Список тез доповідей (Маркович Б.М.)

 

 1. Kostrobii P. P., Markovych B. M., Rudavskii Yu. K., Tokarchuk M. V. Statistical theory of diffusion–reaction processes in the system “metal–adsorbate–gas” // Workshop on Modern Problems of Soft Matter Theory. Book of abstracts. –2000. –P.161.
 2. Маркович Б. Розрахунок залежності дипольного бар’єру від густини електронів для деяких неперехідних металів // П’ятий міжнародний симпозіум українських інженерів–механіків у Львові: Тези доповідей. –Львів: КІНПАТРІ ЛТД. –2001. –С.127–128.
 3. Kostrobiy P. P., Markovych B. M. Electron density distributions in the space–limited electron system // Europhysics conference abstracts. –2001. –V.25J, –P.143.
 4. Rudavskii Yu. K., Kostrobii P. P., Markovych B. M. Effective potentials of interaction of the particles in the space limited fermi–systems // 6th International Conference on Intermolecular Interactions in Matter: Abstract Book. –2001. –O7.
 5. Костробій П. П., Маркович Б. М. Дослідження бінарної функції розподілу електронів в металах при наявності плоскої поверхні розділу // Наукова конференція професорсько–викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук: Тези доповідей. –Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002. –С.99.
 6. Костробій П. П., Маркович Б. М., Рудавський Ю. К., Токарчук М. В. Статистична теорія дифузійно–реакційних каталітичних процесів у системі “газ–адсорбат–метал” // Наукова конференція професорсько–викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук: Тези доповідей. –Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002. –С.98.
 7. Костробій П. П., Маркович Б. М. Новий підхід для розрахунку термодинамічного потенціалу неоднорідного електронного газу // Наукова конференція професорсько–викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук: Тези доповідей. –Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003. –С.56.
 8. Kostrobii P. P., Markovych B. M. Theory of metal surfaces: surface energy // 22nd European Conference on Surface Science (September 7–12, 2003 Praha, Czech Republic).
 9. Kostrobii P. P., Markovych B. M. Surface energy of metals: the improved account of the exchange–correlation effects // International Workshop on Surface Physics 2003: Metals on Surfaces (Polanica Zdroj, Poland; 13–15 September 2003).
 10. Костробій П. П., Маркович Б. М. Ефективний потенціал міжелектронної взаємодії напівобмеженого електронного газу // Наукова конференція професорсько–викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук: Тези доповідей. –Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004. –С.67.
 11. Костробій П. П., Маркович Б. М. Двочастинкова кореляційна функція електронів у випадку напівобмеженого металу в моделі “желе” // Наукова конференція професорсько–викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук: Тези доповідей. –Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005. –С.13.
 12. Kostrobij P., Markovych B., Suchorski Yu. Calculation of electron–density profiles of semibounded metal, which is placed in external electric field // Statistical Physics 2005: Modern Problems and New Applications (Lviv, 28–30 August 2005). Book of Abstracts. –2005. –P.106.
 13. Kostrobij P. P., Markovych B. M., Rudavskii Yu. K., Tokarchuk M. V. On statistical theory of nonequilibrium processes in nonuniform electron system of a metal surface // Statistical Physics 2005: Modern Problems and New Applications (Lviv, 28–30 August 2005). Book of Abstracts. –2005. –P.143.
 14. Kostrobii P. P., Markovych B. M., Y. Suchorski Variations of the local electrostatic field at a metal surface: calculations versus experiments // International Workshop on Surface Physics 2005: Advanced and Biomaterials (Polanica Zdroj, Poland; 10–13 September 2005).
 15. Kostrobiy P. P., Markovych B. M., Suchorski Y. Field–induced electron density redistribution at carbon surface: many body effects // The 2006 Fall Meeting of the European Materials Research Society (E–MRS) (Warsaw, Poland; 4–8 September 2006). Book of Abstracts. –2006. –P.68.
 16. Kostrobiy P. P., Markovych B. M., Suchorski Y. Charge distribution and local electrostatic fields at a metal surface: calculations versus experiments // Sixth International Symposium: Surface Heterogeneity Effects in Adsorption and Catalysis on Solids (ISSHAC–6) (Zakopane, Poland; 28th August – 2nd September 2006). Proceedings. –2006. –P.348.
