Статті (Пізюр Я.В.)

 

Пізюр Я.В. Наближення функцій ермітовими сплайнами з експоненціальними ланками // Вісник НУ «Львівська політехніка», «Фізико-математичні науки», -2007.- №566.- С. 68-75.

Andrunyk V., Malachivskyy P., Pizyur Ya., Yatsuk V.Continuous and smooth minimax spline-approximation of sensor temperaturecharacteristic and its sensitivity // Pomiary, automatyka, kontrola (PAK), vol.53, nr 9bis, 2007. -S. 617-620.

Малачівський П., Пізюр Я., Андруник В. Неперервне й гладке рівномірне сплайн-наближення температурної характеристики сенсора і його чутливості // Вимірювальна техніка та метрологія, № 67, 2007.- С. 24-30.

V. Skopetskyy, P. S. Malachivskyy and Ya. V. Pizyur.Approximation by a smooth interpolation spline // Cybernetics and SystemsAnalysis: Volume 47, Issue 5 (2011), P. 724-730. (Scopus)

Пізюр Я., Андруник В., Малачівський Р. Неперервне мінімаксне сплайн-наближення сумою многочлена й степеневого виразу // Комп‘ютерні технології друкарства. № 25, 2011.— С. 58–65.

S. Malachivskyy, Ya. V. Pizyur, N. V. Danchak, E.B. Orazov. Chebyshev approximation by exponential-power expression // Cybernetics and Systems Analysis. – Vol. 49, No. 6, November. – 2013. – P. 877-881. (Scopus)

Малачивский П.С. Чебышевское приближение экспоненциально-степенным выражением / Малачивский П.С., Пизюр Я.В., Данчак Н.В., Оразов Э.Б. // Кибернетика и системный анализ. – 2013. – № 6. – С. 87-91.

Malachivskyy P. S. Chebyshev approximation by exponential expression with the relative error / Malachivskyy P. S., Pizyur Ya. V., Danchak N. V., Orazov E. B. // Cybernetics and Systems Analysis. –2015. – Vol. 51, № 2. P. 286-290. (Scopus)

Малачивский П.С. Чебышевское приближение экспоненциальным выражением с относительной погрешностью / Малачивский П.С., Пизюр Я.В., Данчак Н.В., Оразов Е.Б. // Кибернетика и системный анализ.– 2015.– Том 51, № 2.– С. 145-150.

P.S. Malachivskyy, Y.N. Matviychuk, Y.V. Pizyur, R.P. Malachivskyy. Uniform Approximation of Functions of Two Variables // Cybernetics and Systems Analysis. – 2017. – Т.53, № 3. – C. 426- 431. (Scopus)

П. Малачивский, Я. Матвийчук, Я. Пизюр, Р. Малачивский. Равномерное приближение функций двух переменных // Кибернетика и системный анализ. – 2017. – Т.53, № 3. – C. 111- 116.

Малачівський П.С., Монцібович Б.Р., Пізюр Я.В., Малачівський Р.П. Алгоритм рівномірного наближення функцій багатьох змінних // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки. – 2017. – Т.15. – C. 106-112.

Малачівський П.С., Пізюр Я.В., Андруник В.А. Чебишовське наближення сумою поліному й логарифмічного виразу з інтерполюванням // Вісник Української Академії Друкарства “Комп’ютерні технології друкарства”. – 2017. – № 37. – C. 51-57. (Index Copernicus International)

 

Перейти на сторінку Пізюр Ярополк Володимирович