Список препринтів (Маркович Б.М.)

 

 1. Kostrobii P. P., Markovych B. M., Rudavskii Yu. K., Tokarchuk M. V. Statistical theory of diffusion–reaction processes in the system “metal–adsorbate–gas”. –Львів: 2000. –27c., (Препр./ НАН України. Інститут фізики конденсованих систем; ICMP–00–20E).
 2. Костробій П. П., Маркович Б. М. Статистична теорія просторово–обмежених систем заряджених фермі–частинок: I. Метод функціонального інтегрування та ефективні потенціали. –Львів: 2002. –38c., (Препр./ НАН України. Інститут фізики конденсованих систем; ICMP–02–02U).
 3. Костробій П. П., Маркович Б. М. Статистична теорія просторово–обмежених систем заряджених фермі–частинок: II. Функції розподілу. –Львів: 2002. –32c., (Препр./ НАН України. Інститут фізики конденсованих систем; ICMP–02–03U).
 4. Костробій П. П., Маркович Б. М. Ефективний потенціал міжелектронної взаємодії та двочастинкова кореляційна функція напівобмеженого електронного газу. –Львів: 2006. –18c., (Препр./ НАН України. Інститут фізики конденсованих систем; ICMP–06–05U).
 5. Костробій П. П., Маркович Б. М., Казановська О. З. Двочастинкова кореляційна функція “густина–густина” напівобмеженого електронного газу із врахуванням поправки на локальне поле. –Львів: 2006. –15c., (Препр./ НАН України. Інститут фізики конденсованих систем; ICMP–06–15U).
 6. Костробій П. П., Маркович Б. М., Казановська О. З. Ефективний потенціал парної міжіонної взаємодії для напівобмеженого металу. –Львів: 2006. –22c., (Препр./ НАН України. Інститут фізики конденсованих систем; ICMP–06–16U).
 7. Костробій П. П., Василенко А. I., Маркович Б. М., Токарчук М. В. Узагальненi рiвняння переносу для в’язко-реакцiйно-дифузiйної моделi для системи “метал – промотори – газ”. –Львів: 2009. –23c., (Препр./ НАН України. Інститут фізики конденсованих систем; ICMP–09–10U).
 8. Kostrobij P. P., Markovych B. M., Vasylenko A. I., Tokarchuk M. V. Statistical description of electrodiffusion processes in the electron subsystem of a semibounded metal within the generalized jellium model. 2011, arXiv:1103.2678.
 9. Kostrobij P. P., Markovych B. M., Vasylenko A. I., Tokarchuk M. V. Viscoelastic description of electron subsystem of a semi-bounded metal within generalized “jellium” model. 2012, arXiv:1202.4566.
 10. Костробій П. П., Маркович Б. М. Напівобмежене «желе»: термодинамічний потенціал, хімічний потенціал, поверхнева енергія. –Львів: 2014. –66c., (Препр./ НАН України. Інститут фізики конденсованих систем; ICMP–14–02U).
 11. Костробій П. П., Маркович Б. М., Токарчук Р. М., Токарчук М. В., Черноморець Ю. І. Статистична теорія реакційно-дифузійних процесів інтеркаляції іонів в системі «електроліт – електрод». 1. Узагальнені рівняння переносу типу Нернста–Планка. –Львів: 2014. –24c., (Препр./ НАН України. Інститут фізики конденсованих систем; ICMP–14–03U).
 12. Markovych B. M., Zadvorniak I. M. Effective potential of electron-electron interaction in the semiinfinite electron gas. 2015, arXiv:1503.06765.
 13. Kostrobij P. P., Markovych B. M. Semi-infinite jellium: thermodynamic potential, chemical potential, surface energy. 2015, arXiv:1503.06764.
 14. Kostrobij P. P., Markovych B. M. Semi-infinite jellium: Step potential model. 2015, arXiv:1511.08708.
 15. Kostrobij P., Markovych B., Viznovych O., Tokarchuk M. Generalized diffusion equation with fractional derivatives within Renyi statistics. 2016, arXiv:1606.00260.
 16. Костробій П. П., Маркович Б. М. Вплив кулонівської взаємодії на хімічний потенціал металевої плівки. –Львів: 2017. –20c., (Препр./ НАН України. Інститут фізики конденсованих систем; ICMP–17–01U).
 17. Kostrobij P. P., Markovych B. M. Effect of Coulomb interaction on chemical potential of metal film. 2017, arXiv:1702.04393.
 18. Костробій П. П., Маркович Б. М., Вiзнович О. В., Токарчук М. В. Узагальнені рівняння електродифузії з просторово-часовою фрактальністю. –Львів: 2017. –20c., (Препр./ НАН України. Інститут фізики конденсованих систем; ICMP–17–03U).
 19. Kostrobij P. P., Markovych B. M. The chemical potential and the work function of a metal film on a dielectric substrate. 2018, arXiv:1804.08884.