 17. Kostrobiy P., Markovych B. Many–body effects in semi–bounded jellium: the effective potential of electron–electron interaction and the two–particle “density–density” correlator // 24th European Conference on Surface Science (Paris, France; September 4–8, 2006). Book of Abstracts. –2006. –P.204.
 18. Kostrobiy P., Markovych B., Tokarchuk M., Rudavskii Y. Kinetic theory of interaction between atoms of gas and carbon nanotube in electromagnetic field with account of processes of absorption and ionization // 24th European Conference on Surface Science (Paris, France; September 4–8, 2006). Book of Abstracts. –2006. –P.284.
 19. Kostrobiy P., Markovych B., Vasylenko A., Tokarchuk M., Rudavskii Y. The nonequilibrium statistical Zubarev operator and density functional theory for the inhomogeneous electron gas // 24th European Conference on Surface Science (Paris, France; September 4–8, 2006). Book of Abstracts. –2006. –P.284.
 20. Костробій П. П., Маркович Б. М., Казановська О. З. Ефективний потенціал міжіонної взаємодії для напівобмеженого металу // П’ята відкрита наукова конференція професорсько–викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук: Тези доповідей. –Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006. –С.75.
 21. Kostrobiy P. P., Markovych B. M., Tokarchuk M. V., Suchorski Y. Local electrostatic fields near the carbon surface: field–induced electron density redistribution // 3rd International Workshop on Surface Physics: Nanostructures on Surfaces (Polanica–Zdroj, Poland; 10–15 September 2007). Book of Abstracts. –2007. –P.53.
 22. Костробій П. П., Маркович Б. М. Ефективний потенціал електрон–іонної взаємодії в напівобмеженому металі // Міжнародна наукова конференція “Фізика конденсованих систем та прикладне матеріалознавство” (Львів, 11–13 жовтня 2007). Тези доповідей. –2007. –С.21.
 23. Костробій П. П., Маркович Б. М., Задворняк І. Вплив підкладу на ефективний потенціал міжелектронної взаємодії в металевій плівці // Міжнародна наукова конференція “Фізика конденсованих систем та прикладне матеріалознавство” (Львів, 11–13 жовтня 2007). Тези доповідей. –2007. –С.22.
 24. Костробій П. П., Маркович Б. М., Казановська О. З. Ефективні парні міжіонні взаємодії в напівобмеженому металі // Міжнародна наукова конференція “Фізика конденсованих систем та прикладне матеріалознавство” (Львів, 11–13 жовтня 2007). Тези доповідей. –2007. –С.23.
 25. Костробій П. П., Маркович Б. М., Задворняк І. Ефективний потенціал міжелектронної взаємодії в металевій плівці: вплив підкладу // Шоста відкрита наукова конференція професорсько–викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук (Львів, 11–13 жовтня 2007). Тези доповідей. –Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007. –С.58.
 26. Kostrobiy P. P., Markovych B.M., Tokarchuk M.V. and Suchorski Y. Local electrostatic fields above individual carbon atoms on a graphite (0001) surface // The 51st International Field Emission Symposium (June 29 — July 4, 2008, Rouen, France). Program and abstracts. – P.60.
 27. Holst B., Piskur J., Kostrobiy P. P., Markovych B.M., Suchorski Y. Field ionization of helium in a focussed atomic beam: kinetic energy of neutral atoms and probability of their field ionization // The 51st International Field Emission Symposium (June 29 — July 4, 2008, Rouen, France). Program and abstracts. – P.96.
 28. Костробій П. П., Маркович Б. М. Мікроскопічна теорія сильно неоднорідних металевих систем // IV міжнародна наукова конференція «Фізика невпорядкованих систем» (Львів, 14–16 жовтня 2008). Тези доповідей. –Львів: ЛНУ, 2008. –С.15–16.
 29. Костробій П. П., Маркович Б. М. Електростатичне поле біля плоскої поверхні металу // IV міжнародна наукова конференція «Фізика невпорядкованих систем» (Львів, 14–16 жовтня 2008). Тези доповідей. –Львів: ЛНУ, 2008. –С.26–27.
