Участь у конференціях (Пізюр Я.В.)

 

Шоста відкрита наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук. (Львів, 11-13 жовтня 2007 р.)

Пізюр Я.В. Модифікований алгоритм балансної апроксимації функцій ермітовими сплайнами.

 

Сьома відкрита наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук (Львів, 13-14 листопада 2008 р.)

Пізюр Я.В. Ермітові сплайни з ланкою у вигляді суми многочлена другого степеня і експоненти з фіксованим параметром.

 

Міжнародна наукова конференція «Обчислювальна математика і математичні проблеми механіки» до 100-річчя від дня народження академіка Миколи Боголюбова. 31.08.09-4.09.09, м.Львів, Україна.

Пізюр Я. Балансне наближення функцій ермітовими сплайнами з логарифмічними ланками.

 

Восьма відкрита наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук  присвячена 165-річчю Національного університету «Львівська політехніка» (Львів, 12-13 листопада 2009 р.)

Пізюр Я.В. Ермітові сплайни з логарифмічними ланками і непарною кількістю параметрів.

 

Науково-технічна конференція «Обчислювальні методи і системи перетворення інформації», Львів, 7-8 жовтня 2010 р.

Малачівський П.С., Пізюр Я.В. Похибка наближення гладким інтерполяційним сплайном.

 

Дев’ята відкрита наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук. Львів, 17-18 листопада 2010 р.

Пізюр Я.В. Ермітові сплайни з ланками з у вигляді відношення многочлена до лінійної функції.

 

Міжнародна математична конференція ім. В.Я. Скоробогатька. 19-23 вересня 2011 р., Дрогобич, Україна.

Малачівський П., Пізюр Я. Апроксимація функції та похідної гладким інтер­поля­ційним сплайном.

 

Міжнародна математична школа “Питання оптимізації обчислень (ПОО–XXXVII)”. Крим, смт. Кацивелі, 22–29 вересня 2011 р.

Пізюр Я.В. , Малачівський Р.П.  Точність гладкої сплайн-інтерполяції нелінійним виразом.

 

ІІ науково-технічна конференція «Обчислювальні методи і системи перетворення інформації» присвячена пам‘яті професора Б.О. Попова. (Львів, 4-5 жовтня 2012 р.)

Пізюр Я.В. Ермітові сплайни з ланкою у вигляді суми многочлена і експоненти із заданим показником степеня.

 

Одинадцята відкрита наукова конференція ІМФН («PSC-IMFS-11»). Львів, 13-14 червня 2013 р.

Пізюр Я.В. Ермітові сплакни з ланкою у вигляді суми многочлена і логарифмічної функції із заданим параметром.

 

Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми механіки та математики». Львів, Україна. 21 – 25 травня 2013 р.

Малачівський П., Пізюр Я., Оразов Е. Рівномірне наближення експоненційно-степеневим виразом.

 

Міжнародна конференція «Питання оптимізації обчислень (ПОО-XL)». Україна, Крим, Велика Ялта, смт. Кацівелі. 30 вересня – 4 жовтня 2013 року.

Малачівський П.С., Пізюр Я.В., Данчак Н.В., Оразов Е.Б. Властивості чебишовського наближення степенево-експоненційним виразом.

 

ІІI науково-технічна конференція «Обчислювальні методи і системи перетворення інформації» (25-26 вересня 2014 року, Львів)

Малачівський П. С., Пізюр Я. В. Мінімаксне наближення експоненційним виразом.

 

Міжнародна наукова школа-семінар «Питання оптимізації обчислень», (ПОО-XLІІ). (Україна, Закарпатська область, Мукачівський район, смт. Чинадієво, 21– 25 вересня 2015 року).

Малачівський П.С., Пізюр Я.В., Данчак Н.В., Оразов Е.Б. Властивості чебишовського наближення експоненційним виразом.

 

ХХІ Всеукраїнська наукова конференція “Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики”, APAMS-2015. (Львів, 24-25 вересня 2015 року).

Пізюр Я. В., Іванова О. М. Модифікований алгоритм балансної апроксимації функцій із заданою похибкою мінімаксними сплайнами.

 

Дванадцята відкрита наукова конференція ІМФН (“PSC-IMFS-12”). Львів, 2-3 червня 2016 р.

Пізюр Я.В. Застосування обмiнної теореми для апроксимацiї функцiй ермiтовими сплайнами.

 

IV науково-технічна конференція «Обчислювальні методи і системи перетворення інформації» присвячена пам’яті професора Б. О. Попова. (28–30 вересня 2016 р., Львів, Україна)

Пізюр Я.В., В’єнц Ю.М. Апроксимація функцій ермітовими сплайнами з експоненціальними ланками із застосуванням обмінних теорем.

 

Тринадцята відкрита наукова конференція ІМФН, присвячена 125-річчю від дня народження Стефана Банаха («PSC-IMFS-13»). Львів, 30-31 березня 2017 р.

Малачівський П.С., Пізюр Я.В., Андруник В.А. Чебишовське наближення сумою полінома і логарифмічного виразу з інтерполюванням.

 

Міжнародна наукова школа-семінар «Питання оптимізації обчислень» (ПОО-XLІV), присвячена 60-річчю від дня заснування Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України. (Кам’янець-Подільський, Україна, 26– 29 вересня 2017 року).

Малачівський П.С., Монцібович Б.Р., Пізюр Я.В., Малачівський Р.П. Алгоритм рівномірного наближення функцій багатьох змінних.

 

 Перейти на сторінку Пізюр Ярополк Володимирович