 р.

Пізюр Я.В. Ермітові сплакни з ланкою у вигляді суми многочлена і логарифмічної функції із заданим параметром

 • Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми механіки та математики». Львів, Україна. 21 – 25 травня 2013 р.

Малачівський П., Пізюр Я., Оразов Е. Рівномірне наближення експоненційно-степеневим виразом.

 • Міжнародна конференція «Питання оптимізації обчислень (ПОО-XL)». Україна, Крим, Велика Ялта, смт. Кацівелі. 30 вересня – 4 жовтня 2013 року.

Малачівський П.С., Пізюр Я.В., Данчак Н.В., Оразов Е.Б. Властивості чебишовського наближення степенево-експоненційним виразом.

 • ІІI науково-технічна конференція «Обчислювальні методи і системи перетворення інформації» (25-26 вересня 2014 року, Львів)

Малачівський П. С., Пізюр Я. В. Мінімаксне наближення експоненційним виразом.

 • Міжнародна наукова школа-семінар «Питання оптимізації обчислень», (ПОО-XLІІ). (Україна, Закарпатська область, Мукачівський район, смт. Чинадієво, 21– 25 вересня 2015 року).

Малачівський П.С., Пізюр Я.В., Данчак Н.В., Оразов Е.Б. Властивості чебишовського наближення експоненційним виразом.

 • ХХІ Всеукраїнська наукова конференція “Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики”, APAMS-2015. (Львів, 24-25 вересня 2015 року).

Пізюр Я. В., Іванова О. М. Модифікований алгоритм балансної апроксимації функцій із заданою похибкою мінімаксними сплайнами.

Перейти на сторінку Пізюр Ярополк Володимирович