 30. Костробій П. П., Маркович Б. М., Василенко А. І., Токарчук М. В. Метод нерівноважного статистичного оператора і часово–залежна теорія функціоналу потоку густини для просторово неоднорідного електронного газу // IV міжнародна наукова конференція «Фізика невпорядкованих систем» (Львів, 14–16 жовтня 2008). Тези доповідей. –Львів: ЛНУ, 2008. –С.27–28.
 31. Костробій П. П., Маркович Б. М., Казановська О. З. Розрахунок розподілу густини електронів в напівобмеженому металі // IV міжнародна наукова конференція «Фізика невпорядкованих систем» (Львів, 14–16 жовтня 2008). Тези доповідей. –Львів: ЛНУ, 2008. –С.52–53.
 32. Костробій П. П., Маркович Б. М. Дослідження розподілу електростатичного поля в моделі “сферичного желе” // Сьома відкрита наукова конференція професорсько–викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук (Львів, 13–14 листопада 2008). Тези доповідей. –Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2008. –С.47.
 33. Костробій П. П., Маркович Б. М., Казановська О. З. Математичне моделювання розподілу електронної густини електронів в напівобмеженому металі // Сьома відкрита наукова конференція професорсько–викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук (Львів, 13–14 листопада 2008). Тези доповідей. –Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2008. –С.48.
 34. Kostrobij P., Markovych B. Semi-infinite metal: thermodynamic characteristics and effective pair interionic potentials // Statistical Physics 2009: Modern Trends and Applications (Lviv, 23–25 June 2009). Book of Abstracts. 2009. –P.176.
 35. Kostrobij P., Markovych B. Dielectric function for a semi–infinite metal // Statistical Physics 2009: Modern Trends and Applications (Lviv, 23–25 June 2009). Book of Abstracts. 2009. –P.177.
 36. Костробій П. П., Маркович Б. М., Задворняк І. Моделювання потенціалу міжелектронної взаємодiї в тонкій адсорбованій на поверхні металу плівці // Обчислювальна математика і математичні проблеми механіки (Львів, 31 серпня – 4 вересня 2009). Тези доповідей. –Львів: Інститут прикладних проблем механіки і математики, 2009. –С.280–282.
 37. Костробій П. П., Маркович Б. М., Казановська О. З. Математичне моделювання електронної rустини металів з поверхнею поділу «метал–вакуум» // Обчислювальна математика і математичні проблеми механіки (Львів, 31 серпня – 4 вересня 2009). Тези доповідей. –Львів: Інститут прикладних проблем механіки і математики, 2009. –С.283–284.
 38. Костробій П. П., Маркович Б. М., Уханська О. М. Математичне моделювання та визначення хімічноrо потенціалу напівобмеженоrо желе // Обчислювальна математика і математичні проблеми механіки (Львів, 31 серпня – 4 вересня 2009). Тези доповідей. –Львів: Інститут прикладних проблем механіки і математики, 2009. –С.284–285.
 39. Kostrobiy P. P., Markovych B. M., Vasylenko A. I., Tokarchuk M. V. Generalized Transport Equations for the “Gas-Metal” System. The Viscousity-Diffusion Approach // Modern Problems of Theoretical and Mathematical Physics: Book of Abstracts of the Bogolyubov Kyiv Conference dedicated to the 100th anniversary of M.M. Bogolyubov (Kyiv, September 15 –18, 2009). –Kyiv: BITP, 2009. –P.81.
 40. Kostrobiy P. P., Markovych B. M. Semi-Infinite Metal: Electron Density Distribution and Effective Pair lnterionic Potentials // Modern Problems of Theoretical and Mathematical Physics: Book of Abstracts of the Bogolyubov Kyiv Conference dedicated to the 100th anniversary of M.M. Bogolyubov (Kyiv, September 15-18, 2009). –Kyiv: BITP, 2009. –P.116.
 41. Костробій П. П., Маркович Б. М., Задворняк І. М. Моделювання кореляційної функції для випадку поверхневого потенціалу скінченої величини // Восьма відкрита наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук (Львів, 12-13 листопада 2009). Тези доповідей. –Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009. –С.40.
