Навчальні посібники та методичні розробки (Пізюр Я.В.)

 • Пізюр Я.В. Програмне забезпечення комп‘ютерних мереж. Тексти лекцій. Частина 1. Для студентів спеціальностей 080202, 8.080202 “Прикладна математика”. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003.- 86 с.
 • Гнатів Б.В., Кутнів М.В., Максимів Є.М., Пізюр Я.В. Основи програмного забезпечення комп’ютерів. Лабораторний практикум. Навчальний посібник.- Львів: Видавництво НУ «ЛП», 2007.- 172 с. (10,5 арк.) (є гриф НУ «ЛП»).
 • Малачівський П. Програмування на Vizual Basic: навчальний посібник / Петро Малачівський, Ярополк Пізюр. – Львів: Видавництво “Растр-7”, 2014. – 408 с.
 • Програмування в середовищі Visual Basic0: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Візуальне програмування” для студентів базового напрямку 6.0802. “Прикладна математика”/ Укл.: Гнатів Б.В., Пізюр Я.В., Рибицька Г.А., Строчик М.М. Видавництво НУ “Львівська політех­ніка”. 2001 р. – 24 с.
 • Чисельне розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь. Методичні вказівки з курсу “Чисельні методи” для студентів базового напрямку 6.0802 “Прикладна математика”. Укл. М.В.Кутнів, І.П.Мединський, Я.В.Пізюр.-Львів: В-во НУ “Львівська політехніка”, 2003.–36 с.
 • Чисельне розв’язування нелінійних рівнянь. Методичні вказівки з курсу “Чисельні методи” для студентів базового напрямку 6.0802 “Прикладна математика”. /Укл. М.В.Кутнів, Я.В.Пізюр, А.Б.Гуць.-Львів: В-во НУ “Львівська політехніка”, 2002.–12с.
 • Інтерполяція функцій. Методичні вказівки з курсу “Чисельні методи” для студентів базового напрямку 6.0802 “Прикладна математика” /Укл. М.В.Кутнів, Я.В.Пізюр-Львів: В-во НУ “Львівська політехніка”, 2004.–16с.
 • Наближене обчислення інтегралів за допомогою квадратурних формул Ньютона-Котеса: Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу “Чисельні методи” для студентів базового напрямку 6.0802 “Прикладна математика” / Укл.: М.В. Кутнів, Я.В. Пізюр – Львів: В-во НУ “Львівська політехніка”, 2009.– 17 с.
 • Адміністрування мережі під керуванням ОС Windows NT4 за допомогою User Manager. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Програмне і математичне забезпечення комп’ютерних мереж” для студентів спеціальності N080202 “Прикладна математика”. Видавництво НУ “Львівська політех­ніка”. 2002 р. Пізюр Я.В., Гуць А.Б.– 24 с.
 • Рівні керування доступом до каталогів і файлів в ОС Windows NT4. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Програмне забезпечення комп’ютерних мереж” для студентів спеціальності N080202, 8.080202 “Прикладна математика”. Видавництво НУ “Львівська політех­ніка”. 2003 р. Пізюр Я.В.– 20 с.
 • Мережеві команди ОС Windows та їх використання. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 7.080202, 8.080202 “Прикладна математика”/ Укл.: М.В.Кутнів, Я.В.Пізюр, М.М.Строчик, Б.Б.Любінський. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2008. – 23 с.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Математичне моделювання на ЕОМ» для студентів спеціальностей 7.05020201 «Автоматизоване управління технологічними процесами» і 7.05020202 «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва» / Укл.: Малачівський П.С., Пізюр Я.В., Сорочинський О.М Львів: Видавництво Української академії друкарства, 2015. – 72 с.
 • Розв’язування крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь методом скінченних різниць: Методичні вказівки з курсу «Чисельні методи» для студентів базових напрямків 6.040301 «Прикладна математика» і 6.040302 «Інформатика» / Укл.: М. В. Кутнів, Я. В. Пізюр, О. І. Паздрій. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2016. — 26 с.

Перейти на сторінку Пізюр Ярополк Володимирович