Кафедра прикладної математики

здійснює підготовку

бакалаврів за спеціальністю «Прикладна математика»:

 • освітньо-професійна програма «Прикладна математика та інформатика»

магістрів за спеціальністю «Прикладна математика» за спеціалізаціями:

 • Прикладна математика;
 • Математичне та комп’ютерне моделювання;

За спеціальністю «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» за спеціалізацією

 • Інформаційно-комунікаційні технології;
Спеціальна підготовка рівня фахівець з прикладної математики містить такі дисципліни: математичні методи оптимального планування; нові інформаційні технології; паралельні обчислення; програмне і математичне забезпечення комп’ютерних мереж; об’єктно-орієнтоване програмування програмних комплексів; економіко-математичні моделі; синтез моделей систем; моделювання технологічних процесів; математична економіка; ІNТЕRNЕТ-технології. Спеціальна підготовка рівня магістрів з прикладної математики містить такі дисципліни: математичні методи оптимального планування; методологія промислової розробки програмних продуктів та інтелектуальна власність; паралельні обчислення; програмне і математичне забезпечення комп’ютерних мереж; економіко-математичні моделі; сучасні методи в теорії крайових задач; математичні моделі в нанотехнологіях; математичне моделювання соціально-економічних процесів; ІNТЕRNЕТ-технології; фахова іноземна мова. Спеціальна підготовка рівня магістр із Інформаційно-комунікаційні технології містить такі дисципліни: математичні методи оптимального планування; економіко-математичні методи аналізу діяльності підприємств; теорія масового обслуговування; нові інформаційні технології та інтелектуальна власність; економіко-математичні моделі; теорія економічного аналізу; актуарна математика; математична теорія ризику та страхова справа; теорія прийняття рішень (ігор); ІNТЕRNЕТ-технології; фахова іноземна мова. Випускники спеціальності “Прикладна математика” та “Математичне і комп’ютерне моделювання” магістерського рівня ПРАЦЮЮТЬ : в науково-дослідних установах, виробничих підприємствах різних форм власності, в органах державного управління, конструкторських бюро навчальних закладах ІІ-IV рівнів акредитації на посадах:
 • наукового співробітника;
 • викладача кафедр математики, прикладної математики, програмування;
 • розробника наукоємного та спеціалізованого програмного забезпечення;
 • фахівця з розробки та супроводу програмного забезпечення;
 • адміністратора комп’ютерних мереж;
 • інформаційного менеджера.
Випускники спеціальності “Інформаційно-комунікаційні технології” магістерського рівня ПРАЦЮЮТЬ : в науково-дослідних установах, навчальних закладах ІІ-IV рівнів акредитації, інформаційно-аналітичних центрах банків та страхових компаніях на посадах:
 • наукового співробітника;
 • викладача кафедр математики, прикладної математики, програмування та інформатики;
 • інформаційного менеджера;
 • математика-актуарія;
 • фахівця з захисту інформації.
Бажаючі додатково можуть отримати під час навчання спеціальність «Викладач математики та інформатики» . Бажаючі додатково можуть отримати спеціальність викладача математики та інформатики .
 

Зворотній зв’язок: pm.dept@lpnu.ua, am.imfn@gmail.com