 42. Костробій П. П., Маркович Б. М., Казановська О. З. Математичне моделювання впливу електрон–іонної взаємодії на електронну густину простих металів // Восьма відкрита наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук (Львів, 12-13 листопада 2009). Тези доповідей. –Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009. –С.41.
 43. Костробій П. П., Маркович Б. М., Уханська О. М. Математичне моделювання деяких термодинамічних характеристик металів з поверхнею поділу “метал–вакуум” // Восьма відкрита наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук (Львів, 12-13 листопада 2009). Тези доповідей. –Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009. –С.42.
 44. Костробій П., Маркович Б., Задворняк І. Знаходження двочастинкової кореляційної функції для напівобмеженого металу в ідеальному випадку // Другий міжнародний молодіжний фестиваль науки, Комп’ютерні науки та інженерія (Львів, 25-27 листопада 2010). Матеріали IV Міжнародної конференції молодих вчених CSE-2010. –Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010. –С.200-201.
 45. Костробій П., Маркович Б., Задворняк І. Дослідження двочастинкової кореляційної функції «rустина-rустина» з врахуванням кулонівської взаємодії // Дев’ята відкрита наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук (Львів, 17-18 листопада 2010). Тези доповідей. –Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010. –С.44.
 46. Markovych B. M., Zadvornyak I. M. Calculation of two-particle correlator of spacebounded metal // Abstracts of Conference of young scientists “Modern problems of theoretical physics” (Kyiv, December 22-24, 2010). –Kyiv, 2010. –P.118.
 47. Kostrobij P. P., Markovych B. M. Chemical potential of semi-infinite jellium // The 36-th Conference of the Middle European Cooperation in Statistical Physics: Programme and abstracts (5-7 April 2011, Lviv, Ukraine). –Lviv, 2011. –P.P34.
 48. Markovych B. M., Vasylenko A. I. Statistical description of electro diffusion processes in the electron subsystem of a semibounded metal within the generalized jellium model // The 36-th Conference of the Middle European Cooperation in Statistical Physics: Programme and abstracts (5-7 April 2011, Lviv, Ukraine). –Lviv, 2011. –P.P105.
 49. Kostrobij P. P., Markovych B. M., Zadvornyak I. M. Two-particle electron correlation function of semi-infinite jellium // The 36-th Conference of the Middle European Cooperation in Statistical Physics: Programme and abstracts (5-7 April 2011, Lviv, Ukraine). –Lviv, 2011. –P.P114.
 50. Костробій П. П., Маркович Б. М., 3адворняк І. Дослідження взаемодії між електронами в напівобмеженому металі // ХІ Всеукраїнська школа-семінар та Конкурс молодих вчених зі статистичної фізики та теорії конденсованої речовини – 2011, Львів, 1–3 червня 2011 р. Iнститут фізики конденсованих систем НАН Украіни. Проrрама та тези. –Львів, 2011. –С.Д2.
 51. Kostrobij P., Markovych B., Beznosjuk A. Chemical potential of semi-infinite jellium // 28th European Conference on Surface Science (Wrocław , Poland; 28 August – 2 September, 2011). Book of Abstracts. –2011. –P.127.
 52. Kostrobij P., Markovych B. Semibounded metal: quantum statistics theory // 5th International Workshop on Surface Physics. Surfaces and Nanostructures (Ladek Zdrój , Poland; 2–5 September, 2011). Book of Abstracts. –2011.
 53. Костробій П., Маркович Б., Задворняк І. Дослідження впливу зовнішньоrо електричноrо поля на парний ефективний потенціал міжелектронної взаємодії в напівобмеженому металі // Третій міжнародний молодіжний фестиваль науки, Комп’ютерні науки та інженерія (Львів, 24-26 листопада 2011). Матеріали V Міжнародної конференції молодих вчених CSE-2011. –Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2011. –С.176-177.
 54. Маркович Б., Задворняк І. Дослідження впливу зовнішнього електричного поля на унарну функцію розподілу електронів в напівобмеженому металі // 10-та Відкрита наукова конференція ІМФН (Львів, 17–18 травня 2012). Збірник матеріалів та програма конференції. –Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2012. –С.B3.
 55. Маркович Б. Розрахунок термодинамічних характеристик напівобмеженого «желе» // 10-та Відкрита наукова конференція ІМФН (Львів, 17–18 травня 2012). Збірник матеріалів та програма конференції. –Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2012. –С.B25.
 56. Kostrobij P. P., Markovych B. M. Semi-infinite jellium: thermodynamic characteristics // 4-th Conference of Modern Trends and Applications: Programme and abstracts (3-6 July 2012, Lviv, Ukraine). –Lviv, 2012. –P.144.
 57. Костробій П., Маркович Б., Задворняк І. Дослідження впливу зовнішньоrо електpичноrо поля на напівобмежений метал // VIII International Conference POROUS МАТЕRIALS: Theory and Experiment (INTERPOR’ 12) (18-22 September 2012, Lviv-Briukhovychi , Ukraine). –Lviv-Briukhovychi, 2012. –P.71.
 58. Kostrobij P. P., Markovych B. M. Semibounded metal in external electric field // XIV International Conference on the Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems (ICPTTFN-XIV) (20-25 May 2013, Ivano-Frankivsk, Ukraine). –Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2013. –С.172.
 59. Маркович Б. М., Задворняк І. М. Дослідження електронної густини напівобмеженого металу в умовах накладання зовнішнього електричного поля // 11-та Відкрита наукова конференція ІМФН (Львів, 13–14 червня 2013). Збірник матеріалів та програма конференції. –Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2013. –С.87–88.
 60. Kostrobij P. P., Markovych B. M., Tokarchuk R. M., Chornomorets Yu., Tokarchuk M. V. Statistical theory of reaction-diffusion processes lithium ions in the system “electrolyte – electrode” // VI International Conference “Physics of Disordered Systems” (PDS’2013) (Ukraine, Lviv, October 14-16, 2013). Proceedings. –P.9.
 61. Markovych B. M., Zadvornyak I. M. An effective potential of electron-electron interaction in semi-infinity electron gas taking into account the local field approximation // Program & Abstracts of V Young Scientists Conference “Problems of Theoretical Physics” (Kyiv, December 24-27, 2013). –Kyiv, 2013. –P.105.
 62. Kostrobii P, Tokarchuk M., Markovych B., Tokarchuk R., Chernomorets Yu. Statistical theory of reaction-diffusion processes lithium ions intercalation in the“electrolyte – electrode” system // Book of Abstracts of the 6th InternationalConference “Physics of Liquid Matter: Modern Problems” (Kyiv, May 23–27, 2014). –Kyiv, 2014. –P. 210.
 63. Markovych B. M., Zadvornyak I. M. Investigation the influence of external static electric field on semi-infinity electron gas // Proceedings of the X International conference “Electronics and applied physics” (October, 22–25, 2014, -Kyiv, Ukraine). –Kyiv, 2014. –P.50–51.
 64. Kostrobij P. P., Markovych B. M., Chornomorets Yu., Tokarchuk R. M., Tokarchuk M. V. Statistical theory of electro-diffusion processesof ions intercala tion in “electrolyte – electrode” system. Classical-quantum description // Proceedings of the X International conference “Electronics and applied physics” (October, 22–25, 2014, -Kyiv, Ukraine). –Kyiv, 2014. –P.130–131.
 65. Костробій П. П., Григорчак I. I., Iващишин Ф. О., Маркович Б. М., Вiзнович О., Токарчук М. В. Математичне моделювання субдифузiйного iмпедансу в електролiтичних системах // Науково-технiчна конференцiя “Мiкро- та нанонеоднорiднi матерiали: моделi та експеримент” (INTERPOR’15) (Львів, 22-24 вересня 2015). Збірник матеріалів. –Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2015. –С.54-56.
 66. Костробій П. П., Маркович Б. М., Вiзнович О., Токарчук М. В. Узагальнене рiвняння дифузiї в статистицi Ренi // Науково-технiчна конференцiя “Мiкро- та нанонеоднорiднi матерiали: моделi та експеримент” (INTERPOR’15) (Львів, 22-24 вересня 2015). Збірник матеріалів. –Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2015. –С.57-59.
 67. Костробій П. П., Маркович Б. М., Токарчук Р. М., Черноморець Ю, Токарчук М. В. Теоретичнi аспекти процесiв iнтеркаляцiї: Узагальненi рiвняння типу Нернста-Планка для iонiв та електронiв в системi “електролiт-електрод” // Науково-технiчна конференцiя “Мiкро- та нанонеоднорiднi матерiали: моделi та експеримент” (INTERPOR’15) (Львів, 22-24 вересня 2015). Збірник матеріалів. –Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2015. –С.60-61.
 68. Костробій П. П., Маркович Б. М. Поверхнева енергiя металу в моделi напiвобмеженого “желе”. Модель прямокутного бар’єру // Науково-технiчна конференцiя “Мiкро- та нанонеоднорiднi матерiали: моделi та експеримент” (INTERPOR’15) (Львів, 22-24 вересня 2015). Збірник матеріалів. –Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2015. –С.91.
 69. Маркович Б. М., Задворняк I. М. Ефективний потенцiал мiжелектронної взаємодiї для напiвобмеженого електронного газу з врахуванням поправки на локальне поле // Науково-технiчна конференцiя “Мiкро- та нанонеоднорiднi матерiали: моделi та експеримент” (INTERPOR’15) (Львів, 22-24 вересня 2015). Збірник матеріалів. –Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2015. –С.94.
 70. Костробій П. П., Маркович Б. М.,  Токарчук М. В., Візнович О. В. До проблем математичного моделювання субдифузійного імпедансу в електролітичних системах  // Інформатика та системні науки (ІСН-2016): матеріали VІI Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю, (м. Полтава, 10–12 берез. 2016 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2016.
 71. Kostrobij P. P., Markovych B. M. Surface energy of semi-infinite jellium //Bogolyubov Conference: Problems of Theoretical Physics dedicated to the 50th anniversary of the Bogolyubov Institute for Theoretical Physics of the NAS of Ukraine (Kyiv, 24–26 May 2016). Program & Abstracts. 2016. –P.18.
 72. Kostrobij P. P., Markovych B. M., Viznovych O. V., Tokarchuk M. V. Generalized diffusion equation in the fractional derivatives in Renyi statistics //Bogolyubov Conference: Problems of Theoretical Physics dedicated to the 50th anniversary of the Bogolyubov Institute for Theoretical Physics of the NAS of Ukraine (Kyiv, 24–26 May 2016). Program & Abstracts. 2016. –P.53.
 73. Костробій П. П., Маркович Б. М. Поверхнева енергiя напiвобмеженого “желе” // 12-та Відкрита наукова конференція ІМФН (Львів, 2–3 червня 2016). Збірник матеріалів та програма конференції. –Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2016. –С.72.
 74. Костробій П., Маркович Б. Моделювання впливу поверхні на характеристики напівобмеженого металу // Міжнародна наукова конференція “Сучасні проблеми термомеханіки” (22–24 вересня 2016 р. Львів, Україна). Сучасні проблеми термомеханіки. Збірник наукових праць / за заг. ред. Р. М. Кушніра [Електронний ресурс] // Інститут прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача НАН України. –2016. –Режим доступу: www.iapmm.lviv.ua/MPT2016. –С.93.
 75. Костробій П., Маркович Б., Задворняк І. Дослідження впливу зовнішнього статичного електричного поля на напівобмежений метал // Міжнародна наукова конференція “Сучасні проблеми термомеханіки” (22–24 вересня 2016 р. Львів, Україна). Сучасні проблеми термомеханіки. Збірник наукових праць / за заг. ред. Р. М. Кушніра [Електронний ресурс] // Інститут прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача НАН України. –2016. –Режим доступу: www.iapmm.lviv.ua/MPT2016. –С.94.
 76. Костробій П. П., Маркович Б. М. Хімічний потенціал тонкої металевої плівки у межах моделі “желе” // 13-та Відкрита наукова конференція ІМФН, присвячена 125-річчю від дня народження Стефана Банаха (Львів, 30–31 березня 2017). Збірник матеріалів та програма конференції. –Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2017. –С.117.
 77. Костробій П., Маркович Б., Візнович О., Токарчук М. Узагальнені рівняння електродифузії з просторово-часовою фрактальністю // Прикладні задачі та ІТ-технології (Чернівці, 9–10 червня 2017). Матеріали міжвузівського наукового семінару, присвяченого 100-річчю від дня народження професора Василя Павловича Рубаника (1917–1993) і 55-річчю кафедри прикладної математики та інформаційних технологій. –Чернівці: Яворський С. Н., 2017. –С.58–59.
 78. Kostrobij P., Markovych B. Effect of Coulomb interaction on chemical potential of metal film // Ulam Computer Simulations Workshop (Lviv, 21–24 June 2017). Programme and Abstracts. 2017. –P.66.
 79. Kostrobij P., Markovych B., Viznovych O., Tokarchuk M. Generalized diffusion equation with fractional derivatives within Renyi statistics // Joint Conferences on Advanced Materials and Technologies: The 14th Conference on Functional and Nanostructured Materials – FNMA’17,  The 17th International Conference on Physics of Disordered Systems – PDS’17 (25–29 September 2017, Lviv & Yaremche, Ukraine). Abstract Book. 2017. –P.86.
 80. Kostrobij P., Markovych B. Effect of Coulomb interaction on chemical potential of metal film // Joint Conferences on Advanced Materials and Technologies: The 14th Conference on Functional and Nanostructured Materials – FNMA’17,  The 17th International Conference on Physics of Disordered Systems – PDS’17 (25–29 September 2017, Lviv & Yaremche, Ukraine). Abstract Book. 2017. –P.87–88.
 81. Костробій П., Маркович Б. Вплив поверхні на розподіл густини маси в твердих тілах // Міжнародна наукова конференція “Сучасні проблеми термомеханіки” (22–25 травня 2018 р. Львів, Україна). Сучасні проблеми термомеханіки. Збірник наукових праць / за заг. ред. Р. М. Кушніра [Електронний ресурс] // Інститут прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача НАН України. –2018. –Режим доступу: www.iapmm.lviv.ua/mpmm2018. –С.240.
 82. Kostrobij P., Markovych B., Viznovych O., Tokarchuk M. Generalized Transport Equation with Fractality of Space-Time. Zubarev’s NSO Method // Advanced Computer Information Technologies: International Conference (Ceske Budejovice, Czech Republic, 1-3 June 2018). Proceedings of the International Conference Advanced Computer Information Technologies (ACIT 2018). –2018. –P.75–78.
 83. Костробій П., Маркович Б., Візнович О., Токарчук М. Узагальнені рівняння переносу з просторово-часовою нелокальністю //  Мiкро- та нанонеоднорiднi матерiали: моделi та експеримент (Львів, 17-18 вересня 2018). Матеріали Міжнародної наукової конференції. –Львів: Растр–7, 2018. –С.12.
 84. Kostrobij P., Grygorchak I., Ivashchyshyn F., Markovych B., Viznovych O., Tokarchuk M. Subdiffusion impedance of structures with quantum energy accumulation mechanism based on supramolecular encapsulated GaSe // Clusters and nanostructured materials (CNM-5’2018) (Uzhgorod, 22–28 October 2018). Program and Materials. 2018. –P.146–148.
 85. Kostrobij P., Kurylyak I., Markovych B. The chemical potential and the work function of a metal film on a dielectric substrate // Clusters and nanostructured materials (CNM-5’2018) (Uzhgorod, 22–28 October 2018). Program and Materials. 2018. –P.149–150.
 86. Костробій П. П., Маркович Б. М. Хімічний потенціал та робота виходу для металевої плівки на діелектричному підкладі // 15-та Відкрита наукова конференція ІМФН (Львів, 13–14 листопада 2018). Збірник матеріалів та програма конференції. –Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2018. –С.26.
 87. Костробій П. П., Маркович Б. М., Візнович О. В., Токарчук М. В. Узагальнені рівняння дифузії типу Кеттано // 15-та Відкрита наукова конференція ІМФН (Львів, 13–14 листопада 2018). Збірник матеріалів та програма конференції. –Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2018. –С.19.